Đang tải...
Tìm thấy 77 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Prutegge Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Prutegge

  Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  0.04 crt - AAA

  11.303.103,00 ₫
 2. Nhẫn Pelindung Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Pelindung

  Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  0.04 crt - AAA

  12.294.798,00 ₫
 3. Nhẫn Korgoo Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Korgoo

  Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  0.192 crt - AAA

  13.091.830,00 ₫
 4. Nhẫn Jinasi Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Jinasi

  Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  0.112 crt - AAA

  17.345.735,00 ₫
 5. Nhẫn Immortale Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Immortale

  Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  0.092 crt - AAA

  12.896.086,00 ₫
 6. Nhẫn Eternal Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Eternal

  Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  0.148 crt - AAA

  14.724.017,00 ₫
 7. Nhẫn Abysmal Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Abysmal

  Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  0.256 crt - AAA

  14.268.184,00 ₫
 8. Nhẫn Manus Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Manus

  Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  0.16 crt - AAA

  11.635.920,00 ₫
 9. Nhẫn Javaid Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Javaid

  Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  0.088 crt - AAA

  10.964.877,00 ₫
 10. Nhẫn Jabuka Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Jabuka

  Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  9.318.632,00 ₫
 11. Nhẫn Harena Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Harena

  Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  0.19 crt - AAA

  14.464.739,00 ₫
 12. Nhẫn Abraxas Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Abraxas

  Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  0.24 crt - AAA

  18.728.917,00 ₫
 13. Nhẫn Tekelakayi Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Tekelakayi

  Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  0.176 crt - AAA

  16.171.275,00 ₫
 14. Nhẫn Pushtetin Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Pushtetin

  Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  0.54 crt - AAA

  21.856.487,00 ₫
 15. Nhẫn Kuvimba Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Kuvimba

  Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  0.18 crt - AAA

  15.282.048,00 ₫
 16. Nhẫn Suspend Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Suspend

  Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  0.112 crt - AAA

  19.470.796,00 ₫
 17. Nhẫn Khusela Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Khusela

  Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  0.2 crt - AAA

  14.195.726,00 ₫
 18. Nhẫn Emphasis Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Emphasis

  Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  0.088 crt - AAA

  11.566.978,00 ₫
 19. Nhẫn Dignify Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Dignify

  Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  0.316 crt - AAA

  14.959.233,00 ₫
 20. Nhẫn Bezorgd Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Bezorgd

  Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  0.105 crt - AAA

  12.940.696,00 ₫
 21. Nhẫn Tenacity Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Tenacity

  Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  0.088 crt - AAA

  17.375.476,00 ₫
 22. Nhẫn Protegir Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Protegir

  Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  0.124 crt - AAA

  19.172.585,00 ₫
 23. Nhẫn Jumbaq Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Jumbaq

  Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  0.012 crt - AAA

  13.700.148,00 ₫
 24. Nhẫn Zastiti Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Zastiti

  Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  0.012 crt - AAA

  10.264.634,00 ₫

You’ve viewed 60 of 77 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...