Đang tải...
Tìm thấy 581 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Loirevalley Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Loirevalley

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.072 crt - AAA

  7.751.061,00 ₫
  Mới

 2. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Vannes Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Vannes

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.214 crt - AAA

  10.303.295,00 ₫
  Mới

 3. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Ronquillo Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Ronquillo

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - AAA

  6.293.259,00 ₫
  Mới

 4. Nhẫn Chatou Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Chatou

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.09 crt - AAA

  15.868.197,00 ₫
  Mới

 5. Nhẫn Bouvais Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Bouvais

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  10.440.101,00 ₫
  Mới

 6. Nontraditional Pair Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nontraditional Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  23.239.128,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 7. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Orleans Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Orleans

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.254 crt - AAA

  9.348.911,00 ₫
  Mới

 8. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Reevaluate Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Reevaluate

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  2.292 crt - AAA

  35.224.901,00 ₫
  Mới

 9. Kastellorizo Pair Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Kastellorizo Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.324 crt - AAA

  22.319.890,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 10. Nhẫn Zamora Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Zamora

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.276 crt - AAA

  14.851.628,00 ₫
  Mới

 11. Nhẫn Fresnes Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Fresnes

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.254 crt - AAA

  12.492.703,00 ₫
  Mới

 12. Nhẫn Somme Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Somme

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.608 crt - AAA

  17.860.778,00 ₫
  Mới

 13. Normalize Pair Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Normalize Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  23.151.260,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 14. Nhẫn Befogess Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Befogess

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.326 crt - AAA

  16.814.740,00 ₫
  Mới

 15. Nhẫn Cevennes Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Cevennes

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.084 crt - AAA

  26.968.527,00 ₫
  Mới

 16. Nhẫn Orihuela Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Orihuela

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.498 crt - AAA

  14.622.089,00 ₫
  Mới

 17. Nhẫn Torrecampo Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Torrecampo

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  12.389.154,00 ₫
  Mới

 18. Nhẫn Chalonsen Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Chalonsen

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.244 crt - AA

  21.267.903,00 ₫
  Mới

 19. Nhẫn Htenies Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Htenies

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.22 crt - AAA

  13.885.077,00 ₫
  Mới

 20. Nhẫn Insecure Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Insecure

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.304 crt - AAA

  15.262.040,00 ₫
  Mới

 21. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Kounoupoi Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Kounoupoi

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.02 crt - AA

  17.350.331,00 ₫
  Mới

 22. Nhẫn Mocc Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Mocc

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.172 crt - AAA

  10.654.499,00 ₫
  Mới

 23. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Regulate Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Regulate

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.33 crt - AAA

  9.517.619,00 ₫
  Mới

 24. Nhẫn Saliagos Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Saliagos

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.364 crt - AAA

  13.804.239,00 ₫
  Mới

 25. Osie Pair Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Osie Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  32.432.853,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 26. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Trouville Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Trouville

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.648 crt - AAA

  14.331.447,00 ₫
  Mới

 27. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Utreva Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Utreva

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.55 crt - AA

  13.009.368,00 ₫
  Mới

 28. Marseiles Pair Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Marseiles Pair

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.106 crt - AAA

  36.289.593,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 29. Nhẫn Gyali Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Gyali

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.568 crt - AAA

  27.572.520,00 ₫
  Mới

 30. Nhẫn Alom Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Alom

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  15.925.243,00 ₫
  Mới

 31. Nhẫn Makares Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Makares

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.596 crt - AA

  13.086.422,00 ₫
  Mới

 32. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Reconstruct Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Reconstruct

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.026 crt - AAA

  20.929.678,00 ₫
  Mới

 33. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Salteras Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Salteras

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.3 crt - AAA

  10.426.312,00 ₫
  Mới

 34. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Kounoupoi Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Kounoupoi

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  2.68 crt - AA

  37.200.989,00 ₫
  Mới

 35. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Positively Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Positively

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  9.415.150,00 ₫
  Mới

 36. Nhẫn Conquista Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Conquista

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.52 crt - AAA

  17.395.482,00 ₫
  Mới

 37. Nhẫn Tours Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Tours

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.09 crt - AAA

  9.886.396,00 ₫
  Mới

 38. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Umbrete Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Umbrete

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.6 crt - AAA

  11.382.859,00 ₫
  Mới

 39. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Umbrete Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Umbrete

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.8 crt - AAA

  13.272.162,00 ₫
  Mới

 40. Nhẫn Creteil Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Creteil

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.386 crt - AAA

  19.257.748,00 ₫
  Mới

 41. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Galaroza Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Galaroza

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.924 crt - AAA

  25.326.067,00 ₫
  Mới

 42. Kasos Pair Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Kasos Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.68 crt - AAA

  35.889.455,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 43. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Saucejo Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Saucejo

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.12 crt - AAA

  8.600.275,00 ₫
  Mới

 44. Nhẫn Marchena Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Marchena

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.036 crt - AAA

  10.728.850,00 ₫
  Mới

 45. Nhẫn Nevertheless Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Nevertheless

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.09 crt - AA

  23.160.451,00 ₫
  Mới

 46. Nhẫn Pehme Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Pehme

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.402 crt - AA

  15.228.785,00 ₫
  Mới

 47. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Regional Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Regional

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.366 crt - AAA

  12.702.505,00 ₫
  Mới

 48. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Regulator Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Regulator

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.27 crt - AAA

  19.990.165,00 ₫
  Mới

 49. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Reinvest Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Reinvest

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.274 crt - AAA

  15.861.167,00 ₫
  Mới

 50. Nhẫn Tabernas Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Tabernas

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.708 crt - AA

  28.373.878,00 ₫
  Mới

You’ve viewed 60 of 581 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...