Đang tải...
Tìm thấy 556 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - L Đá Swarovski Xanh Lá

  Vòng tay nữ Lienax - L

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  14.385.214,00 ₫
  7.686.756  - 97.075.011  7.686.756 ₫ - 97.075.011 ₫
 2. Nhẫn Kohtuda Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.09 crt - AAAAA

  10.306.931,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 3. Nhẫn Pyropus Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Pyropus

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.124 crt - AAAAA

  8.267.789,00 ₫
  4.796.580  - 54.976.147  4.796.580 ₫ - 54.976.147 ₫
 4. Dây chuyền nữ Morus Đá Swarovski Xanh Lá

  Dây chuyền nữ Morus

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.386 crt - AAAAA

  6.265.724,00 ₫
  3.635.076  - 65.730.818  3.635.076 ₫ - 65.730.818 ₫
 5. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.12 crt - AAAAA

  9.454.199,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 6. Nhẫn đeo ngón út Shram Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Shram

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.108 crt - AAAAA

  9.565.426,00 ₫
  5.476.389  - 68.009.110  5.476.389 ₫ - 68.009.110 ₫
 7. Nhẫn Shinnig Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Shinnig

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.432 crt - AAAAA

  15.237.946,00 ₫
  8.375.054  - 165.211.477  8.375.054 ₫ - 165.211.477 ₫
 8. Nhẫn Mysterium Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Mysterium

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.19 crt - AAAAA

  12.531.449,00 ₫
  7.174.494  - 83.971.296  7.174.494 ₫ - 83.971.296 ₫
 9. Nhẫn Bondoflove Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.426 crt - AAAAA

  15.979.452,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 10. Nhẫn Komorebi Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Komorebi

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.114 crt - AAAAA

  10.306.931,00 ₫
  5.900.915  - 72.990.217  5.900.915 ₫ - 72.990.217 ₫
 11. Bông tai nữ Saccharo Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Saccharo

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.292 crt - AAAAA

  11.789.943,00 ₫
  6.479.969  - 91.103.337  6.479.969 ₫ - 91.103.337 ₫
 12. Vòng tay nữ Hopeful Đá Swarovski Xanh Lá

  Vòng tay nữ Hopeful

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.086 crt - AAAAA

  6.896.003,00 ₫
  4.000.735  - 54.905.392  4.000.735 ₫ - 54.905.392 ₫
 13. Bông tai nữ Interit Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Interit

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.33 crt - AAAAA

  10.084.479,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 14. Bông tai nữ Timia Set Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Timia Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.042 crt - AAAAA

  7.081.380,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 15. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.084 crt - AAAAA

  7.711.660,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 16. Dây chuyền nữ Apricitas Đá Swarovski Xanh Lá

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.192 crt - AAAAA

  12.531.449,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 17. Vòng tay Adinfinitum Đá Swarovski Xanh Lá

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.36 crt - AAAAA

  31.032.021,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 18. Vòng tay Eccedentesiast Đá Swarovski Xanh Lá

  Vòng tay GLAMIRA Eccedentesiast

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  1.581 crt - AAAAA

  50.867.305,00 ₫
  19.415.002  - 138.925.378  19.415.002 ₫ - 138.925.378 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng đeo ngón tay Elpiso Đá Swarovski Xanh Lá

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.105 crt - AAAAA

  9.194.672,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 21. Bông tai nữ Expectancy Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.06 crt - AAAAA

  8.341.941,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 22. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.378 crt - AAAAA

  17.054.635,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 23. Bông tai nữ Grafetul Set Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.249 crt - AAAAA

  13.384.180,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 24. Vòng tay nữ Knopka Đá Swarovski Xanh Lá

  Vòng tay nữ Knopka

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.078 crt - AAAAA

  10.603.534,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 25. Bông tai nữ Molitva Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Molitva

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.348 crt - AAAAA

  13.569.557,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 26. Bông tai nữ Mutantur Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Mutantur

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.12 crt - AAAAA

  10.269.856,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 27. Bông tai nữ Nabegu Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Nabegu

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.12 crt - AAAAA

  10.158.630,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 28. Dây chuyền nữ Nekogda Đá Swarovski Xanh Lá

  Dây chuyền nữ Nekogda

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.375 crt - AAAAA

  31.736.453,00 ₫
  13.566.728  - 64.147.620  13.566.728 ₫ - 64.147.620 ₫
 29. Bông tai nữ Orenda Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Orenda

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.276 crt - AAAAA

  12.568.525,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 30. Vòng tay Petillante Đá Swarovski Xanh Lá

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.312 crt - AAAAA

  31.402.775,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 31. Bông tai nữ Ponnade Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Ponnade

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.532 crt - AAAAA

  16.313.130,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 32. Dây chuyền nữ Soifdevivre Đá Swarovski Xanh Lá

  Dây chuyền nữ Soifdevivre

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.534 crt - AAAAA

  20.131.884,00 ₫
  9.989.103  - 57.273.688  9.989.103 ₫ - 57.273.688 ₫
 33. Vòng đeo ngón tay Soyuz Đá Swarovski Xanh Lá

  Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.078 crt - AAAAA

  10.492.308,00 ₫
  6.007.047  - 69.636.462  6.007.047 ₫ - 69.636.462 ₫
 34. Dây chuyền nữ Strannik Đá Swarovski Xanh Lá

  Dây chuyền nữ Strannik

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.136 crt - AAAAA

  16.387.279,00 ₫
  8.756.561  - 29.176.841  8.756.561 ₫ - 29.176.841 ₫
 35. Vòng tay Wabisabi Đá Swarovski Xanh Lá

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  1.49 crt - AAAAA

  62.916.776,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 36. Bông tai nữ Brilhando Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  1.312 crt - AAAAA

  11.345.040,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 37. Xỏ khuyên tai Acus Đá Swarovski Xanh Lá

  Xỏ khuyên tai Acus

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.282 crt - AAAAA

  8.119.488,00 ₫
  4.710.543  - 64.598.742  4.710.543 ₫ - 64.598.742 ₫
 38. Bông tai nữ Blenken Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Blenken

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.206 crt - AAAAA

  7.303.832,00 ₫
  4.237.338  - 50.476.173  4.237.338 ₫ - 50.476.173 ₫
 39. Dây chuyền nữ Brillent Đá Swarovski Xanh Lá

  Dây chuyền nữ Brillent

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.639 crt - AAAAA

  15.200.870,00 ₫
  8.122.602  - 111.808.901  8.122.602 ₫ - 111.808.901 ₫
 40. Bông tai nữ Cjace Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Cjace

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.412 crt - AAAAA

  8.453.166,00 ₫
  4.904.127  - 137.546.511  4.904.127 ₫ - 137.546.511 ₫
 41. Bông tai nữ Claritas Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Claritas

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.448 crt - AAAAA

  9.602.500,00 ₫
  5.497.614  - 83.306.200  5.497.614 ₫ - 83.306.200 ₫
 42. Bông tai nữ Csillogo Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  1.472 crt - AAAAA

  12.939.277,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 43. Bông tai nữ Geminos Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Geminos

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.492 crt - AAAAA

  11.827.019,00 ₫
  6.771.194  - 106.060.816  6.771.194 ₫ - 106.060.816 ₫
 44. Bông tai nữ Ignis Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Ignis

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.312 crt - AAAAA

  10.566.458,00 ₫
  6.049.499  - 84.098.653  6.049.499 ₫ - 84.098.653 ₫
 45. Nhẫn Iunctura Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Iunctura

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.324 crt - AAAAA

  14.273.987,00 ₫
  7.845.245  - 106.796.657  7.845.245 ₫ - 106.796.657 ₫
 46. Nhẫn Lacus Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Lacus

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.396 crt - AAAAA

  14.644.741,00 ₫
  8.049.018  - 110.419.285  8.049.018 ₫ - 110.419.285 ₫
 47. Bông tai nữ Ljus Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Ljus

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.715 crt - AAAAA

  12.716.826,00 ₫
  6.989.400  - 103.343.847  6.989.400 ₫ - 103.343.847 ₫
 48. Xỏ khuyên tai Loistaa Đá Swarovski Xanh Lá

  Xỏ khuyên tai Loistaa

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.481 crt - AAAAA

  9.342.973,00 ₫
  5.349.030  - 77.660.003  5.349.030 ₫ - 77.660.003 ₫
 49. Bông tai nữ Mutaio Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  1.146 crt - AAAAA

  13.940.311,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 50. Bông tai nữ Persici Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.933 crt - AAAAA

  11.307.964,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 51. Nhẫn Rocky Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Rocky

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.283 crt - AAAAA

  13.495.406,00 ₫
  7.417.322  - 127.046.559  7.417.322 ₫ - 127.046.559 ₫
 52. Bông tai nữ Skinner Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Skinner

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.608 crt - AAAAA

  9.862.028,00 ₫
  5.646.199  - 156.169.068  5.646.199 ₫ - 156.169.068 ₫
 53. Nhẫn Uniquella Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Uniquella

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.206 crt - AAAAA

  10.714.759,00 ₫
  6.134.404  - 70.004.381  6.134.404 ₫ - 70.004.381 ₫
 54. Nhẫn Unmatched Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Unmatched

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.359 crt - AAAAA

  14.014.461,00 ₫
  7.702.604  - 134.518.226  7.702.604 ₫ - 134.518.226 ₫
 55. Nhẫn Ventus Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Ventus

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.212 crt - AAAAA

  12.012.394,00 ₫
  6.877.325  - 84.990.155  6.877.325 ₫ - 84.990.155 ₫
 56. Nhẫn Vertere Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.273 crt - AAAAA

  15.645.774,00 ₫
  8.599.204  - 107.405.145  8.599.204 ₫ - 107.405.145 ₫
 57. Bông tai nữ Adzinstva Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Adzinstva

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.192 crt - AAAAA

  12.049.470,00 ₫
  6.622.609  - 92.532.575  6.622.609 ₫ - 92.532.575 ₫
 58. Bông tai nữ Batasuna Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Batasuna

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.18 crt - AAAAA

  7.340.908,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 59. Xỏ khuyên tai Elkarrekin Đá Swarovski Xanh Lá

  Xỏ khuyên tai Elkarrekin

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.132 crt - AAAAA

  9.342.973,00 ₫
  5.349.030  - 69.678.909  5.349.030 ₫ - 69.678.909 ₫
 60. Bông tai nữ Enhed Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Enhed

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.192 crt - AAAAA

  8.638.543,00 ₫
  4.945.731  - 73.004.368  4.945.731 ₫ - 73.004.368 ₫
 61. Bông tai nữ Forhard Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Forhard

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.132 crt - AAAAA

  9.824.952,00 ₫
  5.624.973  - 72.438.332  5.624.973 ₫ - 72.438.332 ₫

You’ve viewed 60 of 556 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng