Đang tải...
Tìm thấy 134 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Gutta Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Gutta

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.428 crt - AAA

  11.108.710,00 ₫
 2. Bông Tai Twyla Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Twyla

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.288 crt - AAA

  10.373.862,00 ₫
 3. Bông Tai Snaga Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Snaga

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  7.428.517,00 ₫
 4. Bông Tai Muki Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Muki

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.526 crt - AAA

  14.637.500,00 ₫
 5. Thiết kế mới nhất
 6. Bông Tai Lente Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Lente

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.018 crt - AAA

  5.035.526,00 ₫
 7. Bông Tai Kuvva Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Kuvva

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.118 crt - AAA

  9.500.586,00 ₫
 8. Bông Tai Kuasa Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Kuasa

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  7.556.130,00 ₫
 9. Bông Tai Hasker Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Hasker

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.368 crt - AAA

  10.555.005,00 ₫
 10. Bông Tai Golau Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Golau

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.728 crt - AAA

  10.942.977,00 ₫
 11. Bông Tai Gawwa Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Gawwa

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  9.735.803,00 ₫
 12. Bông Tai Bonge Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Bonge

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  6.644.192,00 ₫
 13. Bông Tai Awood Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Awood

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  10.192.716,00 ₫
 14. Bông Tai Argia Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Argia

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.616 crt - AAA

  11.833.286,00 ₫
 15. Bông Tai Arawn Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Arawn

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.152 crt - AAA

  8.243.935,00 ₫
 16. Bông Tai Jeject Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Jeject

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.856 crt - AAA

  16.911.801,00 ₫
 17. Bông Tai Emmera Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Emmera

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.632 crt - AAA

  15.537.812,00 ₫
 18. Bông Tai Waiwai Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Waiwai

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.448 crt - AAA

  10.308.433,00 ₫
 19. Bông Tai Vlust Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Vlust

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.448 crt - AAA

  12.243.428,00 ₫

You’ve viewed 60 of 134 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...