Đang tải...
Tìm thấy 61 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Kenji Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Kenji

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  9.841.246,00 ₫
 2. Vòng Tay Connel Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Connel

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.668 crt - AAA

  16.681.452,00 ₫
 3. Vòng tay Tethys Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Tethys

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  33.173.651,00 ₫
 4. Vòng Tay Sereia Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Sereia

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  11.679.720,00 ₫
 5. Vòng Tay Doei Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Doei

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  11.328.247,00 ₫
 6. Vòng tay Cervus Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Cervus

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.208 crt - AAA

  28.009.700,00 ₫
 7. Vòng Tay Bekoj Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Bekoj

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.248 crt - AAA

  8.732.753,00 ₫
 8. Vòng Tay Mooier Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Mooier

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  12.085.266,00 ₫
 9. Vòng tay Maar Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Maar

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  5.072 crt - AAA

  42.203.805,00 ₫
 10. Vòng Tay Derevo Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Derevo

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  4.776 crt - AAA

  75.810.038,00 ₫
 11. Vòng Tay Blessi Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Blessi

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.612 crt - AAA

  12.571.920,00 ₫
 12. Vòng tay Olaga Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Olaga

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.67 crt - AAA

  38.607.965,00 ₫

You’ve viewed 60 of 61 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...