Đang tải...
Tìm thấy 4 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Vostorg

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.026 crt - AAA

  40.371.600,00 ₫
  14.850.495  - 127.276.375  14.850.495 ₫ - 127.276.375 ₫
 2. Vòng tay nữ Bophelo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  39.028.115,00 ₫
  15.848.981  - 71.886.449  15.848.981 ₫ - 71.886.449 ₫
 3. Vòng tay nữ Bizalom

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  3.408 crt - AAA

  46.999.586,00 ₫
  15.627.095  - 389.074.381  15.627.095 ₫ - 389.074.381 ₫
 4. Vòng tay nữ Derevo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  4.776 crt - AAA

  89.274.197,00 ₫
  13.107.107  - 372.833.703  13.107.107 ₫ - 372.833.703 ₫

You’ve viewed 4 of 4 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng