Đang tải...
Tìm thấy 42 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Iskrenne Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Iskrenne

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.576 crt - VS

  31.584.755,00 ₫
  9.549.010  - 129.848.435  9.549.010 ₫ - 129.848.435 ₫
 2. Nhẫn Obman Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Obman

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  20.377.260,00 ₫
  7.417.322  - 116.150.384  7.417.322 ₫ - 116.150.384 ₫
 3. Vòng tay Petillante Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  28.216.846,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 4. Bông tai nữ Csillogo Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.472 crt - VS

  39.650.753,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 5. Bông Tai Eenheid Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông Tai GLAMIRA Eenheid

  Vàng Trắng-Đỏ 9K
  7.924.490,00 ₫
  5.943.367  - 59.433.675  5.943.367 ₫ - 59.433.675 ₫
 6. Bông tai nữ Forhard Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Forhard

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  9.282.974,00 ₫
  5.624.973  - 72.438.332  5.624.973 ₫ - 72.438.332 ₫
 7. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami A Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Brilliantami A

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.962 crt - VS

  23.065.927,00 ₫
  6.558.930  - 113.277.759  6.558.930 ₫ - 113.277.759 ₫
 8. Bông tai nữ Brilliantami Set Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Brilliantami Set

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.762 crt - VS

  20.292.356,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  6.261.762  - 98.334.438  6.261.762 ₫ - 98.334.438 ₫
 9. Bông tai nữ Poesiana Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Poesiana

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.368 crt - VS

  18.990.475,00 ₫
  8.241.470  - 109.414.573  8.241.470 ₫ - 109.414.573 ₫
 10. Bông tai nữ Compound Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Compound

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  8.462.223,00 ₫
  5.009.409  - 66.282.699  5.009.409 ₫ - 66.282.699 ₫
 11. Vòng tay nữ Fidelite Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng tay nữ Fidelite

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.28 crt - VS

  11.716.923,00 ₫
  4.733.467  - 65.362.890  4.733.467 ₫ - 65.362.890 ₫
 12. Nhẫn Komorebi Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Komorebi

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.114 crt - VS

  9.424.483,00 ₫
  5.900.915  - 72.990.217  5.900.915 ₫ - 72.990.217 ₫
 13. Bông tai nữ Marfikent Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Marfikent

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.558 crt - VS

  45.028.086,00 ₫
  9.455.615  - 1.993.943.372  9.455.615 ₫ - 1.993.943.372 ₫
 14. Bông tai nữ Pepo Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Pepo

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.02 crt - VS

  32.348.900,00 ₫
  8.866.938  - 347.488.911  8.866.938 ₫ - 347.488.911 ₫
 15. Bông tai nữ Tempus Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Tempus

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.6 crt - VS

  27.764.018,00 ₫
  8.590.996  - 143.390.825  8.590.996 ₫ - 143.390.825 ₫
 16. Bông tai nữ Lifetyd Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Lifetyd

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - VS

  14.405.591,00 ₫
  8.063.169  - 108.806.084  8.063.169 ₫ - 108.806.084 ₫
 17. Dây chuyền nữ Evidemment Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Dây chuyền nữ Evidemment

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Xanh Dương

  0.18 crt - VS1

  15.877.282,00 ₫
  5.412.709  - 70.428.904  5.412.709 ₫ - 70.428.904 ₫
 18. Bông tai nữ Pravda Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Pravda

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.182 crt - VS1

  16.584.825,00 ₫
  7.944.301  - 97.994.811  7.944.301 ₫ - 97.994.811 ₫
 19. Bông tai nữ Novel Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Novel

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.578 crt - VS

  15.622.566,00 ₫
  5.497.614  - 87.692.972  5.497.614 ₫ - 87.692.972 ₫
 20. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Asalee - C Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng tay nữ Asalee - C

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  18.933.870,00 ₫
  8.940.523  - 141.989.886  8.940.523 ₫ - 141.989.886 ₫
 21. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Asalee - D Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng tay nữ Asalee - D

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  19.018.776,00 ₫
  8.995.712  - 142.626.681  8.995.712 ₫ - 142.626.681 ₫
 22. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Asalee - O Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng tay nữ Asalee - O

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  19.188.586,00 ₫
  9.106.088  - 143.900.256  9.106.088 ₫ - 143.900.256 ₫
 23. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Connectat - C Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Dây chuyền nữ Connectat - C

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.404 crt - VS

  22.188.572,00 ₫
  9.612.689  - 143.390.820  9.612.689 ₫ - 143.390.820 ₫
 24. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Connectat - E Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Dây chuyền nữ Connectat - E

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.396 crt - VS

  22.047.063,00 ₫
  9.631.085  - 145.810.622  9.631.085 ₫ - 145.810.622 ₫
 25. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Connectat - H Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Dây chuyền nữ Connectat - H

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.39 crt - VS

  21.905.555,00 ₫
  10.245.234  - 144.650.254  10.245.234 ₫ - 144.650.254 ₫
 26. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - F Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng tay nữ Lienax - F

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.138 crt - VS

  13.613.142,00 ₫
  8.241.470  - 105.225.914  8.241.470 ₫ - 105.225.914 ₫
 27. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - L Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng tay nữ Lienax - L

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  12.594.279,00 ₫
  7.686.756  - 97.075.011  7.686.756 ₫ - 97.075.011 ₫
 28. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - S Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng tay nữ Lienax - S

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  13.499.935,00 ₫
  7.983.924  - 104.674.029  7.983.924 ₫ - 104.674.029 ₫
 29. Dây chuyền nữ Metonia Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Dây chuyền nữ Metonia

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Sapphire

  0.15 crt - AAA

  14.009.367,00 ₫
  8.223.073  - 102.494.793  8.223.073 ₫ - 102.494.793 ₫
 30. Bông tai nữ Nestlove Set Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Nestlove Set

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.046 crt - VS

  31.301.737,00 ₫
  7.132.041  - 1.481.709.950  7.132.041 ₫ - 1.481.709.950 ₫
 31. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nestlove B Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Nestlove B

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.492 crt - VS

  46.216.761,00 ₫
  8.043.357  - 2.861.420.395  8.043.357 ₫ - 2.861.420.395 ₫
 32. Bông tai nữ Arbenning Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Arbenning

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.376 crt - VS

  17.009.353,00 ₫
  7.652.793  - 110.178.721  7.652.793 ₫ - 110.178.721 ₫
 33. Bông tai nữ Erikoista Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Erikoista

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Sapphire

  0.192 crt - AAA

  8.518.827,00 ₫
  5.030.636  - 73.853.420  5.030.636 ₫ - 73.853.420 ₫
 34. Bông Tai Spesiell Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông Tai GLAMIRA Spesiell

  Vàng Trắng-Đỏ 9K
  7.443.360,00 ₫
  5.582.520  - 55.825.200  5.582.520 ₫ - 55.825.200 ₫
 35. Bông tai nữ Harepan Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Harepan

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.19 crt - VS

  14.009.366,00 ₫
  7.884.867  - 105.424.023  7.884.867 ₫ - 105.424.023 ₫
 36. Bông tai nữ Gniomhara Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Gniomhara

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  15.282.945,00 ₫
  8.443.827  - 118.032.455  8.443.827 ₫ - 118.032.455 ₫
 37. Bông tai nữ Fortuin Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Fortuin

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.878 crt - VS

  31.131.926,00 ₫
  8.281.092  - 1.847.595.012  8.281.092 ₫ - 1.847.595.012 ₫
 38. Nhẫn Igavesti Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Igavesti

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.608 crt - VS

  28.499.864,00 ₫
  12.858.901  - 204.296.200  12.858.901 ₫ - 204.296.200 ₫
 39. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền nữ Panggih - A Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Mặt dây chuyền nữ Panggih - A

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.258 crt - AAA

  15.537.661,00 ₫
  6.601.383  - 101.617.441  6.601.383 ₫ - 101.617.441 ₫
 40. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền nữ Panggih - J Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Mặt dây chuyền nữ Panggih - J

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.258 crt - VS

  15.792.376,00 ₫
  6.558.930  - 101.192.911  6.558.930 ₫ - 101.192.911 ₫
 41. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền nữ Panggih - N Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Mặt dây chuyền nữ Panggih - N

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.258 crt - VS

  16.047.092,00 ₫
  6.749.967  - 103.103.281  6.749.967 ₫ - 103.103.281 ₫
 42. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền nữ Panggih - Z Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Mặt dây chuyền nữ Panggih - Z

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.258 crt - VS

  15.990.488,00 ₫
  6.707.514  - 102.678.751  6.707.514 ₫ - 102.678.751 ₫

You’ve viewed 42 of 42 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng