Đang tải...
Tìm thấy 615 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Kohtuda Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  16.904.070,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 2. Vòng tay nữ Kartu Vàng Hồng 18K

  Vòng tay nữ Kartu

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.226 crt - VS

  44.261.674,00 ₫
  11.363.719  - 60.535.182  11.363.719 ₫ - 60.535.182 ₫
 3. Nhẫn Burya Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Burya

  Vàng Hồng 18K
  10.609.760,00 ₫
  4.521.204  - 45.212.047  4.521.204 ₫ - 45.212.047 ₫
 4. Bông tai nữ Timia Set Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Timia Set

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.042 crt - VS

  10.929.002,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 5. Bông tai nữ Batasuna Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Batasuna

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nâu

  0.18 crt - VS1

  17.985.197,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 6. Nhẫn Imfihlelo Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Imfihlelo

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  23.753.093,00 ₫
  8.212.036  - 98.504.247  8.212.036 ₫ - 98.504.247 ₫
 7. Nhẫn Mysterium Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Mysterium

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  23.628.565,00 ₫
  7.174.494  - 83.971.296  7.174.494 ₫ - 83.971.296 ₫
 8. Vòng tay nữ Dignified Vàng Hồng 18K

  Vòng tay nữ Dignified

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.123 crt - VS

  16.905.202,00 ₫
  5.236.956  - 61.825.175  5.236.956 ₫ - 61.825.175 ₫
 9. Nhẫn Strasta Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  13.514.651,00 ₫
  5.349.030  - 60.480.839  5.349.030 ₫ - 60.480.839 ₫
 10. Dây chuyền nữ Evidemment Vàng Hồng 18K

  Dây chuyền nữ Evidemment

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Xanh Dương

  0.18 crt - VS1

  21.362.160,00 ₫
  5.412.709  - 70.428.904  5.412.709 ₫ - 70.428.904 ₫
 11. Bông tai nữ Pravda Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Pravda

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.182 crt - VS1

  25.210.066,00 ₫
  7.944.301  - 97.994.811  7.944.301 ₫ - 97.994.811 ₫
 12. Nhẫn Bondoflove Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.426 crt - VS

  30.921.360,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 13. Dây chuyền nữ Citrum Vàng Hồng 18K

  Dây chuyền nữ Citrum

  Vàng Hồng 18K & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  14.692.003,00 ₫
  4.616.581  - 54.565.770  4.616.581 ₫ - 54.565.770 ₫
 14. Nhẫn Iskrenne Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Iskrenne

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.576 crt - VS

  41.952.252,00 ₫
  9.549.010  - 129.848.435  9.549.010 ₫ - 129.848.435 ₫
 15. Dây chuyền nữ Tempete Vàng Hồng 18K

  Dây chuyền nữ Tempete

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  9.984.857,00 ₫
  3.871.679  - 45.565.817  3.871.679 ₫ - 45.565.817 ₫
 16. Bông tai nữ Pirum Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Pirum

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.292 crt - VS

  24.803.653,00 ₫
  7.437.700  - 101.079.702  7.437.700 ₫ - 101.079.702 ₫
 17. Nhẫn Vaten Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Vaten

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  22.735.362,00 ₫
  8.293.545  - 108.466.464  8.293.545 ₫ - 108.466.464 ₫
 18. Dây chuyền nữ Shag Vàng Hồng 18K

  Dây chuyền nữ Shag

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.782 crt - VS

  69.523.819,00 ₫
  17.321.804  - 288.041.080  17.321.804 ₫ - 288.041.080 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Verbintenis Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Đen

  0.102 crt - AAA

  14.976.154,00 ₫
  5.646.199  - 68.971.369  5.646.199 ₫ - 68.971.369 ₫
 21. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  14.343.325,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 22. Bông tai nữ Nabegu Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Nabegu

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  15.685.962,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 23. Nhẫn Lacus Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Lacus

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.396 crt - VS

  29.864.007,00 ₫
  8.049.018  - 110.419.285  8.049.018 ₫ - 110.419.285 ₫
 24. Vòng tay nữ Tulus Vàng Hồng 18K

  Vòng tay nữ Tulus

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.266 crt - VS

  26.506.287,00 ₫
  7.052.796  - 90.876.920  7.052.796 ₫ - 90.876.920 ₫
 25. Dây chuyền nữ Esensi Vàng Hồng 18K

  Dây chuyền nữ Esensi

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.31 crt - VS

  22.712.719,00 ₫
  4.625.637  - 83.306.201  4.625.637 ₫ - 83.306.201 ₫
 26. Dây chuyền nữ Pluitt Vàng Hồng 18K

  Dây chuyền nữ Pluitt

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  1.023 crt - VS

  95.215.019,00 ₫
  10.349.384  - 101.950.836  10.349.384 ₫ - 101.950.836 ₫
 27. Vòng đeo ngón tay Incomparable Vàng Hồng 18K

  Vòng đeo ngón tay Incomparable

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.516 crt - VS

  23.707.809,00 ₫
  6.219.309  - 86.560.905  6.219.309 ₫ - 86.560.905 ₫
 28. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Simplicite B Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Simplicite B

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Đen

  0.216 crt - AAA

  21.971.215,00 ₫
  7.784.113  - 107.574.957  7.784.113 ₫ - 107.574.957 ₫
 29. Nhẫn Kholbo Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Kholbo

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - VS

  24.482.145,00 ₫
  8.741.844  - 119.023.013  8.741.844 ₫ - 119.023.013 ₫
 30. Nhẫn Povrzete Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Povrzete

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  20.989.711,00 ₫
  7.195.720  - 86.674.116  7.195.720 ₫ - 86.674.116 ₫
 31. Nhẫn Pyropus Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Pyropus

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - VS

  13.853.139,00 ₫
  4.796.580  - 54.976.147  4.796.580 ₫ - 54.976.147 ₫
 32. Phụ kiện Apple Watch® Gracioso - B Vàng Hồng 18K

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Gracioso - B

  Vàng Hồng 18K
  11.655.793,00 ₫
  4.966.957  - 49.669.575  4.966.957 ₫ - 49.669.575 ₫
 33. Dây chuyền nữ Piacevale Vàng Hồng 18K

  Dây chuyền nữ Piacevale

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.665 crt - VS

  63.907.619,00 ₫
  10.559.383  - 3.634.100.699  10.559.383 ₫ - 3.634.100.699 ₫
 34. Vòng tay nữ Hopeful Vàng Hồng 18K

  Vòng tay nữ Hopeful

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.086 crt - VS

  10.481.835,00 ₫
  4.000.735  - 54.905.392  4.000.735 ₫ - 54.905.392 ₫
 35. Bông tai nữ Interit Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Interit

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  18.161.798,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 36. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  11.492.774,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 37. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Timia B Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Timia B

  Vàng Hồng 18K
  8.667.127,00 ₫
  3.742.623  - 36.933.780  3.742.623 ₫ - 36.933.780 ₫
 38. Dây chuyền nữ Apricitas Vàng Hồng 18K

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  19.439.906,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 39. Dây Chuyền Attends Vàng Hồng 18K

  Dây Chuyền GLAMIRA Attends

  Vàng Hồng 18K
  40.396.788,00 ₫
  12.853.523  - 172.145.407  12.853.523 ₫ - 172.145.407 ₫
 40. Vòng tay Adinfinitum Vàng Hồng 18K

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  46.644.682,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 41. Vòng Tay Cestlavie Vàng Hồng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Cestlavie

  Vàng Hồng 18K
  40.346.977,00 ₫
  12.837.674  - 40.346.977  12.837.674 ₫ - 40.346.977 ₫
 42. Bông Tai Commeunreve Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Commeunreve

  Vàng Hồng 18K
  15.541.056,00 ₫
  6.357.705  - 66.226.095  6.357.705 ₫ - 66.226.095 ₫
 43. Vòng tay Eccedentesiast Vàng Hồng 18K

  Vòng tay GLAMIRA Eccedentesiast

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.581 crt - VS

  90.699.191,00 ₫
  19.415.002  - 138.925.378  19.415.002 ₫ - 138.925.378 ₫
 44. Vòng đeo ngón tay Elpiso Vàng Hồng 18K

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.105 crt - VS

  13.796.536,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 45. Bông tai nữ Expectancy Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  12.226.356,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 46. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  28.120.619,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 47. Bông tai nữ Grafetul Set Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.249 crt - VS

  21.378.009,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 48. Vòng tay nữ Knopka Vàng Hồng 18K

  Vòng tay nữ Knopka

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  16.906.333,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 49. Bông tai nữ Molitva Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Molitva

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.348 crt - VS

  22.985.550,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 50. Bông tai nữ Mutantur Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Mutantur

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  17.901.423,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 51. Dây chuyền nữ Nekogda Vàng Hồng 18K

  Dây chuyền nữ Nekogda

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.375 crt - VS

  48.015.621,00 ₫
  13.566.728  - 64.147.620  13.566.728 ₫ - 64.147.620 ₫
 52. Bông Tai Omnia Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Omnia

  Vàng Hồng 18K
  17.782.556,00 ₫
  7.072.607  - 75.777.937  7.072.607 ₫ - 75.777.937 ₫
 53. Bông tai nữ Orenda Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Orenda

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.276 crt - VS

  20.650.090,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 54. Dây Chuyền Parfois Vàng Hồng 18K

  Dây Chuyền GLAMIRA Parfois

  Vàng Hồng 18K
  22.564.419,00 ₫
  8.333.450  - 96.155.197  8.333.450 ₫ - 96.155.197 ₫
 55. Vòng tay Petillante Vàng Hồng 18K

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  46.435.249,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 56. Bông tai nữ Ponnade Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Ponnade

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.532 crt - VS

  29.218.728,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 57. Dây chuyền nữ Soifdevivre Vàng Hồng 18K

  Dây chuyền nữ Soifdevivre

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.534 crt - VS

  34.462.476,00 ₫
  9.989.103  - 57.273.688  9.989.103 ₫ - 57.273.688 ₫
 58. Vòng đeo ngón tay Soyuz Vàng Hồng 18K

  Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.078 crt - VS

  15.143.700,00 ₫
  6.007.047  - 69.636.462  6.007.047 ₫ - 69.636.462 ₫
 59. Dây chuyền nữ Strannik Vàng Hồng 18K

  Dây chuyền nữ Strannik

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.136 crt - VS

  23.941.017,00 ₫
  8.756.561  - 29.176.841  8.756.561 ₫ - 29.176.841 ₫
 60. Vòng tay Wabisabi Vàng Hồng 18K

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.49 crt - VS

  108.840.613,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 61. Bông tai nữ Brilhando Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.312 crt - VS

  42.383.570,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫

You’ve viewed 60 of 615 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng