Đang tải...
Tìm thấy 112 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Turtas Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông Tai GLAMIRA Turtas

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.08 crt - AAAAA

  12.254.514,00 ₫
 2. Bông Tai Tehoa Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông Tai GLAMIRA Tehoa

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.08 crt - AAAAA

  10.341.960,00 ₫
 3. Bông Tai Ringan Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông Tai GLAMIRA Ringan

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.128 crt - AAAAA

  9.739.859,00 ₫
 4. Bông Tai Liek Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông Tai GLAMIRA Liek

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.24 crt - AAAAA

  12.608.691,00 ₫
 5. Bông Tai Lente Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông Tai GLAMIRA Lente

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.018 crt - AAAAA

  8.323.151,00 ₫
 6. Bông Tai Kuasa Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông Tai GLAMIRA Kuasa

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.048 crt - AAAAA

  12.714.943,00 ₫
 7. Bông Tai Fjader Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông Tai GLAMIRA Fjader

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.212 crt - AAAAA

  11.935.754,00 ₫
 8. Bông Tai Energia Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông Tai GLAMIRA Energia

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.048 crt - AAAAA

  13.104.537,00 ₫
 9. Bông Tai Bonge Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông Tai GLAMIRA Bonge

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.112 crt - AAAAA

  10.094.036,00 ₫
 10. Bông Tai Znaniye Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông Tai GLAMIRA Znaniye

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.416 crt - AAAAA

  18.735.947,00 ₫
 11. Bông Tai Teutum Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông Tai GLAMIRA Teutum

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.128 crt - AAAAA

  13.848.308,00 ₫
 12. Bông Tai Ruber Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông Tai GLAMIRA Ruber

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.128 crt - AAAAA

  13.281.626,00 ₫
 13. Bông Tai Pons Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông Tai GLAMIRA Pons

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.192 crt - AAAAA

  12.750.361,00 ₫

You’ve viewed 60 of 112 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...