Đang tải...
Tìm thấy 112 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Glacies Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Glacies

  Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  0.128 crt - AAA

  13.552.260,00 ₫
 2. Bông Tai Valoa Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Valoa

  Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  0.03 crt - AAA

  7.147.879,00 ₫
 3. Bông Tai Turtas Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Turtas

  Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  0.08 crt - AAA

  13.065.605,00 ₫
 4. Bông Tai Tehoa Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Tehoa

  Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  0.08 crt - AAA

  11.153.051,00 ₫
 5. Bông Tai Ringan Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Ringan

  Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  0.128 crt - AAA

  11.037.605,00 ₫
 6. Bông Tai Liek Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Liek

  Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  0.24 crt - AAA

  14.230.874,00 ₫
 7. Bông Tai Lente Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Lente

  Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  0.018 crt - AAA

  8.674.624,00 ₫
 8. Bông Tai Kuasa Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Kuasa

  Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  0.048 crt - AAA

  13.201.598,00 ₫
 9. Bông Tai Kekuatan Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Kekuatan

  Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  0.096 crt - AAA

  11.740.281,00 ₫
 10. Bông Tai Imole Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Imole

  Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  0.03 crt - AAA

  6.935.373,00 ₫
 11. Bông Tai Fjader Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Fjader

  Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  0.212 crt - AAA

  13.963.483,00 ₫
 12. Bông Tai Falldown Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Falldown

  Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  0.176 crt - AAA

  11.276.336,00 ₫
 13. Bông Tai Energia Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Energia

  Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  0.048 crt - AAA

  13.591.192,00 ₫
 14. Bông Tai Bonge Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Bonge

  Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  0.112 crt - AAA

  11.229.564,00 ₫
 15. Bông Tai Znaniye Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Znaniye

  Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  0.416 crt - AAA

  20.141.839,00 ₫
 16. Bông Tai Cumhacht Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Cumhacht

  Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  0.024 crt - AAA

  13.922.929,00 ₫
 17. Bông Tai Valenna Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Valenna

  Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  0.212 crt - AAA

  10.556.898,00 ₫
 18. Bông Tai Teutum Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Teutum

  Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  0.128 crt - AAA

  15.146.054,00 ₫
 19. Bông Tai Ruber Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Ruber

  Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  0.128 crt - AAA

  14.579.372,00 ₫
 20. Bông Tai Pons Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Pons

  Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  0.192 crt - AAA

  14.724.017,00 ₫

You’ve viewed 60 of 112 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...