Đang tải...
Tìm thấy 112 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Tehoa Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Tehoa

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.08 crt - AAA

  10.612.323,00 ₫
 2. Bông Tai Ringan Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Ringan

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.128 crt - AAA

  10.172.441,00 ₫
 3. Bông Tai Liek Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Liek

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.24 crt - AAA

  13.419.782,00 ₫
 4. Bông Tai Lente Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Lente

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.018 crt - AAA

  8.404.260,00 ₫
 5. Bông Tai Kuasa Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Kuasa

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.048 crt - AAA

  12.877.161,00 ₫
 6. Bông Tai Fjader Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Fjader

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.212 crt - AAA

  12.611.663,00 ₫
 7. Bông Tai Bonge Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Bonge

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.112 crt - AAA

  10.472.545,00 ₫
 8. Bông Tai Teutum Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Teutum

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.128 crt - AAA

  14.280.890,00 ₫
 9. Bông Tai Ruber Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Ruber

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.128 crt - AAA

  13.714.208,00 ₫
 10. Bông Tai Pons Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Pons

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.192 crt - AAA

  13.399.234,00 ₫

You’ve viewed 60 of 112 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...