Đang tải...
Tìm thấy 51 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Thabo Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Thabo

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.276 crt - AAA

  12.210.173,00 ₫
 2. Bông Tai Clavis Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Clavis

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.124 crt - AAA

  11.539.941,00 ₫
 3. Bông Tai Shakti Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Shakti

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  16.494.630,00 ₫
 4. Bông Tai Twyla Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Twyla

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.288 crt - AAA

  17.482.000,00 ₫
 5. Bông Tai Snaga Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Snaga

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  12.740.357,00 ₫
 6. Bông Tai Muki Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Muki

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.526 crt - AAA

  21.432.285,00 ₫
 7. Bông Tai Kuvva Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Kuvva

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.118 crt - AAA

  16.955.059,00 ₫
 8. Bông Tai Awood Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Awood

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  17.449.283,00 ₫
 9. Bông Tai Argia Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Argia

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.616 crt - AAA

  18.118.165,00 ₫
 10. Bông Tai Rieka Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Rieka

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  12.562.458,00 ₫
 11. Bông Tai Jeject Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Jeject

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.856 crt - AAA

  21.952.465,00 ₫
 12. Bông Tai Emmera Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Emmera

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.632 crt - AAA

  22.316.105,00 ₫
 13. Bông Tai Vlust Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Vlust

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.448 crt - AAA

  20.612.272,00 ₫
 14. Bông Tai Carah Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Carah

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.268 crt - AAA

  18.151.150,00 ₫
 15. Bông Tai Ruber Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Ruber

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  14.281.972,00 ₫
 16. Bông Tai Pons Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Pons

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  14.237.362,00 ₫
 17. Bông Tai Ntseeg Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Ntseeg

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.412 crt - AAA

  23.920.715,00 ₫
 18. Bông Tai Morum Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Morum

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.284 crt - AAA

  17.090.512,00 ₫
 19. Bông Tai Kouzlo Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Kouzlo

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.644 crt - AAA

  20.687.974,00 ₫
 20. Bông Tai Angst Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Angst

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.288 crt - AAA

  20.519.536,00 ₫
 21. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Achelois - A Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Achelois - A

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.432 crt - AAA

  17.625.833,00 ₫
 22. Bông Tai Nguvu Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Nguvu

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.084 crt - AAA

  12.884.731,00 ₫
 23. Bông Tai Idunu Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Idunu

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  13.552.260,00 ₫
 24. Bông Tai Mundus Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Mundus

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.284 crt - AAA

  17.317.076,00 ₫
 25. Bông Tai Gaisma - A Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Gaisma - A

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.32 crt - AAAAA

  10.519.048,00 ₫

You’ve viewed 51 of 51 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...