Đang tải...
Tìm thấy 7 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ khuyên tai Elkarrekin Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Elkarrekin

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  11.125.983,00 ₫
  5.349.030  - 69.678.909  5.349.030 ₫ - 69.678.909 ₫
 2. Xỏ khuyên tai Acus Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Acus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.282 crt - VS

  14.374.174,00 ₫
  4.710.543  - 64.598.742  4.710.543 ₫ - 64.598.742 ₫
 3. Xỏ khuyên tai Loistaa Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Loistaa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.481 crt - VS

  17.408.972,00 ₫
  5.349.030  - 77.660.003  5.349.030 ₫ - 77.660.003 ₫
 4. Xỏ khuyên tai Wananga Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Wananga

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.134 crt - VS

  10.478.156,00 ₫
  4.945.731  - 57.749.723  4.945.731 ₫ - 57.749.723 ₫
 5. Xỏ khuyên tai Incassable Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Incassable

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - VS

  11.152.304,00 ₫
  5.412.709  - 61.542.154  5.412.709 ₫ - 61.542.154 ₫
 6. Xỏ khuyên tai Pinkflower Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Pinkflower

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  12.372.393,00 ₫
  5.076.201  - 64.499.688  5.076.201 ₫ - 64.499.688 ₫
 7. Xỏ khuyên tai Farton Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Farton

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.099 crt - VS

  11.739.565,00 ₫
  5.943.367  - 65.575.155  5.943.367 ₫ - 65.575.155 ₫

You’ve viewed 7 of 7 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng