Đang tải...
Tìm thấy 73 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Korgoo Vàng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Korgoo

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.192 crt - VS1

  21.527.184,00 ₫
 2. Nhẫn Jinasi Vàng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Jinasi

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.112 crt - VS1

  21.509.340,00 ₫
 3. Nhẫn Manus Vàng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Manus

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.16 crt - VS1

  18.665.382,00 ₫
 4. Nhẫn Javaid Vàng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Javaid

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.088 crt - VS1

  14.236.280,00 ₫
 5. Nhẫn Jumbaq Vàng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Jumbaq

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.012 crt - VS1

  14.105.694,00 ₫

You’ve viewed 60 of 73 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...