Đang tải...
Tìm thấy 42 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Iskrenne Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Iskrenne

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.576 crt - VS

  35.813.602,00 ₫
  9.549.010  - 129.848.435  9.549.010 ₫ - 129.848.435 ₫
 2. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Connectat - C Vàng-Trắng 14K

  Dây chuyền nữ Connectat - C

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.404 crt - VS

  26.233.175,00 ₫
  9.612.689  - 143.390.820  9.612.689 ₫ - 143.390.820 ₫
 3. Vòng tay Petillante Vàng-Trắng 14K

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  35.648.037,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 4. Bông tai nữ Csillogo Vàng-Trắng 14K

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.472 crt - VS

  42.712.719,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 5. Bông Tai Eenheid Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Eenheid

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  10.381.081,00 ₫
  5.943.367  - 59.433.675  5.943.367 ₫ - 59.433.675 ₫
 6. Bông tai nữ Forhard Vàng-Trắng 14K

  Bông tai nữ Forhard

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  11.607.962,00 ₫
  5.624.973  - 72.438.332  5.624.973 ₫ - 72.438.332 ₫
 7. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami A Vàng-Trắng 14K

  Bông tai nữ Brilliantami A

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.962 crt - VS

  23.065.927,00 ₫
  6.558.930  - 113.277.759  6.558.930 ₫ - 113.277.759 ₫
 8. Bông tai nữ Brilliantami Set Vàng-Trắng 14K

  Bông tai nữ Brilliantami Set

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.762 crt - VS

  20.292.356,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  6.261.762  - 98.334.438  6.261.762 ₫ - 98.334.438 ₫
 9. Bông tai nữ Poesiana Vàng-Trắng 14K

  Bông tai nữ Poesiana

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.368 crt - VS

  18.990.475,00 ₫
  8.241.470  - 109.414.573  8.241.470 ₫ - 109.414.573 ₫
 10. Bông tai nữ Compound Vàng-Trắng 14K

  Bông tai nữ Compound

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  10.532.779,00 ₫
  5.009.409  - 66.282.699  5.009.409 ₫ - 66.282.699 ₫
 11. Vòng tay nữ Fidelite Vàng-Trắng 14K

  Vòng tay nữ Fidelite

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.28 crt - VS

  13.673.422,00 ₫
  4.733.467  - 65.362.890  4.733.467 ₫ - 65.362.890 ₫
 12. Nhẫn Komorebi Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Komorebi

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.114 crt - VS

  11.863.527,00 ₫
  5.900.915  - 72.990.217  5.900.915 ₫ - 72.990.217 ₫
 13. Nhẫn Obman Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Obman

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  23.570.829,00 ₫
  7.417.322  - 116.150.384  7.417.322 ₫ - 116.150.384 ₫
 14. Bông tai nữ Marfikent Vàng-Trắng 14K

  Bông tai nữ Marfikent

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.558 crt - VS

  49.537.687,00 ₫
  9.455.615  - 1.993.943.372  9.455.615 ₫ - 1.993.943.372 ₫
 15. Bông tai nữ Pepo Vàng-Trắng 14K

  Bông tai nữ Pepo

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.02 crt - VS

  36.577.747,00 ₫
  8.866.938  - 347.488.911  8.866.938 ₫ - 347.488.911 ₫
 16. Bông tai nữ Tempus Vàng-Trắng 14K

  Bông tai nữ Tempus

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.6 crt - VS

  31.861.262,00 ₫
  8.590.996  - 143.390.825  8.590.996 ₫ - 143.390.825 ₫
 17. Bông tai nữ Lifetyd Vàng-Trắng 14K

  Bông tai nữ Lifetyd

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - VS

  17.976.423,00 ₫
  8.063.169  - 108.806.084  8.063.169 ₫ - 108.806.084 ₫
 18. Dây chuyền nữ Evidemment Vàng-Trắng 14K

  Dây chuyền nữ Evidemment

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.18 crt - VS1

  18.114.535,00 ₫
  5.412.709  - 70.428.904  5.412.709 ₫ - 70.428.904 ₫
 19. Bông tai nữ Pravda Vàng-Trắng 14K

  Bông tai nữ Pravda

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.182 crt - VS1

  20.103.015,00 ₫
  7.944.301  - 97.994.811  7.944.301 ₫ - 97.994.811 ₫
 20. Bông tai nữ Novel Vàng-Trắng 14K

  Bông tai nữ Novel

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.578 crt - VS

  17.894.913,00 ₫
  5.497.614  - 87.692.972  5.497.614 ₫ - 87.692.972 ₫
 21. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Asalee - C Vàng-Trắng 14K

  Vòng tay nữ Asalee - C

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  23.197.811,00 ₫
  8.940.523  - 141.989.886  8.940.523 ₫ - 141.989.886 ₫
 22. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Asalee - D Vàng-Trắng 14K

  Vòng tay nữ Asalee - D

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  23.309.038,00 ₫
  8.995.712  - 142.626.681  8.995.712 ₫ - 142.626.681 ₫
 23. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Asalee - O Vàng-Trắng 14K

  Vòng tay nữ Asalee - O

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  23.531.489,00 ₫
  9.106.088  - 143.900.256  9.106.088 ₫ - 143.900.256 ₫
 24. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Connectat - E Vàng-Trắng 14K

  Dây chuyền nữ Connectat - E

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.396 crt - VS

  26.100.439,00 ₫
  9.631.085  - 145.810.622  9.631.085 ₫ - 145.810.622 ₫
 25. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Connectat - H Vàng-Trắng 14K

  Dây chuyền nữ Connectat - H

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.39 crt - VS

  25.941.384,00 ₫
  10.245.234  - 144.650.254  10.245.234 ₫ - 144.650.254 ₫
 26. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - F Vàng-Trắng 14K

  Vòng tay nữ Lienax - F

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.138 crt - VS

  17.262.935,00 ₫
  8.241.470  - 105.225.914  8.241.470 ₫ - 105.225.914 ₫
 27. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - L Vàng-Trắng 14K

  Vòng tay nữ Lienax - L

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  15.998.413,00 ₫
  7.686.756  - 97.075.011  7.686.756 ₫ - 97.075.011 ₫
 28. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - S Vàng-Trắng 14K

  Vòng tay nữ Lienax - S

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  17.035.672,00 ₫
  7.983.924  - 104.674.029  7.983.924 ₫ - 104.674.029 ₫
 29. Dây chuyền nữ Metonia Vàng-Trắng 14K

  Dây chuyền nữ Metonia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.15 crt - AAA

  17.931.140,00 ₫
  8.223.073  - 102.494.793  8.223.073 ₫ - 102.494.793 ₫
 30. Bông tai nữ Nestlove Set Vàng-Trắng 14K

  Bông tai nữ Nestlove Set

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.046 crt - VS

  34.460.212,00 ₫
  7.132.041  - 1.481.709.950  7.132.041 ₫ - 1.481.709.950 ₫
 31. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nestlove B Vàng-Trắng 14K

  Bông tai nữ Nestlove B

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.492 crt - VS

  49.778.819,00 ₫
  8.043.357  - 2.861.420.395  8.043.357 ₫ - 2.861.420.395 ₫
 32. Bông tai nữ Arbenning Vàng-Trắng 14K

  Bông tai nữ Arbenning

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.376 crt - VS

  20.659.146,00 ₫
  7.652.793  - 110.178.721  7.652.793 ₫ - 110.178.721 ₫
 33. Bông tai nữ Erikoista Vàng-Trắng 14K

  Bông tai nữ Erikoista

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.192 crt - AAA

  10.598.156,00 ₫
  5.030.636  - 73.853.420  5.030.636 ₫ - 73.853.420 ₫
 34. Bông Tai Spesiell Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Spesiell

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  9.750.801,00 ₫
  5.582.520  - 55.825.200  5.582.520 ₫ - 55.825.200 ₫
 35. Bông tai nữ Harepan Vàng-Trắng 14K

  Bông tai nữ Harepan

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.19 crt - VS

  17.501.236,00 ₫
  7.884.867  - 105.424.023  7.884.867 ₫ - 105.424.023 ₫
 36. Bông tai nữ Gniomhara Vàng-Trắng 14K

  Bông tai nữ Gniomhara

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  19.310.001,00 ₫
  8.443.827  - 118.032.455  8.443.827 ₫ - 118.032.455 ₫
 37. Bông tai nữ Fortuin Vàng-Trắng 14K

  Bông tai nữ Fortuin

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.878 crt - VS

  31.131.926,00 ₫
  8.281.092  - 1.847.595.012  8.281.092 ₫ - 1.847.595.012 ₫
 38. Nhẫn Igavesti Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Igavesti

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.608 crt - VS

  34.632.570,00 ₫
  12.858.901  - 204.296.200  12.858.901 ₫ - 204.296.200 ₫
 39. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền nữ Panggih - A Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền nữ Panggih - A

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.258 crt - AAA

  18.266.232,00 ₫
  6.601.383  - 101.617.441  6.601.383 ₫ - 101.617.441 ₫
 40. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền nữ Panggih - J Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền nữ Panggih - J

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.258 crt - VS

  18.503.400,00 ₫
  6.558.930  - 101.192.911  6.558.930 ₫ - 101.192.911 ₫
 41. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền nữ Panggih - N Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền nữ Panggih - N

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.258 crt - VS

  18.837.078,00 ₫
  6.749.967  - 103.103.281  6.749.967 ₫ - 103.103.281 ₫
 42. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền nữ Panggih - Z Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền nữ Panggih - Z

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.258 crt - VS

  18.762.927,00 ₫
  6.707.514  - 102.678.751  6.707.514 ₫ - 102.678.751 ₫

You’ve viewed 42 of 42 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng