Đang tải...
Tìm thấy 72 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây Chuyền Kelaya Vàng 585 & Đá Sapphire

  Dây Chuyền GLAMIRA Kelaya

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.258 crt - AAA

  29.626.745,00 ₫
 2. Dây Chuyền Deese Vàng 585 & Đá Sapphire

  Dây Chuyền GLAMIRA Deese

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.126 crt - AAA

  17.888.896,00 ₫
 3. Dây Chuyền Vendari Vàng 585 & Đá Sapphire

  Dây Chuyền GLAMIRA Vendari

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.56 crt - AAA

  26.554.871,00 ₫
 4. Dây Chuyền Zagreus Vàng 585 & Đá Sapphire

  Dây Chuyền GLAMIRA Zagreus

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.108 crt - AAA

  10.165.950,00 ₫
 5. Dây Chuyền Caligari Vàng 585 & Đá Sapphire

  Dây Chuyền GLAMIRA Caligari

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.168 crt - AAA

  11.704.862,00 ₫
 6. Dây Chuyền Gijimas Vàng 585 & Đá Sapphire

  Dây Chuyền GLAMIRA Gijimas

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.03 crt - AAA

  9.202.104,00 ₫
 7. Dây Chuyền Resanigo Vàng 585 & Đá Sapphire

  Dây Chuyền GLAMIRA Resanigo

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.15 crt - AAA

  18.500.458,00 ₫
 8. Dây Chuyền Raisondetre Vàng 585 & Đá Sapphire

  Dây Chuyền GLAMIRA Raisondetre

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  2.196 crt - AAA

  116.894.538,00 ₫
 9. Dây Chuyền Capillus Vàng 585 & Đá Sapphire

  Dây Chuyền GLAMIRA Capillus

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.936 crt - AAA

  36.826.807,00 ₫

You’ve viewed 60 of 72 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...