Đang tải...
Tìm thấy 72 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây Chuyền Kelaya Vàng 585 & Đá Onyx Đen

  Dây Chuyền GLAMIRA Kelaya

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen

  0.258 crt - AAA

  27.490.870,00 ₫
 2. Dây Chuyền Deese Vàng 585 & Đá Onyx Đen

  Dây Chuyền GLAMIRA Deese

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen

  0.126 crt - AAA

  17.645.568,00 ₫
 3. Dây Chuyền Vendari Vàng 585 & Đá Onyx Đen

  Dây Chuyền GLAMIRA Vendari

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen

  0.56 crt - AAA

  20.120.210,00 ₫
 4. Dây Chuyền Zagreus Vàng 585 & Đá Onyx Đen

  Dây Chuyền GLAMIRA Zagreus

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen

  0.108 crt - AAA

  9.976.695,00 ₫
 5. Dây Chuyền Caligari Vàng 585 & Đá Onyx Đen

  Dây Chuyền GLAMIRA Caligari

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen

  0.168 crt - AAA

  11.434.498,00 ₫
 6. Dây Chuyền Resanigo Vàng 585 & Đá Onyx Đen

  Dây Chuyền GLAMIRA Resanigo

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen

  0.15 crt - AAA

  17.689.367,00 ₫
 7. Dây Chuyền Raisondetre Vàng 585 & Đá Onyx Đen

  Dây Chuyền GLAMIRA Raisondetre

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen

  2.196 crt - AAA

  114.812.736,00 ₫
 8. Dây Chuyền Capillus Vàng 585 & Đá Onyx Đen

  Dây Chuyền GLAMIRA Capillus

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen

  0.936 crt - AAA

  36.177.933,00 ₫

You’ve viewed 60 of 72 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...