Đang tải...
Tìm thấy 90 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Gaisma - B Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Gaisma - B

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.06 crt - AAAAA

  6.693.938,00 ₫
 2. Bông Tai Gutta Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Gutta

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.428 crt - AAA

  17.553.104,00 ₫
 3. Bông Tai Thabo Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Thabo

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.276 crt - AAA

  12.210.173,00 ₫
 4. Bông Tai Teutum Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Teutum

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  14.848.654,00 ₫
 5. Bông Tai Clavis Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Clavis

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.124 crt - AAA

  11.539.941,00 ₫
 6. Bông Tai Shakti Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Shakti

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  16.494.630,00 ₫
 7. Thiết kế mới nhất
 8. Bông Tai Twyla Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Twyla

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.288 crt - AAA

  17.482.000,00 ₫
 9. Bông Tai Tehoa Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Tehoa

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  10.963.796,00 ₫
 10. Bông Tai Svitlo Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Svitlo

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.124 crt - AAA

  11.575.358,00 ₫
 11. Bông Tai Snaga Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Snaga

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  12.740.357,00 ₫
 12. Bông Tai Ringan Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Ringan

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  10.740.205,00 ₫
 13. Bông Tai Muki Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Muki

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.526 crt - AAA

  21.432.285,00 ₫
 14. Bông Tai Liek Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Liek

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  14.474.201,00 ₫
 15. Bông Tai Lente Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Lente

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.018 crt - AAA

  8.593.514,00 ₫
 16. Bông Tai Kuvva Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Kuvva

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.118 crt - AAA

  16.955.059,00 ₫
 17. Bông Tai Kuasa Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Kuasa

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  13.282.707,00 ₫
 18. Bông Tai Hasker Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Hasker

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.368 crt - AAA

  16.855.835,00 ₫
 19. Bông Tai Gawwa Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Gawwa

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  17.041.847,00 ₫
 20. Bông Tai Fjader Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Fjader

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.212 crt - AAA

  13.612.010,00 ₫
 21. Bông Tai Bonge Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Bonge

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  10.959.200,00 ₫
 22. Bông Tai Awood Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Awood

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  17.449.283,00 ₫
 23. Bông Tai Argia Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Argia

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.616 crt - AAA

  18.118.165,00 ₫
 24. Bông Tai Arawn Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Arawn

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.152 crt - AAA

  14.002.416,00 ₫
 25. Bông Tai Rieka Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Rieka

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  12.562.458,00 ₫
 26. Bông Tai Carah Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Carah

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.268 crt - AAA

  18.151.150,00 ₫
 27. Bông Tai Ruber Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Ruber

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  14.281.972,00 ₫
 28. Bông Tai Pons Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Pons

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  14.237.362,00 ₫
 29. Bông Tai Ntseeg Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Ntseeg

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.412 crt - AAA

  23.920.715,00 ₫
 30. Bông Tai Novis Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Novis

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  14.919.490,00 ₫
 31. Bông Tai Morum Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Morum

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.284 crt - AAA

  17.090.512,00 ₫

You’ve viewed 60 of 90 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...