Đang tải...
Tìm thấy 61 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Haelyn Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Haelyn

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.158 crt - AAA

  15.126.317,00 ₫
 2. Vòng Tay Kenji Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Kenji

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  16.046.638,00 ₫
 3. Vòng Tay Connel Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Connel

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.668 crt - AAA

  22.147.128,00 ₫
 4. Vòng Tay Qibult Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Qibult

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.148 crt - AAA

  15.265.825,00 ₫
 5. Vòng tay Tethys Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Tethys

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  57.255.505,00 ₫
 6. Vòng Tay Sereia Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Sereia

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  19.898.782,00 ₫
 7. Vòng Tay Doei Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Doei

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  18.704.855,00 ₫
 8. Vòng tay Cervus Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Cervus

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.208 crt - AAA

  48.064.212,00 ₫
 9. Vòng Tay Heades Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Heades

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  14.943.552,00 ₫
 10. Vòng Tay Bekoj Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Bekoj

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.248 crt - AAA

  14.465.549,00 ₫
 11. Vòng Tay Viltarin Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Viltarin

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  3.428 crt - AAA

  130.307.833,00 ₫
 12. Vòng Tay Mooier Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Mooier

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  20.612.543,00 ₫
 13. Vòng tay Maar Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Maar

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  5.072 crt - AAA

  64.867.870,00 ₫
 14. Vòng Tay Derevo Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Derevo

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  4.776 crt - AAA

  90.871.470,00 ₫
 15. Vòng Tay Blessi Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Blessi

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.612 crt - AAA

  18.962.240,00 ₫
 16. Vòng tay Olaga Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Olaga

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.67 crt - AAA

  64.004.869,00 ₫
 17. Vòng Tay Seide Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Seide

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.29 crt - AAA

  13.172.127,00 ₫

You’ve viewed 60 of 61 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...