Đang tải...
Tìm thấy 26 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nontraditional Pair Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nontraditional Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  23.239.128,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 2. Kastellorizo Pair Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Kastellorizo Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.324 crt - AAA

  22.319.890,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 3. Marseiles Pair Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Marseiles Pair

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.106 crt - AAA

  36.289.593,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 4. Normalize Pair Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Normalize Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  23.151.260,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 5. Osie Pair Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Osie Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  32.432.853,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 6. Rennes Pair Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Rennes Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.372 crt - AAA

  40.276.109,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 7. Kasos Pair Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Kasos Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.68 crt - AAA

  35.889.455,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 8. Lodz Pair Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Lodz Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.152 crt - AAA

  27.382.455,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 9. Alcontarilla Pair Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Alcontarilla Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.184 crt - AAA

  37.680.616,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 10. Arteixo Pair Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Arteixo Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  43.001.378,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 11. Laspalmas Pair Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Laspalmas Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.018 crt - AAA

  34.217.254,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 12. Cantabria Pair Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Cantabria Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  37.289.941,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 13. Cestlamour Pair Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Cestlamour Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.252 crt - AAA

  34.720.132,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 14. Czerwony Pair Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  Czerwony Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.096 crt - AAAAA

  30.529.491,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 15. Gardanne Pair Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Gardanne Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.318 crt - AAA

  37.066.889,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 16. Olerios Pair Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Olerios Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  32.426.094,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 17. Hieno Pair Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Hieno Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.22 crt - AAA

  27.532.507,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 18. Kandeloussa Pair Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Kandeloussa Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  30.536.250,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 19. Culleredo Pair Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Culleredo Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  33.506.198,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 20. Limoges Pair Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Limoges Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.33 crt - AAA

  37.975.313,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 21. Normaley Pair Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Normaley Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.184 crt - AAA

  30.319.959,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 22. Normality Pair Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Normality Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.05 crt - AAA

  23.587.898,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 23. Normalization Pair Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Normalization Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  29.819.786,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 24. Normally Pair Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Normally Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  26.056.319,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 25. Rodhou Pair Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  Rodhou Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.45 crt - AAAAA

  36.669.456,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 26. Sennes Pair Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Sennes Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.264 crt - AAA

  43.205.503,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

You’ve viewed 26 of 26 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Màu
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...