Đang tải...
Tìm thấy 615 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Kohtuda Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  13.363.520,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 2. Nhẫn Pyropus Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Pyropus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - VS

  11.013.058,00 ₫
  4.796.580  - 54.976.147  4.796.580 ₫ - 54.976.147 ₫
 3. Nhẫn Povrzete Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Povrzete

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  16.672.279,00 ₫
  7.195.720  - 86.674.116  7.195.720 ₫ - 86.674.116 ₫
 4. Bông tai nữ Zvezda Vàng 14K

  Bông tai nữ Zvezda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  9.346.652,00 ₫
  3.764.132  - 47.447.882  3.764.132 ₫ - 47.447.882 ₫
 5. Dây chuyền nữ Gobaith Vàng 14K

  Dây chuyền nữ Gobaith

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.198 crt - VS1

  21.227.445,00 ₫
  7.607.511  - 91.556.169  7.607.511 ₫ - 91.556.169 ₫
 6. Vòng đeo ngón tay Sambungan Vàng 14K

  Vòng đeo ngón tay Sambungan

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  9.534.293,00 ₫
  5.264.125  - 55.245.016  5.264.125 ₫ - 55.245.016 ₫
 7. Nhẫn Burya Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Burya

  Vàng 14K
  7.897.037,00 ₫
  4.521.204  - 45.212.047  4.521.204 ₫ - 45.212.047 ₫
 8. Dây chuyền nữ Whakaaro Vàng 14K

  Dây chuyền nữ Whakaaro

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.598 crt - VS

  104.115.354,00 ₫
  13.747.859  - 686.713.723  13.747.859 ₫ - 686.713.723 ₫
 9. Vòng tay Grenzenlos Vàng 14K

  Vòng tay GLAMIRA Grenzenlos

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  56.085.864,00 ₫
  21.207.069  - 81.343.764  21.207.069 ₫ - 81.343.764 ₫
 10. Nhẫn Passie Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.066 crt - VS

  11.615.887,00 ₫
  5.370.257  - 61.796.873  5.370.257 ₫ - 61.796.873 ₫
 11. Nhẫn Hittast Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Hittast

  Vàng 14K
  9.787.877,00 ₫
  5.379.596  - 56.037.465  5.379.596 ₫ - 56.037.465 ₫
 12. Nhẫn Iskrenne Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Iskrenne

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.576 crt - VS

  35.813.602,00 ₫
  9.549.010  - 129.848.435  9.549.010 ₫ - 129.848.435 ₫
 13. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Vàng 14K

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  11.095.700,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 14. Mặt dây chuyền nữ Charta Vàng 14K

  Mặt dây chuyền nữ Charta

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.202 crt - VS

  21.330.180,00 ₫
  3.376.965  - 53.504.460  3.376.965 ₫ - 53.504.460 ₫
 15. Vòng đeo ngón tay Zaedno Vàng 14K

  Vòng đeo ngón tay Zaedno

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.108 crt - AAA

  15.505.679,00 ₫
  7.682.227  - 93.268.420  7.682.227 ₫ - 93.268.420 ₫
 16. Vòng tay nữ Mivory Vàng 14K

  Vòng tay nữ Mivory

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.762 crt - VS

  42.011.402,00 ₫
  6.337.328  - 145.117.235  6.337.328 ₫ - 145.117.235 ₫
 17. Vòng Tay Pade Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Pade

  Vàng 14K
  7.711.660,00 ₫
  4.415.073  - 44.150.730  4.415.073 ₫ - 44.150.730 ₫
 18. Bông tai nữ Anguis Vàng 14K

  Bông tai nữ Anguis

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.184 crt - AAA

  14.853.040,00 ₫
  5.327.804  - 70.938.335  5.327.804 ₫ - 70.938.335 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Vertere Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.273 crt - VS

  21.758.952,00 ₫
  8.599.204  - 107.405.145  8.599.204 ₫ - 107.405.145 ₫
 21. Bông tai nữ Craze Vàng 14K

  Bông tai nữ Craze

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.828 crt - VS

  29.995.894,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 22. Vòng đeo lòng bàn tay Suhe Vàng 14K

  Vòng đeo lòng bàn tay Suhe

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.566 crt - VS

  37.782.271,00 ₫
  9.949.197  - 53.888.798  9.949.197 ₫ - 53.888.798 ₫
 23. Vòng đeo ngón tay Popularity Vàng 14K

  Vòng đeo ngón tay Popularity

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.143 crt - VS

  12.195.506,00 ₫
  5.540.067  - 61.372.346  5.540.067 ₫ - 61.372.346 ₫
 24. Vòng tay nữ Relazieone Vàng 14K

  Vòng tay nữ Relazieone

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.486 crt - VS

  26.618.928,00 ₫
  9.521.275  - 49.466.933  9.521.275 ₫ - 49.466.933 ₫
 25. Nhẫn Bondoflove Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.426 crt - VS

  25.432.236,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 26. Nhẫn Steadiness Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Steadiness

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.454 crt - VS

  24.939.785,00 ₫
  9.727.312  - 132.324.839  9.727.312 ₫ - 132.324.839 ₫
 27. Nhẫn Sucenot Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Sucenot

  Vàng 14K
  9.157.596,00 ₫
  5.242.899  - 52.428.990  5.242.899 ₫ - 52.428.990 ₫
 28. Dây Chuyền Keketso Vàng 14K

  Dây Chuyền GLAMIRA Keketso

  Vàng 14K
  39.596.415,00 ₫
  15.717.660  - 226.697.032  15.717.660 ₫ - 226.697.032 ₫
 29. Nhẫn Spojeny Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Spojeny

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.096 crt - VS1

  18.396.986,00 ₫
  6.643.836  - 78.211.889  6.643.836 ₫ - 78.211.889 ₫
 30. Bông tai nữ Simplicite Set Vàng 14K

  Bông tai nữ Simplicite Set

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.216 crt - AAA

  15.324.265,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  7.458.077  - 104.178.747  7.458.077 ₫ - 104.178.747 ₫
 31. Dây chuyền nữ Apricitas Vàng 14K

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  15.135.210,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 32. Bông tai nữ Batasuna Vàng 14K

  Bông tai nữ Batasuna

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.18 crt - VS1

  15.463.511,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 33. Nhẫn Vezu Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Vezu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.528 crt - VS

  28.341.091,00 ₫
  11.272.587  - 151.853.051  11.272.587 ₫ - 151.853.051 ₫
 34. Mặt dây chuyền nữ Pallium Vàng 14K

  Mặt dây chuyền nữ Pallium

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - VS

  14.120.026,00 ₫
  3.463.002  - 54.353.513  3.463.002 ₫ - 54.353.513 ₫
 35. Nhẫn Intersection Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Intersection

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  15.896.525,00 ₫
  6.962.230  - 91.131.636  6.962.230 ₫ - 91.131.636 ₫
 36. Nhẫn Nowlove Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Nowlove

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.726 crt - VS

  50.681.078,00 ₫
  8.994.296  - 136.386.139  8.994.296 ₫ - 136.386.139 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Gyvenimas Vàng 14K

  Mặt dây chuyền nữ Gyvenimas

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.108 crt - VS1

  15.931.904,00 ₫
  4.366.393  - 60.296.877  4.366.393 ₫ - 60.296.877 ₫
 38. Bông tai nữ Kinabuhi Vàng 14K

  Bông tai nữ Kinabuhi

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.144 crt - VS1

  14.637.665,00 ₫
  4.669.788  - 64.358.180  4.669.788 ₫ - 64.358.180 ₫
 39. Vòng tay nữ Mengalir Vàng 14K

  Vòng tay nữ Mengalir

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.308 crt - VS

  14.033.139,00 ₫
  5.603.746  - 88.018.445  5.603.746 ₫ - 88.018.445 ₫
 40. Vòng tay nữ Voolav Vàng 14K

  Vòng tay nữ Voolav

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.12 crt - AAA

  11.226.455,00 ₫
  5.527.898  - 69.268.536  5.527.898 ₫ - 69.268.536 ₫
 41. Mặt dây chuyền nữ Idilliya Vàng 14K

  Mặt dây chuyền nữ Idilliya

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.334 crt - VS

  21.803.385,00 ₫
  7.519.209  - 102.692.903  7.519.209 ₫ - 102.692.903 ₫
 42. Mặt dây chuyền nữ Zenizeni Vàng 14K

  Mặt dây chuyền nữ Zenizeni

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  10.607.778,00 ₫
  3.247.908  - 49.259.195  3.247.908 ₫ - 49.259.195 ₫
 43. Dây chuyền nữ Verbonnet Vàng 14K

  Dây chuyền nữ Verbonnet

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.136 crt - VS

  52.161.260,00 ₫
  15.595.397  - 175.579.543  15.595.397 ₫ - 175.579.543 ₫
 44. Nhẫn Strasta Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  10.305.232,00 ₫
  5.349.030  - 60.480.839  5.349.030 ₫ - 60.480.839 ₫
 45. Bông tai nữ Interit Vàng 14K

  Bông tai nữ Interit

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  14.697.664,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 46. Bông tai nữ Jednota Vàng 14K

  Bông tai nữ Jednota

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.456 crt - VS

  19.673.111,00 ₫
  7.471.662  - 122.942.806  7.471.662 ₫ - 122.942.806 ₫
 47. Nhẫn Passy Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Passy

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.054 crt - VS

  14.890.115,00 ₫
  7.471.662  - 81.339.230  7.471.662 ₫ - 81.339.230 ₫
 48. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Simplicite B Vàng 14K

  Bông tai nữ Simplicite B

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.216 crt - AAA

  17.106.144,00 ₫
  7.784.113  - 107.574.957  7.784.113 ₫ - 107.574.957 ₫
 49. Bông tai nữ Saccharo Vàng 14K

  Bông tai nữ Saccharo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.292 crt - VS

  18.412.552,00 ₫
  6.479.969  - 91.103.337  6.479.969 ₫ - 91.103.337 ₫
 50. Nhẫn Elkartu Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Elkartu

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.014 crt - VS

  62.410.739,00 ₫
  13.778.707  - 283.342.990  13.778.707 ₫ - 283.342.990 ₫
 51. Vòng tay nữ Levenslag Vàng 14K

  Vòng tay nữ Levenslag

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.066 crt - VS1

  11.091.456,00 ₫
  4.086.773  - 48.424.298  4.086.773 ₫ - 48.424.298 ₫
 52. Bông tai nữ Hyatt Vàng 14K

  Bông tai nữ Hyatt

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  16.867.842,00 ₫
  6.367.893  - 84.282.612  6.367.893 ₫ - 84.282.612 ₫
 53. Nhẫn đeo ngón út Inneffable Vàng 14K

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Inneffable

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  16.052.187,00 ₫
  8.023.546  - 87.593.920  8.023.546 ₫ - 87.593.920 ₫
 54. Nhẫn Shprese Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Shprese

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.084 crt - AAA

  15.132.945,00 ₫
  7.539.586  - 88.839.197  7.539.586 ₫ - 88.839.197 ₫
 55. Vòng tay nữ Hopeful Vàng 14K

  Vòng tay nữ Hopeful

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.086 crt - VS

  8.112.978,00 ₫
  4.000.735  - 54.905.392  4.000.735 ₫ - 54.905.392 ₫
 56. Nhẫn Longway Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Longway

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  23.663.659,00 ₫
  7.172.795  - 92.037.292  7.172.795 ₫ - 92.037.292 ₫
 57. Nhẫn Cobswan Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Cobswan

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  25.772.140,00 ₫
  9.945.235  - 132.310.686  9.945.235 ₫ - 132.310.686 ₫
 58. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Vàng 14K

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  22.262.156,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 59. Vòng Cổ Folyam Vàng 14K

  GLAMIRA Vòng Cổ Folyam

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.72 crt - VS

  104.181.863,00 ₫
  25.202.710  - 602.501.856  25.202.710 ₫ - 602.501.856 ₫
 60. Bông tai nữ Fragaria Vàng 14K

  Bông tai nữ Fragaria

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.292 crt - VS

  30.842.399,00 ₫
  7.478.454  - 101.504.232  7.478.454 ₫ - 101.504.232 ₫
 61. Nhẫn Ferrum Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Ferrum

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.23 crt - VS

  18.708.589,00 ₫
  7.824.868  - 103.612.715  7.824.868 ₫ - 103.612.715 ₫

You’ve viewed 60 of 615 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng