Đang tải...
Tìm thấy 589 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn đính hôn Villeparis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.976 crt - AA

  19.333.775,00 ₫
  6.856.099  - 1.808.326.333  6.856.099 ₫ - 1.808.326.333 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Institutionalize

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.46 crt - AAA

  12.444.279,00 ₫
  5.807.519  - 99.112.735  5.807.519 ₫ - 99.112.735 ₫
 3. Nhẫn cưới Kastellorizo Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.324 crt - AAA

  24.998.936,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  6.820.722  - 114.848.506  6.820.722 ₫ - 114.848.506 ₫
 4. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Ronquillo

  Vòng tay nữ Ronquillo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - AAA

  6.995.625,00 ₫
  3.828.660  - 43.386.579  3.828.660 ₫ - 43.386.579 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Carcason

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  9.414.293,00 ₫
  5.248.276  - 63.763.843  5.248.276 ₫ - 63.763.843 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Mocc

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.172 crt - AAA

  11.968.810,00 ₫
  6.155.631  - 77.546.800  6.155.631 ₫ - 77.546.800 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Eschati

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.506 crt - AAAAA

  13.310.030,00 ₫
  7.620.246  - 960.886.952  7.620.246 ₫ - 960.886.952 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Bouvais

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  11.818.526,00 ₫
  6.134.404  - 82.343.945  6.134.404 ₫ - 82.343.945 ₫
 9. Nhẫn đính hôn Revealingly

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.438 crt - AA

  15.315.208,00 ₫
  6.240.536  - 945.137.026  6.240.536 ₫ - 945.137.026 ₫
 10. Nhẫn cưới Nontraditional Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  26.614.967,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.867.887  - 126.848.451  7.867.887 ₫ - 126.848.451 ₫
 11. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Loirevalley

  Vòng tay nữ Loirevalley

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.072 crt - AAA

  8.669.958,00 ₫
  4.602.997  - 57.650.668  4.602.997 ₫ - 57.650.668 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Asja

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  9.231.748,00 ₫
  5.285.352  - 52.853.520  5.285.352 ₫ - 52.853.520 ₫
 13. Nhẫn đính hôn Makares

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.596 crt - AA

  14.737.004,00 ₫
  7.238.172  - 1.108.791.908  7.238.172 ₫ - 1.108.791.908 ₫
 14. Nhẫn GLAMIRA Jetaime

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.304 crt - AAA

  15.855.488,00 ₫
  7.068.362  - 228.748.909  7.068.362 ₫ - 228.748.909 ₫
 15. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Vannes

  Mặt dây chuyền nữ Vannes

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.214 crt - AAA

  10.970.889,00 ₫
  3.097.343  - 64.358.181  3.097.343 ₫ - 64.358.181 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Fresnes

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.254 crt - AAA

  14.004.271,00 ₫
  6.834.873  - 225.649.870  6.834.873 ₫ - 225.649.870 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Villaharta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.53 crt - AA

  19.346.793,00 ₫
  8.257.035  - 973.849.151  8.257.035 ₫ - 973.849.151 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Benouville

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.312 crt - AAA

  21.744.519,00 ₫
  9.925.424  - 140.192.731  9.925.424 ₫ - 140.192.731 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Zamora

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.276 crt - AAA

  16.807.277,00 ₫
  8.273.167  - 111.735.314  8.273.167 ₫ - 111.735.314 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Lemoule

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.68 crt - AA

  18.833.398,00 ₫
  8.049.018  - 884.132.599  8.049.018 ₫ - 884.132.599 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Participation

  Vàng Trắng-Vàng 14K
  14.681.817,00 ₫
  7.845.245  - 84.056.205  7.845.245 ₫ - 84.056.205 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Utilize

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.304 crt - AAA

  22.325.836,00 ₫
  10.599.005  - 141.522.908  10.599.005 ₫ - 141.522.908 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Kalogiros

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.01 crt - AA

  25.288.180,00 ₫
  8.320.715  - 1.856.227.049  8.320.715 ₫ - 1.856.227.049 ₫
 25. Nhẫn cưới Lodz Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.152 crt - AAA

  31.325.794,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.183.918  - 151.739.842  9.183.918 ₫ - 151.739.842 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Neutralization

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  10.597.873,00 ₫
  5.646.199  - 65.490.254  5.646.199 ₫ - 65.490.254 ₫
 27. Nhẫn GLAMIRA Chatou

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.09 crt - AAA

  18.501.703,00 ₫
  9.568.822  - 110.928.715  9.568.822 ₫ - 110.928.715 ₫
 28. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Chaumont

  Vòng tay nữ Chaumont

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.456 crt - AA

  15.419.642,00 ₫
  4.151.300  - 1.050.235.586  4.151.300 ₫ - 1.050.235.586 ₫
 29. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Pedrera

  Bông tai nữ Pedrera

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.24 crt - AA

  27.247.509,00 ₫
  8.419.770  - 2.124.032.379  8.419.770 ₫ - 2.124.032.379 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Saliagos

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.364 crt - AAA

  15.414.263,00 ₫
  7.301.851  - 141.678.565  7.301.851 ₫ - 141.678.565 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Institution

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.576 crt - AA

  19.270.378,00 ₫
  8.538.072  - 881.500.535  8.538.072 ₫ - 881.500.535 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Megalonea

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.614 crt - AA

  17.196.426,00 ₫
  7.025.910  - 1.285.281.643  7.025.910 ₫ - 1.285.281.643 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Transportation

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.318 crt - AAA

  17.963.687,00 ₫
  8.395.431  - 116.603.219  8.395.431 ₫ - 116.603.219 ₫
 34. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Primarily - SET

  Nhẫn GLAMIRA Primarily - SET

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.26 crt - AAA

  50.687.304,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  18.147.083  - 326.290.901  18.147.083 ₫ - 326.290.901 ₫
 35. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Regulate

  Vòng tay nữ Regulate

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.33 crt - AAA

  10.593.344,00 ₫
  4.882.052  - 76.103.410  4.882.052 ₫ - 76.103.410 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Biarritz

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.72 crt - AA

  17.983.780,00 ₫
  7.492.888  - 1.665.883.608  7.492.888 ₫ - 1.665.883.608 ₫
 37. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Orleans

  Mặt dây chuyền nữ Orleans

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.254 crt - AAA

  9.934.763,00 ₫
  2.430.554  - 59.844.054  2.430.554 ₫ - 59.844.054 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Avignon

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.372 crt - AAA

  18.757.833,00 ₫
  8.925.240  - 131.518.239  8.925.240 ₫ - 131.518.239 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Culturally

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.33 crt - AAA

  15.520.962,00 ₫
  6.601.383  - 105.777.799  6.601.383 ₫ - 105.777.799 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Somme

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.608 crt - AAA

  20.142.637,00 ₫
  8.986.371  - 130.372.016  8.986.371 ₫ - 130.372.016 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Zurgena

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.752 crt - AA

  19.712.734,00 ₫
  8.320.715  - 891.958.035  8.320.715 ₫ - 891.958.035 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Indistinct

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  16.867.559,00 ₫
  8.741.844  - 100.909.891  8.741.844 ₫ - 100.909.891 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Makronissos

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  10.443.627,00 ₫
  5.752.330  - 71.306.258  5.752.330 ₫ - 71.306.258 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Maintenance

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  12.040.979,00 ₫
  6.261.762  - 83.617.527  6.261.762 ₫ - 83.617.527 ₫
 45. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Chaumont

  Mặt dây chuyền nữ Chaumont

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.456 crt - AA

  17.363.123,00 ₫
  3.226.399  - 1.045.070.511  3.226.399 ₫ - 1.045.070.511 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Tabernas

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.708 crt - AA

  31.259.000,00 ₫
  9.760.708  - 3.082.018.406  9.760.708 ₫ - 3.082.018.406 ₫
 47. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Kounoupoi

  Vòng tay nữ Kounoupoi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.02 crt - AA

  19.015.096,00 ₫
  5.879.688  - 1.918.052.225  5.879.688 ₫ - 1.918.052.225 ₫
 48. Nhẫn GLAMIRA Stropez

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.968 crt - AAA

  28.219.958,00 ₫
  11.510.322  - 202.315.076  11.510.322 ₫ - 202.315.076 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Petitfleur

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.522 crt - AA

  24.567.334,00 ₫
  10.995.230  - 986.415.130  10.995.230 ₫ - 986.415.130 ₫
 50. Nhẫn đính hôn Baena

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.672 crt - AA

  25.446.670,00 ₫
  9.210.522  - 227.687.598  9.210.522 ₫ - 227.687.598 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Kalavros

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.456 crt - AAA

  19.265.567,00 ₫
  8.395.431  - 250.612.017  8.395.431 ₫ - 250.612.017 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Htenies

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.22 crt - AAA

  15.647.187,00 ₫
  8.002.320  - 99.240.089  8.002.320 ₫ - 99.240.089 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Miramas

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.036 crt - AA

  20.911.596,00 ₫
  7.386.756  - 1.202.994.290  7.386.756 ₫ - 1.202.994.290 ₫
 54. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Reevaluate

  Dây chuyền nữ Reevaluate

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.292 crt - AAA

  39.617.073,00 ₫
  11.607.397  - 361.738.843  11.607.397 ₫ - 361.738.843 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Laroya

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  13.439.651,00 ₫
  5.879.688  - 88.768.442  5.879.688 ₫ - 88.768.442 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Megisti

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  18.593.966,00 ₫
  8.741.844  - 138.353.110  8.741.844 ₫ - 138.353.110 ₫
 57. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Regional

  Vòng tay nữ Regional

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.152 crt - AAA

  10.279.194,00 ₫
  4.732.052  - 58.471.415  4.732.052 ₫ - 58.471.415 ₫
 58. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Hinojos

  Bông tai nữ Hinojos

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.592 crt - AAA

  15.557.754,00 ₫
  5.183.748  - 118.909.810  5.183.748 ₫ - 118.909.810 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Arhangelos

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.986 crt - AA

  29.159.294,00 ₫
  8.762.222  - 219.027.258  8.762.222 ₫ - 219.027.258 ₫
 60. Nhẫn GLAMIRA Investor

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.36 crt - AA

  16.593.881,00 ₫
  7.896.188  - 1.282.012.784  7.896.188 ₫ - 1.282.012.784 ₫
 61. Nhẫn GLAMIRA Gyali

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.568 crt - AAA

  30.383.061,00 ₫
  10.881.457  - 205.555.621  10.881.457 ₫ - 205.555.621 ₫

You’ve viewed 60 of 589 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng