Đang tải...
Tìm thấy 615 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Kohtuda Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  13.363.520,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 2. Đồ trang sức trên cơ thể Pourtoujours Vàng Hồng 14K

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Pourtoujours

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.374 crt - VS

  49.299.954,00 ₫
  13.893.216  - 251.362.014  13.893.216 ₫ - 251.362.014 ₫
 3. Bông tai nữ Zvezda Vàng Hồng 14K

  Bông tai nữ Zvezda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  9.346.652,00 ₫
  3.764.132  - 47.447.882  3.764.132 ₫ - 47.447.882 ₫
 4. Bông tai nữ Linstant Vàng Hồng 14K

  Bông tai nữ Linstant

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  7.953.923,00 ₫
  3.957.716  - 53.773.326  3.957.716 ₫ - 53.773.326 ₫
 5. Nhẫn Doveriye Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Doveriye

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.392 crt - VS1

  46.296.288,00 ₫
  10.915.985  - 164.051.103  10.915.985 ₫ - 164.051.103 ₫
 6. Bông Tai Hapefulle Vàng Hồng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Hapefulle

  Vàng Hồng 14K
  8.823.920,00 ₫
  5.051.862  - 50.518.627  5.051.862 ₫ - 50.518.627 ₫
 7. Bông tai nữ Suerte Vàng Hồng 14K

  Bông tai nữ Suerte

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  9.924.857,00 ₫
  4.839.599  - 61.641.212  4.839.599 ₫ - 61.641.212 ₫
 8. Vòng tay nữ Sukha Vàng Hồng 14K

  Vòng tay nữ Sukha

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  15.506.246,00 ₫
  6.500.346  - 81.579.800  6.500.346 ₫ - 81.579.800 ₫
 9. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - S Vàng Hồng 14K

  Vòng tay nữ Lienax - S

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  17.035.672,00 ₫
  7.983.924  - 104.674.029  7.983.924 ₫ - 104.674.029 ₫
 10. Nhẫn Mysterium Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Mysterium

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  19.323.869,00 ₫
  7.174.494  - 83.971.296  7.174.494 ₫ - 83.971.296 ₫
 11. Vòng tay nữ Dignified Vàng Hồng 14K

  Vòng tay nữ Dignified

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.123 crt - VS

  13.632.104,00 ₫
  5.236.956  - 61.825.175  5.236.956 ₫ - 61.825.175 ₫
 12. Vòng đeo ngón tay Zaedno Vàng Hồng 14K

  Vòng đeo ngón tay Zaedno

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.108 crt - AAA

  15.505.679,00 ₫
  7.682.227  - 93.268.420  7.682.227 ₫ - 93.268.420 ₫
 13. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Vàng Hồng 14K

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  11.095.700,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 14. Vòng tay nữ Hopeful Vàng Hồng 14K

  Vòng tay nữ Hopeful

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.086 crt - VS

  8.112.978,00 ₫
  4.000.735  - 54.905.392  4.000.735 ₫ - 54.905.392 ₫
 15. Bông tai nữ Persici - A Vàng Hồng 14K

  Bông tai nữ Persici - A

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.914 crt - VS

  94.277.380,00 ₫
  5.624.973  - 1.818.260.246  5.624.973 ₫ - 1.818.260.246 ₫
 16. Nhẫn Bondoflove Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.426 crt - VS

  25.432.236,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 17. Nhẫn Kafala Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  16.105.676,00 ₫
  8.089.772  - 96.777.836  8.089.772 ₫ - 96.777.836 ₫
 18. Bông tai nữ Skoro Vàng Hồng 14K

  Bông tai nữ Skoro

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  21.527.727,00 ₫
  7.634.397  - 110.164.569  7.634.397 ₫ - 110.164.569 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Kholbo Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Kholbo

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - VS

  19.018.492,00 ₫
  8.741.844  - 119.023.013  8.741.844 ₫ - 119.023.013 ₫
 21. Bông Tai Viltis Vàng Hồng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Viltis

  Vàng Hồng 14K
  12.642.675,00 ₫
  6.948.645  - 72.381.727  6.948.645 ₫ - 72.381.727 ₫
 22. Nhẫn Igavesti Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Igavesti

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.608 crt - VS

  34.632.570,00 ₫
  12.858.901  - 204.296.200  12.858.901 ₫ - 204.296.200 ₫
 23. Nhẫn Ulanmoq Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Ulanmoq

  Vàng Hồng 14K
  8.304.865,00 ₫
  4.754.694  - 47.546.940  4.754.694 ₫ - 47.546.940 ₫
 24. Nhẫn Burya Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Burya

  Vàng Hồng 14K
  7.897.037,00 ₫
  4.521.204  - 45.212.047  4.521.204 ₫ - 45.212.047 ₫
 25. Vòng tay Adinfinitum Vàng Hồng 14K

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  35.984.827,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 26. Nhẫn Passie Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.066 crt - VS

  11.615.887,00 ₫
  5.370.257  - 61.796.873  5.370.257 ₫ - 61.796.873 ₫
 27. Nhẫn Sucenot Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Sucenot

  Vàng Hồng 14K
  9.157.596,00 ₫
  5.242.899  - 52.428.990  5.242.899 ₫ - 52.428.990 ₫
 28. Nhẫn Pyropus Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Pyropus

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - VS

  11.013.058,00 ₫
  4.796.580  - 54.976.147  4.796.580 ₫ - 54.976.147 ₫
 29. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Simplicite B Vàng Hồng 14K

  Bông tai nữ Simplicite B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.216 crt - AAA

  17.106.144,00 ₫
  7.784.113  - 107.574.957  7.784.113 ₫ - 107.574.957 ₫
 30. Vòng tay nữ Voolav Vàng Hồng 14K

  Vòng tay nữ Voolav

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.12 crt - AAA

  11.226.455,00 ₫
  5.527.898  - 69.268.536  5.527.898 ₫ - 69.268.536 ₫
 31. Nhẫn Sumpay Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Sumpay

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  18.753.588,00 ₫
  7.600.718  - 96.834.440  7.600.718 ₫ - 96.834.440 ₫
 32. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Vàng Hồng 14K

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  8.843.730,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 33. Dây chuyền nữ Bellator Vàng Hồng 14K

  Dây chuyền nữ Bellator

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.534 crt - AAA

  15.700.677,00 ₫
  5.864.122  - 53.432.573  5.864.122 ₫ - 53.432.573 ₫
 34. Dây chuyền nữ Labas Vàng Hồng 14K

  Dây chuyền nữ Labas

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.496 crt - VS

  19.228.491,00 ₫
  5.670.538  - 85.145.815  5.670.538 ₫ - 85.145.815 ₫
 35. Vòng đeo ngón tay Elpiso Vàng Hồng 14K

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.105 crt - VS

  10.638.061,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 36. Bông tai nữ Expectance Vàng Hồng 14K

  Bông tai nữ Expectance

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.196 crt - VS

  14.434.741,00 ₫
  4.521.204  - 77.249.630  4.521.204 ₫ - 77.249.630 ₫
 37. Bông tai nữ Nabegu Vàng Hồng 14K

  Bông tai nữ Nabegu

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  12.196.356,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 38. Bông Tai Samparka Vàng Hồng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Samparka

  Vàng Hồng 14K
  8.786.844,00 ₫
  5.030.636  - 50.306.362  5.030.636 ₫ - 50.306.362 ₫
 39. Nhẫn Nowlove Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Nowlove

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.726 crt - VS

  50.681.078,00 ₫
  8.994.296  - 136.386.139  8.994.296 ₫ - 136.386.139 ₫
 40. Vòng tay nữ Kartu Vàng Hồng 14K

  Vòng tay nữ Kartu

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.226 crt - VS

  35.130.114,00 ₫
  11.363.719  - 60.535.182  11.363.719 ₫ - 60.535.182 ₫
 41. Nhẫn Povrzete Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Povrzete

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  16.672.279,00 ₫
  7.195.720  - 86.674.116  7.195.720 ₫ - 86.674.116 ₫
 42. Bông Tai Umyt Vàng Hồng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Umyt

  Vàng Hồng 14K
  19.909.433,00 ₫
  9.574.765  - 113.985.307  9.574.765 ₫ - 113.985.307 ₫
 43. Bông tai nữ Timia Set Vàng Hồng 14K

  Bông tai nữ Timia Set

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.042 crt - VS

  8.496.467,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 44. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Timia B Vàng Hồng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Timia B

  Vàng Hồng 14K
  6.451.100,00 ₫
  3.742.623  - 36.933.780  3.742.623 ₫ - 36.933.780 ₫
 45. Bông tai nữ Adzinstva Vàng Hồng 14K

  Bông tai nữ Adzinstva

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  14.653.231,00 ₫
  6.622.609  - 92.532.575  6.622.609 ₫ - 92.532.575 ₫
 46. Nhẫn Strasta Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  10.305.232,00 ₫
  5.349.030  - 60.480.839  5.349.030 ₫ - 60.480.839 ₫
 47. Bông Tai Croire Vàng Hồng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Croire

  Vàng Hồng 14K
  8.193.639,00 ₫
  4.691.015  - 46.910.152  4.691.015 ₫ - 46.910.152 ₫
 48. Nhẫn Adventure Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Adventure

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.706 crt - VS

  114.723.416,00 ₫
  8.517.695  - 190.810.411  8.517.695 ₫ - 190.810.411 ₫
 49. Nhẫn Ramantical Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Ramantical

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.089 crt - VS

  11.431.359,00 ₫
  5.540.067  - 60.947.820  5.540.067 ₫ - 60.947.820 ₫
 50. Bông tai nữ Halawai Vàng Hồng 14K

  Bông tai nữ Halawai

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  18.160.383,00 ₫
  7.274.682  - 93.438.230  7.274.682 ₫ - 93.438.230 ₫
 51. Vòng Tay Remeny Vàng Hồng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Remeny

  Vàng Hồng 14K
  8.045.338,00 ₫
  4.606.110  - 46.061.100  4.606.110 ₫ - 46.061.100 ₫
 52. Nhẫn Stria Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Stria

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Đen

  0.37 crt - VS

  29.230.047,00 ₫
  10.669.760  - 146.348.358  10.669.760 ₫ - 146.348.358 ₫
 53. Nhẫn Upoznati Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Upoznati

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  14.606.251,00 ₫
  7.195.720  - 79.315.660  7.195.720 ₫ - 79.315.660 ₫
 54. Dây chuyền nữ Rosula Vàng Hồng 14K

  Dây chuyền nữ Rosula

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.066 crt - VS

  64.762.899,00 ₫
  4.556.582  - 115.159.829  4.556.582 ₫ - 115.159.829 ₫
 55. Nhẫn Singlenesslove Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Singlenesslove

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.432 crt - VS

  17.240.860,00 ₫
  5.900.915  - 89.999.570  5.900.915 ₫ - 89.999.570 ₫
 56. Vòng đeo ngón tay Sambungan Vàng Hồng 14K

  Vòng đeo ngón tay Sambungan

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  9.534.293,00 ₫
  5.264.125  - 55.245.016  5.264.125 ₫ - 55.245.016 ₫
 57. Nhẫn Verbintenis Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.102 crt - AAA

  11.588.434,00 ₫
  5.646.199  - 68.971.369  5.646.199 ₫ - 68.971.369 ₫
 58. Mặt dây chuyền nữ Bophelong Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền nữ Bophelong

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.096 crt - AAA

  12.096.733,00 ₫
  3.914.697  - 48.594.101  3.914.697 ₫ - 48.594.101 ₫
 59. Nhẫn Hittast Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Hittast

  Vàng Hồng 14K
  9.787.877,00 ₫
  5.379.596  - 56.037.465  5.379.596 ₫ - 56.037.465 ₫
 60. Dây chuyền nữ Pristven Vàng Hồng 14K

  Dây chuyền nữ Pristven

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.126 crt - VS

  16.639.448,00 ₫
  7.983.924  - 35.526.622  7.983.924 ₫ - 35.526.622 ₫
 61. Bông tai nữ Gordost Vàng Hồng 14K

  Bông tai nữ Gordost

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  16.269.826,00 ₫
  7.682.227  - 100.626.875  7.682.227 ₫ - 100.626.875 ₫

You’ve viewed 60 of 615 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng