Đang tải...
Tìm thấy 462 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn đính hôn Villeparis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.976 crt - AA

  19.333.775,00 ₫
  6.856.099  - 1.808.326.333  6.856.099 ₫ - 1.808.326.333 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Institutionalize

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.46 crt - AAA

  12.444.279,00 ₫
  5.807.519  - 99.112.735  5.807.519 ₫ - 99.112.735 ₫
 3. Nhẫn cưới Culleredo Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  38.716.797,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  10.188.630  - 195.848.127  10.188.630 ₫ - 195.848.127 ₫
 4. Nhẫn cưới Kastellorizo Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.324 crt - AAA

  24.998.936,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  6.820.722  - 114.848.506  6.820.722 ₫ - 114.848.506 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Eschati

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.506 crt - AAAAA

  13.310.030,00 ₫
  7.620.246  - 960.886.952  7.620.246 ₫ - 960.886.952 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Mocc

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.172 crt - AAA

  11.968.810,00 ₫
  6.155.631  - 77.546.800  6.155.631 ₫ - 77.546.800 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Revealingly

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.438 crt - AA

  15.315.208,00 ₫
  6.240.536  - 945.137.026  6.240.536 ₫ - 945.137.026 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Fresnes

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.254 crt - AAA

  14.004.271,00 ₫
  6.834.873  - 225.649.870  6.834.873 ₫ - 225.649.870 ₫
 9. Nhẫn cưới Nontraditional Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  26.614.967,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.867.887  - 126.848.451  7.867.887 ₫ - 126.848.451 ₫
 10. Nhẫn đính hôn Carcason

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  9.414.293,00 ₫
  5.248.276  - 63.763.843  5.248.276 ₫ - 63.763.843 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Bouvais

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  11.818.526,00 ₫
  6.134.404  - 82.343.945  6.134.404 ₫ - 82.343.945 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Benouville

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.312 crt - AAA

  21.744.519,00 ₫
  9.925.424  - 140.192.731  9.925.424 ₫ - 140.192.731 ₫
 13. Nhẫn Subotica
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Subotica

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  13.016.540,00 ₫
  7.047.135  - 78.565.658  7.047.135 ₫ - 78.565.658 ₫
 14. Nhẫn GLAMIRA Asja

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  9.231.748,00 ₫
  5.285.352  - 52.853.520  5.285.352 ₫ - 52.853.520 ₫
 15. Nhẫn GLAMIRA Htenies

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.22 crt - AAA

  15.647.187,00 ₫
  8.002.320  - 99.240.089  8.002.320 ₫ - 99.240.089 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Zamora

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.276 crt - AAA

  16.807.277,00 ₫
  8.273.167  - 111.735.314  8.273.167 ₫ - 111.735.314 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Villaharta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.53 crt - AA

  19.346.793,00 ₫
  8.257.035  - 973.849.151  8.257.035 ₫ - 973.849.151 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Lemoule

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.68 crt - AA

  18.833.398,00 ₫
  8.049.018  - 884.132.599  8.049.018 ₫ - 884.132.599 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Megalonea

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.614 crt - AA

  17.196.426,00 ₫
  7.025.910  - 1.285.281.643  7.025.910 ₫ - 1.285.281.643 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Makares

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.596 crt - AA

  14.737.004,00 ₫
  7.238.172  - 1.108.791.908  7.238.172 ₫ - 1.108.791.908 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Indistinct

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  16.867.559,00 ₫
  8.741.844  - 100.909.891  8.741.844 ₫ - 100.909.891 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Chatou

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.09 crt - AAA

  18.501.703,00 ₫
  9.568.822  - 110.928.715  9.568.822 ₫ - 110.928.715 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Institution

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.576 crt - AA

  19.270.378,00 ₫
  8.538.072  - 881.500.535  8.538.072 ₫ - 881.500.535 ₫
 25. Nhẫn đính hôn Novisad
  Mới

  Nhẫn đính hôn Novisad

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  13.641.442,00 ₫
  6.367.893  - 88.725.988  6.367.893 ₫ - 88.725.988 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Zurgena

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.752 crt - AA

  19.712.734,00 ₫
  8.320.715  - 891.958.035  8.320.715 ₫ - 891.958.035 ₫
 27. Nhẫn đính hôn Mitrovica
  Mới

  Nhẫn đính hôn Mitrovica

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.544 crt - AA

  16.089.827,00 ₫
  6.813.646  - 1.527.544.642  6.813.646 ₫ - 1.527.544.642 ₫
 28. Nhẫn GLAMIRA Jetaime

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.304 crt - AAA

  15.855.488,00 ₫
  7.068.362  - 228.748.909  7.068.362 ₫ - 228.748.909 ₫
 29. Nhẫn cưới Lodz Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.152 crt - AAA

  31.325.794,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.183.918  - 151.739.842  9.183.918 ₫ - 151.739.842 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Participation

  Vàng Trắng-Vàng 14K
  14.681.817,00 ₫
  7.845.245  - 84.056.205  7.845.245 ₫ - 84.056.205 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Stropez

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.968 crt - AAA

  28.219.958,00 ₫
  11.510.322  - 202.315.076  11.510.322 ₫ - 202.315.076 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Biarritz

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.72 crt - AA

  17.983.780,00 ₫
  7.492.888  - 1.665.883.608  7.492.888 ₫ - 1.665.883.608 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Gyali

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.568 crt - AAA

  30.383.061,00 ₫
  10.881.457  - 205.555.621  10.881.457 ₫ - 205.555.621 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Vranje
  Mới

  Nhẫn đính hôn Vranje

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.316 crt - AAA

  13.011.163,00 ₫
  6.007.047  - 92.872.201  6.007.047 ₫ - 92.872.201 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Utilize

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.304 crt - AAA

  22.325.836,00 ₫
  10.599.005  - 141.522.908  10.599.005 ₫ - 141.522.908 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Schoinoussa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.656 crt - AAA

  15.917.752,00 ₫
  6.993.362  - 122.419.225  6.993.362 ₫ - 122.419.225 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Culturally

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.33 crt - AAA

  15.520.962,00 ₫
  6.601.383  - 105.777.799  6.601.383 ₫ - 105.777.799 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Kalogiros

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.01 crt - AA

  25.288.180,00 ₫
  8.320.715  - 1.856.227.049  8.320.715 ₫ - 1.856.227.049 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Makronissos

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  10.443.627,00 ₫
  5.752.330  - 71.306.258  5.752.330 ₫ - 71.306.258 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Avignon

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.372 crt - AAA

  18.757.833,00 ₫
  8.925.240  - 131.518.239  8.925.240 ₫ - 131.518.239 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Cenny

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  17.608.217,00 ₫
  8.884.486  - 108.735.332  8.884.486 ₫ - 108.735.332 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Quevilly

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.452 crt - AAA

  23.142.058,00 ₫
  9.885.801  - 145.570.060  9.885.801 ₫ - 145.570.060 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Lavillerse

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.22 crt - AAA

  19.633.207,00 ₫
  8.986.371  - 104.277.800  8.986.371 ₫ - 104.277.800 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Somme

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.608 crt - AAA

  20.142.637,00 ₫
  8.986.371  - 130.372.016  8.986.371 ₫ - 130.372.016 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Petitfleur

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.522 crt - AA

  24.567.334,00 ₫
  10.995.230  - 986.415.130  10.995.230 ₫ - 986.415.130 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Neutralization

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  10.597.873,00 ₫
  5.646.199  - 65.490.254  5.646.199 ₫ - 65.490.254 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Tabernas

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.708 crt - AA

  31.259.000,00 ₫
  9.760.708  - 3.082.018.406  9.760.708 ₫ - 3.082.018.406 ₫
 48. Nhẫn cưới Osie Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  37.453.123,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.921.179  - 180.069.898  9.921.179 ₫ - 180.069.898 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Kalavros

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.456 crt - AAA

  19.265.567,00 ₫
  8.395.431  - 250.612.017  8.395.431 ₫ - 250.612.017 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Voiron

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.218 crt - AA

  30.186.365,00 ₫
  9.687.689  - 2.638.275.230  9.687.689 ₫ - 2.638.275.230 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Gandia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.054 crt - AAA

  15.681.999,00 ₫
  8.354.676  - 91.952.389  8.354.676 ₫ - 91.952.389 ₫
 52. Nhẫn cưới Normality Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.05 crt - AAA

  27.120.153,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.995.245  - 135.692.751  7.995.245 ₫ - 135.692.751 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Maintenance

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  12.040.979,00 ₫
  6.261.762  - 83.617.527  6.261.762 ₫ - 83.617.527 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Saliagos

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.364 crt - AAA

  15.414.263,00 ₫
  7.301.851  - 141.678.565  7.301.851 ₫ - 141.678.565 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Baena

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.672 crt - AA

  25.446.670,00 ₫
  9.210.522  - 227.687.598  9.210.522 ₫ - 227.687.598 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Transportation

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.318 crt - AAA

  17.963.687,00 ₫
  8.395.431  - 116.603.219  8.395.431 ₫ - 116.603.219 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Orihuela

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.498 crt - AAA

  16.122.092,00 ₫
  6.686.289  - 121.145.650  6.686.289 ₫ - 121.145.650 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Miramas

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.036 crt - AA

  20.911.596,00 ₫
  7.386.756  - 1.202.994.290  7.386.756 ₫ - 1.202.994.290 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Befogess

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.326 crt - AAA

  19.047.643,00 ₫
  9.006.749  - 257.744.055  9.006.749 ₫ - 257.744.055 ₫
 60. Nhẫn GLAMIRA Rationalize

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.336 crt - AAA

  16.027.846,00 ₫
  7.896.188  - 105.848.546  7.896.188 ₫ - 105.848.546 ₫
 61. Nhẫn GLAMIRA Alom

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  18.153.591,00 ₫
  9.230.898  - 111.607.953  9.230.898 ₫ - 111.607.953 ₫

You’ve viewed 60 of 462 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng