Đang tải...
Tìm thấy 3 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng đeo ngón tay Jav

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  15.073.511,00 ₫
  7.335.813  - 96.310.856  7.335.813 ₫ - 96.310.856 ₫
 2. Vòng đeo ngón tay Gukira

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.232 crt - AAA

  14.896.060,00 ₫
  6.989.400  - 94.145.777  6.989.400 ₫ - 94.145.777 ₫
 3. Vòng đeo ngón tay Hiraya

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.118 crt - AAA

  10.693.532,00 ₫
  5.603.746  - 66.933.639  5.603.746 ₫ - 66.933.639 ₫

You’ve viewed 3 of 3 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng