Đang tải...
Tìm thấy 16 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Gutta Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Gutta

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.428 crt - AAA

  17.553.104,00 ₫
 2. Bông Tai Teutum Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Teutum

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  14.848.654,00 ₫
 3. Bông Tai Kuasa Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Kuasa

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  13.282.707,00 ₫
 4. Bông Tai Gawwa Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Gawwa

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  17.041.847,00 ₫
 5. Bông Tai Arawn Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Arawn

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.152 crt - AAA

  14.002.416,00 ₫
 6. Bông Tai Novis Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Novis

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  14.919.490,00 ₫
 7. Bông Tai Ezryn Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Ezryn

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.676 crt - AAA

  24.969.186,00 ₫

You’ve viewed 16 of 16 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...