Đang tải...
Tìm thấy 42 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Loirevalley

  Vòng tay nữ Loirevalley

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.072 crt - AAA

  8.669.958,00 ₫
  4.602.997  - 57.650.668  4.602.997 ₫ - 57.650.668 ₫
 2. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Ronquillo

  Vòng tay nữ Ronquillo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - AAA

  6.995.625,00 ₫
  3.828.660  - 43.386.579  3.828.660 ₫ - 43.386.579 ₫
 3. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Chaumont

  Vòng tay nữ Chaumont

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.456 crt - AA

  15.419.642,00 ₫
  4.151.300  - 1.050.235.586  4.151.300 ₫ - 1.050.235.586 ₫
 4. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Regulate

  Vòng tay nữ Regulate

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.33 crt - AAA

  10.593.344,00 ₫
  4.882.052  - 76.103.410  4.882.052 ₫ - 76.103.410 ₫
 5. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Positively

  Vòng tay nữ Positively

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  10.374.855,00 ₫
  4.689.034  - 56.745.013  4.689.034 ₫ - 56.745.013 ₫
 6. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Kounoupoi

  Vòng tay nữ Kounoupoi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.02 crt - AA

  19.015.096,00 ₫
  5.879.688  - 1.918.052.225  5.879.688 ₫ - 1.918.052.225 ₫
 7. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Aspronisi

  Vòng tay nữ Aspronisi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.304 crt - AAA

  10.968.060,00 ₫
  5.033.183  - 73.612.857  5.033.183 ₫ - 73.612.857 ₫
 8. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Regulator

  Vòng tay nữ Regulator

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.27 crt - AAA

  23.187.341,00 ₫
  10.283.441  - 52.466.919  10.283.441 ₫ - 52.466.919 ₫
 9. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Reside

  Vòng tay nữ Reside

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  11.218.531,00 ₫
  5.709.878  - 64.796.858  5.709.878 ₫ - 64.796.858 ₫
 10. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Reinvest

  Vòng tay nữ Reinvest

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  8.119.488,00 ₫
  4.648.562  - 46.485.622  4.648.562 ₫ - 46.485.622 ₫
 11. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Trouville

  Vòng tay nữ Trouville

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.448 crt - AAA

  19.438.490,00 ₫
  7.785.811  - 112.824.929  7.785.811 ₫ - 112.824.929 ₫
 12. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Eiffel

  Vòng tay nữ Eiffel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.4 crt - AAA

  13.253.992,00 ₫
  4.323.375  - 98.362.739  4.323.375 ₫ - 98.362.739 ₫
 13. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Umbrete

  Vòng tay nữ Umbrete

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1 crt - AAA

  9.625.425,00 ₫
  4.516.959  - 104.490.070  4.516.959 ₫ - 104.490.070 ₫
 14. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Tomares

  Vòng tay nữ Tomares

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.53 crt - AAA

  15.457.849,00 ₫
  5.900.915  - 117.678.685  5.900.915 ₫ - 117.678.685 ₫
 15. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Reconstruction

  Vòng tay nữ Reconstruction

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.238 crt - AAA

  11.957.488,00 ₫
  5.306.578  - 70.160.043  5.306.578 ₫ - 70.160.043 ₫
 16. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Refocus

  Vòng tay nữ Refocus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.496 crt - AAA

  16.296.430,00 ₫
  5.327.804  - 120.296.592  5.327.804 ₫ - 120.296.592 ₫
 17. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Regional

  Vòng tay nữ Regional

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.152 crt - AAA

  10.279.194,00 ₫
  4.732.052  - 58.471.415  4.732.052 ₫ - 58.471.415 ₫
 18. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Saucejo

  Vòng tay nữ Saucejo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - AAA

  7.267.888,00 ₫
  3.871.679  - 44.716.765  3.871.679 ₫ - 44.716.765 ₫
 19. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Bordeaux

  Vòng tay nữ Bordeaux

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.71 crt - AAA

  14.507.758,00 ₫
  4.903.278  - 246.465.805  4.903.278 ₫ - 246.465.805 ₫
 20. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Marathos

  Vòng tay nữ Marathos

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  1.24 crt - AAA

  11.604.283,00 ₫
  5.136.768  - 126.905.056  5.136.768 ₫ - 126.905.056 ₫
 21. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Reconstruct

  Vòng tay nữ Reconstruct

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.312 crt - AAA

  10.823.720,00 ₫
  4.818.089  - 82.895.828  4.818.089 ₫ - 82.895.828 ₫
 22. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Restricted

  Vòng tay nữ Restricted

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.402 crt - AA

  32.974.653,00 ₫
  12.378.054  - 919.596.393  12.378.054 ₫ - 919.596.393 ₫
 23. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Hinojos

  Vòng tay nữ Hinojos

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.236 crt - AAA

  48.316.184,00 ₫
  15.500.303  - 181.931.588  15.500.303 ₫ - 181.931.588 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Beaunez

  Vòng tay nữ Beaunez

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.39 crt - AAA

  14.112.383,00 ₫
  5.179.220  - 105.056.099  5.179.220 ₫ - 105.056.099 ₫
 25. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Elbeuf

  Vòng tay nữ Elbeuf

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  3.5 crt - AA

  85.291.858,00 ₫
  17.454.256  - 1.722.879.379  17.454.256 ₫ - 1.722.879.379 ₫
 26. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Galaroza

  Vòng tay nữ Galaroza

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.78 crt - AAA

  45.257.897,00 ₫
  13.503.332  - 138.608.398  13.503.332 ₫ - 138.608.398 ₫
 27. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Pedrera

  Vòng tay nữ Pedrera

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.62 crt - AA

  14.198.421,00 ₫
  4.839.599  - 1.065.306.266  4.839.599 ₫ - 1.065.306.266 ₫
 28. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Utreva

  Vòng tay nữ Utreva

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.46 crt - AA

  10.162.308,00 ₫
  4.237.338  - 1.053.660.098  4.237.338 ₫ - 1.053.660.098 ₫
 29. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Duygus

  Vòng tay nữ Duygus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.704 crt - AAA

  35.711.148,00 ₫
  9.192.408  - 185.342.515  9.192.408 ₫ - 185.342.515 ₫
 30. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Larochelle

  Vòng tay nữ Larochelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.374 crt - AAA

  12.748.805,00 ₫
  5.646.199  - 86.603.360  5.646.199 ₫ - 86.603.360 ₫
 31. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Levitha

  Vòng tay nữ Levitha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.12 crt - AA

  31.705.885,00 ₫
  10.816.929  - 1.902.585.317  10.816.929 ₫ - 1.902.585.317 ₫
 32. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Losmolares

  Vòng tay nữ Losmolares

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.284 crt - AAA

  15.003.889,00 ₫
  6.240.536  - 78.961.886  6.240.536 ₫ - 78.961.886 ₫
 33. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Metz

  Vòng tay nữ Metz

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.367 crt - AAA

  14.115.214,00 ₫
  5.391.483  - 72.820.406  5.391.483 ₫ - 72.820.406 ₫
 34. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Moncoeur

  Vòng tay nữ Moncoeur

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.764 crt - AA

  75.156.716,00 ₫
  17.733.877  - 1.219.007.427  17.733.877 ₫ - 1.219.007.427 ₫
 35. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Orleans

  Vòng tay nữ Orleans

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.254 crt - AAA

  9.029.389,00 ₫
  3.957.716  - 70.952.489  3.957.716 ₫ - 70.952.489 ₫
 36. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Purchaser

  Vòng tay nữ Purchaser

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.272 crt - AAA

  11.586.736,00 ₫
  5.094.315  - 176.574.629  5.094.315 ₫ - 176.574.629 ₫
 37. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Region

  Vòng tay nữ Region

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.336 crt - AAA

  15.120.492,00 ₫
  7.050.532  - 109.895.702  7.050.532 ₫ - 109.895.702 ₫
 38. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Residential

  Vòng tay nữ Residential

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.104 crt - AAA

  9.101.277,00 ₫
  4.627.336  - 53.716.725  4.627.336 ₫ - 53.716.725 ₫
 39. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Salteras

  Vòng tay nữ Salteras

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.15 crt - AAA

  8.386.091,00 ₫
  4.323.375  - 54.495.022  4.323.375 ₫ - 54.495.022 ₫
 40. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Security

  Vòng tay nữ Security

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.58 crt - AA

  47.389.018,00 ₫
  17.148.597  - 1.667.378.510  17.148.597 ₫ - 1.667.378.510 ₫
 41. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Reevaluate

  Vòng tay nữ Reevaluate

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.378 crt - AAA

  13.934.931,00 ₫
  4.818.372  - 68.589.290  4.818.372 ₫ - 68.589.290 ₫
 42. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Vannes

  Vòng tay nữ Vannes

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.178 crt - AAA

  10.188.346,00 ₫
  4.925.636  - 74.136.437  4.925.636 ₫ - 74.136.437 ₫

You’ve viewed 42 of 42 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng