Đang tải...
Tìm thấy 61 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Vòng Tay GLAMIRA Kenji

  Vòng Tay GLAMIRA Kenji

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  12.372.392,00 ₫
 2. Vòng Tay GLAMIRA Connel

  Vòng Tay GLAMIRA Connel

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.668 crt - AAA

  18.910.872,00 ₫
 3. Vòng Tay GLAMIRA Qibult

  Vòng Tay GLAMIRA Qibult

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.148 crt - AAA

  11.749.742,00 ₫
 4. Vòng tay GLAMIRA Tethys

  Vòng tay GLAMIRA Tethys

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  42.996.512,00 ₫
 5. Vòng Tay GLAMIRA Sereia

  Vòng Tay GLAMIRA Sereia

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  15.032.232,00 ₫
 6. Vòng Tay GLAMIRA Haelyn

  Vòng Tay GLAMIRA Haelyn

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.158 crt - AAA

  11.500.737,00 ₫
 7. Vòng Tay GLAMIRA Doei

  Vòng Tay GLAMIRA Doei

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  14.337.126,00 ₫
 8. Vòng tay GLAMIRA Cervus

  Vòng tay GLAMIRA Cervus

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.208 crt - AAA

  36.189.830,00 ₫
 9. Vòng Tay GLAMIRA Heades

  Vòng Tay GLAMIRA Heades

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  11.634.298,00 ₫
 10. Vòng Tay GLAMIRA Bekoj

  Vòng Tay GLAMIRA Bekoj

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.248 crt - AAA

  11.071.130,00 ₫
 11. Vòng Tay GLAMIRA Viltarin

  Vòng Tay GLAMIRA Viltarin

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  3.428 crt - AAA

  109.357.334,00 ₫
 12. Vòng Tay GLAMIRA Mooier

  Vòng Tay GLAMIRA Mooier

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  15.563.497,00 ₫
 13. Vòng tay GLAMIRA Maar

  Vòng tay GLAMIRA Maar

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  5.072 crt - AAA

  51.448.358,00 ₫
 14. Vòng Tay GLAMIRA Derevo

  Vòng Tay GLAMIRA Derevo

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  4.776 crt - AAA

  81.953.516,00 ₫
 15. Vòng Tay GLAMIRA Blessi

  Vòng Tay GLAMIRA Blessi

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.612 crt - AAA

  15.178.498,00 ₫
 16. Vòng tay GLAMIRA Olaga

  Vòng tay GLAMIRA Olaga

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.67 crt - AAA

  48.967.228,00 ₫
 17. Vòng Tay GLAMIRA Seide

  Vòng Tay GLAMIRA Seide

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.29 crt - AAA

  10.191.365,00 ₫

You’ve viewed 60 of 61 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng