Đang tải...
Tìm thấy 615 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Kohtuda Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  10.924.476,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 2. Bông Tai Samparka Vàng Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Samparka

  Vàng Trắng 9K
  6.707.515,00 ₫
  5.030.636  - 50.306.362  5.030.636 ₫ - 50.306.362 ₫
 3. Nhẫn Burya Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Burya

  Vàng Trắng 9K
  6.028.273,00 ₫
  4.521.204  - 45.212.047  4.521.204 ₫ - 45.212.047 ₫
 4. Bông tai nữ Eriline Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Eriline

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  18.396.138,00 ₫
  7.706.566  - 109.740.039  7.706.566 ₫ - 109.740.039 ₫
 5. Dây chuyền nữ Citrum Vàng Trắng 9K

  Dây chuyền nữ Citrum

  Vàng Trắng 9K & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  10.782.966,00 ₫
  4.616.581  - 54.565.770  4.616.581 ₫ - 54.565.770 ₫
 6. Bông Tai Evolet Vàng Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Evolet

  Vàng Trắng 9K
  8.037.697,00 ₫
  5.787.141  - 60.282.727  5.787.141 ₫ - 60.282.727 ₫
 7. Vòng tay nữ Umaagos Vàng Trắng 9K

  Vòng tay nữ Umaagos

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.178 crt - VS

  8.462.223,00 ₫
  4.581.487  - 65.447.799  4.581.487 ₫ - 65.447.799 ₫
 8. Nhẫn Bezumiye Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Bezumiye

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.174 crt - VS

  10.160.328,00 ₫
  5.837.235  - 79.711.878  5.837.235 ₫ - 79.711.878 ₫
 9. Vòng tay nữ Dignified Vàng Trắng 9K

  Vòng tay nữ Dignified

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.123 crt - VS

  11.377.304,00 ₫
  5.236.956  - 61.825.175  5.236.956 ₫ - 61.825.175 ₫
 10. Nhẫn Upoznati Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Upoznati

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  11.632.020,00 ₫
  7.195.720  - 79.315.660  7.195.720 ₫ - 79.315.660 ₫
 11. Nhẫn Diverse Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Diverse

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.214 crt - VS

  12.650.883,00 ₫
  7.280.625  - 84.353.372  7.280.625 ₫ - 84.353.372 ₫
 12. Nhẫn Passie Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.066 crt - VS

  9.396.181,00 ₫
  5.370.257  - 61.796.873  5.370.257 ₫ - 61.796.873 ₫
 13. Nhẫn Vertere Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.273 crt - VS

  18.056.517,00 ₫
  8.599.204  - 107.405.145  8.599.204 ₫ - 107.405.145 ₫
 14. Bông tai nữ Rilato Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Rilato

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.132 crt - AAA

  9.084.861,00 ₫
  5.412.709  - 70.315.697  5.412.709 ₫ - 70.315.697 ₫
 15. Xem Cả Bộ
  Đồ trang sức trên cơ thể Spell SET Vàng Trắng 9K

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Spell SET

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.376 crt - VS

  62.461.966,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.004.641  - 408.606.551  16.004.641 ₫ - 408.606.551 ₫
 16. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - S Vàng Trắng 9K

  Vòng tay nữ Lienax - S

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  13.499.935,00 ₫
  7.983.924  - 104.674.029  7.983.924 ₫ - 104.674.029 ₫
 17. Vòng tay nữ Kartu Vàng Trắng 9K

  Vòng tay nữ Kartu

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.226 crt - VS

  28.839.484,00 ₫
  11.363.719  - 60.535.182  11.363.719 ₫ - 60.535.182 ₫
 18. Nhẫn Verbintenis Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Đen

  0.102 crt - AAA

  9.254.672,00 ₫
  5.646.199  - 68.971.369  5.646.199 ₫ - 68.971.369 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Chidones Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Chidones

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - VS

  14.801.815,00 ₫
  8.436.186  - 115.839.068  8.436.186 ₫ - 115.839.068 ₫
 21. Nhẫn Sucenot Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Sucenot

  Vàng Trắng 9K
  6.990.532,00 ₫
  5.242.899  - 52.428.990  5.242.899 ₫ - 52.428.990 ₫
 22. Nhẫn Aveniren Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Aveniren

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  9.905.612,00 ₫
  5.582.520  - 64.655.346  5.582.520 ₫ - 64.655.346 ₫
 23. Nhẫn Povrzete Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Povrzete

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  13.698.048,00 ₫
  7.195.720  - 86.674.116  7.195.720 ₫ - 86.674.116 ₫
 24. Bông tai nữ Hoopfol Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Hoopfol

  Vàng Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.123 crt - AAA

  9.735.802,00 ₫
  5.646.199  - 64.160.071  5.646.199 ₫ - 64.160.071 ₫
 25. Nhẫn Sumpay Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Sumpay

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  15.481.057,00 ₫
  7.600.718  - 96.834.440  7.600.718 ₫ - 96.834.440 ₫
 26. Phụ kiện Apple Watch® Lavenir - A Vàng Trắng 9K

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Lavenir - A

  Vàng Trắng 9K
  4.075.452,00 ₫
  3.097.343  - 30.565.890  3.097.343 ₫ - 30.565.890 ₫
 27. Nhẫn Singlenesslove Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Singlenesslove

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.432 crt - VS

  14.801.816,00 ₫
  5.900.915  - 89.999.570  5.900.915 ₫ - 89.999.570 ₫
 28. Dây chuyền nữ Wavysea Vàng Trắng 9K

  Dây chuyền nữ Wavysea

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.92 crt - VS

  20.688.580,00 ₫
  6.042.423  - 118.287.170  6.042.423 ₫ - 118.287.170 ₫
 29. Dây chuyền nữ Piacevale Vàng Trắng 9K

  Dây chuyền nữ Piacevale

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.665 crt - VS

  52.443.146,00 ₫
  10.559.383  - 3.634.100.699  10.559.383 ₫ - 3.634.100.699 ₫
 30. Bông tai nữ Relationship - A Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Relationship - A

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.192 crt - VS

  10.103.725,00 ₫
  6.724.496  - 82.075.079  6.724.496 ₫ - 82.075.079 ₫
 31. Bông tai nữ Interit Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Interit

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  12.311.261,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 32. Nhẫn Milota Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Milota

  Vàng Trắng 9K & Đá Thạch Anh Tím

  0.132 crt - AAA

  8.971.655,00 ₫
  6.261.762  - 78.806.229  6.261.762 ₫ - 78.806.229 ₫
 33. Dây chuyền nữ Jaihate Vàng Trắng 9K

  Dây chuyền nữ Jaihate

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.26 crt - VS

  11.547.113,00 ₫
  5.582.520  - 75.494.917  5.582.520 ₫ - 75.494.917 ₫
 34. Bông tai nữ Linstant Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Linstant

  Vàng Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  6.339.592,00 ₫
  3.957.716  - 53.773.326  3.957.716 ₫ - 53.773.326 ₫
 35. Vòng tay nữ Mengalir Vàng Trắng 9K

  Vòng tay nữ Mengalir

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.308 crt - VS

  11.716.924,00 ₫
  5.603.746  - 88.018.445  5.603.746 ₫ - 88.018.445 ₫
 36. Dây chuyền nữ Gobaith Vàng Trắng 9K

  Dây chuyền nữ Gobaith

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Vàng

  0.198 crt - VS1

  17.858.405,00 ₫
  7.607.511  - 91.556.169  7.607.511 ₫ - 91.556.169 ₫
 37. Nhẫn Feiloai Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Feiloai

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.568 crt - VS

  25.301.765,00 ₫
  12.104.659  - 167.985.046  12.104.659 ₫ - 167.985.046 ₫
 38. Bông tai nữ Batasuna Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Batasuna

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nâu

  0.18 crt - VS1

  13.726.350,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 39. Nhẫn Pyropus Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Pyropus

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - VS

  9.056.559,00 ₫
  4.796.580  - 54.976.147  4.796.580 ₫ - 54.976.147 ₫
 40. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  8.858.447,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 41. Bông tai nữ Expectance Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Expectance

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.196 crt - VS

  12.565.977,00 ₫
  4.521.204  - 77.249.630  4.521.204 ₫ - 77.249.630 ₫
 42. Bông tai nữ Rankontre Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Rankontre

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  12.339.563,00 ₫
  5.879.688  - 74.985.489  5.879.688 ₫ - 74.985.489 ₫
 43. Nhẫn đeo ngón út Shram Vàng Trắng 9K

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Shram

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  10.981.079,00 ₫
  5.476.389  - 68.009.110  5.476.389 ₫ - 68.009.110 ₫
 44. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Simplicite B Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Simplicite B

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Đen

  0.216 crt - AAA

  13.754.651,00 ₫
  7.784.113  - 107.574.957  7.784.113 ₫ - 107.574.957 ₫
 45. Dây chuyền nữ Tempete Vàng Trắng 9K

  Dây chuyền nữ Tempete

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  6.113.178,00 ₫
  3.871.679  - 45.565.817  3.871.679 ₫ - 45.565.817 ₫
 46. Dây chuyền nữ Sijaj Vàng Trắng 9K

  Dây chuyền nữ Sijaj

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.704 crt - VS

  19.386.699,00 ₫
  6.155.631  - 160.131.313  6.155.631 ₫ - 160.131.313 ₫
 47. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - B Vàng Trắng 9K

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - B

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Vàng

  0.078 crt - VS1

  11.632.020,00 ₫
  5.136.768  - 60.933.672  5.136.768 ₫ - 60.933.672 ₫
 48. Bông tai nữ Wahda Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  30.509.288,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 49. Bông tai nữ Extralove Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Extralove

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.089 crt - VS

  6.933.928,00 ₫
  3.936.207  - 44.391.293  3.936.207 ₫ - 44.391.293 ₫
 50. Vòng đeo ngón tay Parvus Vàng Trắng 9K

  Vòng đeo ngón tay Parvus

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.386 crt - VS

  14.660.306,00 ₫
  5.540.067  - 85.259.025  5.540.067 ₫ - 85.259.025 ₫
 51. Nhẫn đeo ngón út Inneffable Vàng Trắng 9K

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Inneffable

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  12.735.788,00 ₫
  8.023.546  - 87.593.920  8.023.546 ₫ - 87.593.920 ₫
 52. Bông tai nữ Anguis Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Anguis

  Vàng Trắng 9K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.184 crt - AAA

  12.650.881,00 ₫
  5.327.804  - 70.938.335  5.327.804 ₫ - 70.938.335 ₫
 53. Bông tai nữ Cucumis Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Cucumis

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.148 crt - VS

  9.792.405,00 ₫
  5.009.409  - 61.188.383  5.009.409 ₫ - 61.188.383 ₫
 54. Bông tai nữ Lucens Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Lucens

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.82 crt - AAA

  24.679.127,00 ₫
  7.376.568  - 115.018.318  7.376.568 ₫ - 115.018.318 ₫
 55. Nhẫn Meapohi Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Meapohi

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.264 crt - AAA

  15.452.755,00 ₫
  8.782.599  - 123.862.616  8.782.599 ₫ - 123.862.616 ₫
 56. Nhẫn Nowlove Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Nowlove

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.726 crt - VS

  46.697.890,00 ₫
  8.994.296  - 136.386.139  8.994.296 ₫ - 136.386.139 ₫
 57. Bông Tai Viltis Vàng Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Viltis

  Vàng Trắng 9K
  9.650.897,00 ₫
  6.948.645  - 72.381.727  6.948.645 ₫ - 72.381.727 ₫
 58. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền nữ Panggih - A Vàng Trắng 9K

  Mặt dây chuyền nữ Panggih - A

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.258 crt - AAA

  15.537.661,00 ₫
  6.601.383  - 101.617.441  6.601.383 ₫ - 101.617.441 ₫
 59. Bông tai nữ Timia Set Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Timia Set

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.042 crt - VS

  6.820.721,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 60. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  7.018.834,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 61. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Timia B Vàng Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Timia B

  Vàng Trắng 9K
  4.924.504,00 ₫
  3.742.623  - 36.933.780  3.742.623 ₫ - 36.933.780 ₫

You’ve viewed 60 of 615 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng