Đang tải...
Tìm thấy 100 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Valoa Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Valoa

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  7.850.826,00 ₫
 2. Bông Tai Turtas Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Turtas

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.08 crt - VS1

  14.822.971,00 ₫
 3. Bông Tai Tehoa Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Tehoa

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.08 crt - VS1

  12.910.417,00 ₫
 4. Bông Tai Rosani Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Rosani

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.06 crt - VS1

  11.159.809,00 ₫
 5. Bông Tai Ringan Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Ringan

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.128 crt - VS1

  13.876.426,00 ₫
 6. Bông Tai Liek Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Liek

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.24 crt - VS1

  20.368.135,00 ₫
 7. Bông Tai Lente Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Lente

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.018 crt - VS1

  9.080.169,00 ₫
 8. Bông Tai Kuasa Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Kuasa

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.048 crt - VS1

  14.256.017,00 ₫
 9. Thiết kế mới nhất
 10. Bông Tai Kekuatan Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Kekuatan

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.096 crt - VS1

  13.849.119,00 ₫
 11. Bông Tai Imole Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Imole

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  7.638.320,00 ₫
 12. Bông Tai Gaisma Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Gaisma

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.19 crt - VS1

  15.130.644,00 ₫
 13. Bông Tai Fjader Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Fjader

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.212 crt - VS1

  18.532.633,00 ₫
 14. Bông Tai Falldown Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Falldown

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.176 crt - VS1

  15.169.577,00 ₫
 15. Bông Tai Energia Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Energia

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.048 crt - VS1

  14.645.611,00 ₫
 16. Bông Tai Cuprum Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Cuprum

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.06 crt - VS1

  9.318.091,00 ₫
 17. Bông Tai Bonge Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Bonge

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.112 crt - VS1

  13.689.875,00 ₫
 18. Bông Tai Bogatstvo Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Bogatstvo

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.06 crt - VS1

  12.753.604,00 ₫
 19. Bông Tai Znaniye Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Znaniye

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.416 crt - VS1

  32.173.033,00 ₫
 20. Bông Tai Cumhacht Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Cumhacht

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.024 crt - VS1

  14.436.620,00 ₫
 21. Bông Tai Valenna Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Valenna

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.212 crt - VS1

  15.234.193,00 ₫
 22. Bông Tai Teutum Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Teutum

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.128 crt - VS1

  17.984.875,00 ₫
 23. Bông Tai Szerencse Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Szerencse

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.015 crt - VS1

  9.205.890,00 ₫
 24. Bông Tai Ruber Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Ruber

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.128 crt - VS1

  17.418.193,00 ₫
 25. Bông Tai Pons Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Pons

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.192 crt - VS1

  18.941.694,00 ₫
 26. Bông Tai Novis Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Novis

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.128 crt - VS1

  18.055.711,00 ₫
 27. Bông Tai Malogranata Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Malogranata

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.128 crt - VS1

  14.584.779,00 ₫
 28. Bông Tai Maeve Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Maeve

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.184 crt - VS1

  16.121.257,00 ₫
 29. Bông Tai Lysander Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Lysander

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.208 crt - VS1

  21.651.280,00 ₫

You’ve viewed 60 of 100 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...