Đang tải...
Tìm thấy 13 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Pade Symbols

  Vòng Tay GLAMIRA Pade

  Vàng 14K
  7.711.660,00 ₫
  4.415.073  - 44.150.730  4.415.073 ₫ - 44.150.730 ₫
 2. Vòng Tay Everlasting Symbols

  Vòng Tay GLAMIRA Everlasting

  Vàng Trắng 14K
  8.860.994,00 ₫
  5.073.088  - 50.730.885  5.073.088 ₫ - 50.730.885 ₫
 3. Nhẫn Ulanmoq Symbols

  Nhẫn GLAMIRA Ulanmoq

  Vàng Hồng 14K
  8.304.865,00 ₫
  4.754.694  - 47.546.940  4.754.694 ₫ - 47.546.940 ₫
 4. Nhẫn Kusangana Symbols

  Nhẫn GLAMIRA Kusangana

  Vàng 14K
  8.230.715,00 ₫
  4.712.241  - 47.122.417  4.712.241 ₫ - 47.122.417 ₫
 5. Vòng Tay Cestlavie Symbols

  Vòng Tay GLAMIRA Cestlavie

  Vàng Hồng 14K
  30.030.988,00 ₫
  12.837.674  - 40.346.977  12.837.674 ₫ - 40.346.977 ₫
 6. Nhẫn Apeiro Symbols

  Nhẫn GLAMIRA Apeiro

  Vàng Trắng 14K
  9.528.350,00 ₫
  5.455.162  - 54.551.625  5.455.162 ₫ - 54.551.625 ₫
 7. Vòng Tay Remeny Symbols

  Vòng Tay GLAMIRA Remeny

  Vàng Hồng 14K
  8.045.338,00 ₫
  4.606.110  - 46.061.100  4.606.110 ₫ - 46.061.100 ₫
 8. Vòng Tay Koup Symbols

  Vòng Tay GLAMIRA Koup

  Vàng 14K
  29.104.106,00 ₫
  12.441.450  - 166.626.562  12.441.450 ₫ - 166.626.562 ₫
 9. Nhẫn Pouto Symbols

  Nhẫn GLAMIRA Pouto

  Vàng 14K
  8.267.789,00 ₫
  4.733.467  - 47.334.675  4.733.467 ₫ - 47.334.675 ₫
 10. Vòng Tay Bnakan Symbols

  Vòng Tay GLAMIRA Bnakan

  Vàng 14K
  29.029.956,00 ₫
  12.409.752  - 39.002.078  12.409.752 ₫ - 39.002.078 ₫
 11. Nhẫn Passione Symbols

  Nhẫn GLAMIRA Passione

  Vàng 14K
  8.008.263,00 ₫
  4.584.883  - 45.848.835  4.584.883 ₫ - 45.848.835 ₫
 12. Nhẫn Kholbokh Symbols

  Nhẫn GLAMIRA Kholbokh

  Vàng 14K
  10.084.479,00 ₫
  5.542.614  - 57.735.570  5.542.614 ₫ - 57.735.570 ₫
 13. Vòng Tay Streamend Symbols

  Vòng Tay GLAMIRA Streamend

  Vàng 14K
  7.897.037,00 ₫
  4.521.204  - 45.212.047  4.521.204 ₫ - 45.212.047 ₫

You’ve viewed 13 of 13 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Màu
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng