Đang tải...
Tìm thấy 112 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Valoa Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Bông Tai GLAMIRA Valoa

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.03 crt - AAAAA

  7.012.698,00 ₫
 2. Bông Tai Turtas Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Bông Tai GLAMIRA Turtas

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.08 crt - AAAAA

  12.254.514,00 ₫
 3. Bông Tai Tehoa Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Bông Tai GLAMIRA Tehoa

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.08 crt - AAAAA

  10.341.960,00 ₫
 4. Bông Tai Rosani Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Bông Tai GLAMIRA Rosani

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.06 crt - AAAAA

  9.456.517,00 ₫
 5. Bông Tai Ringan Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Bông Tai GLAMIRA Ringan

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.128 crt - AAAAA

  9.739.859,00 ₫
 6. Bông Tai Liek Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Bông Tai GLAMIRA Liek

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.24 crt - AAAAA

  12.608.691,00 ₫
 7. Bông Tai Lente Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Bông Tai GLAMIRA Lente

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.018 crt - AAAAA

  8.323.151,00 ₫
 8. Thiết kế mới nhất
 9. Bông Tai Kuasa Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Bông Tai GLAMIRA Kuasa

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.048 crt - AAAAA

  12.714.943,00 ₫
 10. Bông Tai Kekuatan Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Bông Tai GLAMIRA Kekuatan

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.096 crt - AAAAA

  10.766.971,00 ₫
 11. Bông Tai Imole Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Bông Tai GLAMIRA Imole

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.03 crt - AAAAA

  6.800.192,00 ₫
 12. Bông Tai Gaisma Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Bông Tai GLAMIRA Gaisma

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.19 crt - AAAAA

  8.641.911,00 ₫
 13. Bông Tai Fjader Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Bông Tai GLAMIRA Fjader

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.212 crt - AAAAA

  11.935.754,00 ₫
 14. Bông Tai Falldown Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Bông Tai GLAMIRA Falldown

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.176 crt - AAAAA

  9.491.935,00 ₫
 15. Bông Tai Energia Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Bông Tai GLAMIRA Energia

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.048 crt - AAAAA

  13.104.537,00 ₫
 16. Bông Tai Cuprum Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Bông Tai GLAMIRA Cuprum

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.06 crt - AAAAA

  7.614.799,00 ₫
 17. Bông Tai Bonge Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Bông Tai GLAMIRA Bonge

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.112 crt - AAAAA

  10.094.036,00 ₫
 18. Bông Tai Bogatstvo Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Bông Tai GLAMIRA Bogatstvo

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.06 crt - AAAAA

  11.050.312,00 ₫
 19. Bông Tai Znaniye Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Bông Tai GLAMIRA Znaniye

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.416 crt - AAAAA

  18.735.947,00 ₫
 20. Bông Tai Cumhacht Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Bông Tai GLAMIRA Cumhacht

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.024 crt - AAAAA

  13.706.638,00 ₫
 21. Bông Tai Valenna Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Bông Tai GLAMIRA Valenna

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.212 crt - AAAAA

  8.393.987,00 ₫
 22. Bông Tai Teutum Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Bông Tai GLAMIRA Teutum

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.128 crt - AAAAA

  13.848.308,00 ₫
 23. Bông Tai Szerencse Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Bông Tai GLAMIRA Szerencse

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.015 crt - AAAAA

  8.854.417,00 ₫
 24. Bông Tai Ruber Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Bông Tai GLAMIRA Ruber

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.128 crt - AAAAA

  13.281.626,00 ₫
 25. Bông Tai Pons Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Bông Tai GLAMIRA Pons

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.192 crt - AAAAA

  12.750.361,00 ₫

You’ve viewed 60 of 112 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...