Đang tải...
Tìm thấy 77 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Prutegge Vàng 585 & Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Prutegge

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.04 crt - AAA

  11.086.812,00 ₫
 2. Nhẫn Pelindung Vàng 585 & Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Pelindung

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.04 crt - AAA

  12.078.507,00 ₫
 3. Nhẫn Korgoo Vàng 585 & Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Korgoo

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.192 crt - AAA

  13.767.740,00 ₫
 4. Nhẫn Jinasi Vàng 585 & Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Jinasi

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.112 crt - AAA

  16.967.226,00 ₫
 5. Nhẫn Immortale Vàng 585 & Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Immortale

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.092 crt - AAA

  12.571.650,00 ₫
 6. Nhẫn Eternal Vàng 585 & Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Eternal

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.148 crt - AAA

  14.237.362,00 ₫
 7. Nhẫn Abysmal Vàng 585 & Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Abysmal

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.256 crt - AAA

  14.268.184,00 ₫
 8. Nhẫn Manus Vàng 585 & Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Manus

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.16 crt - AAA

  12.176.648,00 ₫
 9. Nhẫn Javaid Vàng 585 & Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Javaid

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.088 crt - AAA

  10.667.476,00 ₫
 10. Nhẫn Jabuka Vàng 585 & Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Jabuka

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.03 crt - AAA

  9.237.522,00 ₫
 11. Nhẫn Harena Vàng 585 & Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Harena

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.19 crt - AAA

  14.924.357,00 ₫
 12. Nhẫn Abraxas Vàng 585 & Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Abraxas

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.24 crt - AAA

  18.728.917,00 ₫
 13. Nhẫn Tekelakayi Vàng 585 & Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Tekelakayi

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.176 crt - AAA

  16.766.075,00 ₫
 14. Nhẫn Pushtetin Vàng 585 & Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Pushtetin

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.54 crt - AAA

  20.018.012,00 ₫
 15. Nhẫn Prutettore Vàng 585 & Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Prutettore

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.22 crt - AAA

  14.321.445,00 ₫
 16. Nhẫn Kuvimba Vàng 585 & Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Kuvimba

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.18 crt - AAA

  14.957.611,00 ₫
 17. Nhẫn Bashitsn Vàng 585 & Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Bashitsn

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.4 crt - AAA

  14.894.075,00 ₫
 18. Nhẫn Suspend Vàng 585 & Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Suspend

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.112 crt - AAA

  19.092.287,00 ₫
 19. Nhẫn Khusela Vàng 585 & Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Khusela

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  14.736.454,00 ₫
 20. Nhẫn Emphasis Vàng 585 & Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Emphasis

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.088 crt - AAA

  11.269.577,00 ₫
 21. Nhẫn Dignify Vàng 585 & Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Dignify

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.316 crt - AAA

  14.148.141,00 ₫
 22. Nhẫn Bezorgd Vàng 585 & Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Bezorgd

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.105 crt - AAA

  12.751.442,00 ₫
 23. Nhẫn Tenacity Vàng 585 & Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Tenacity

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.088 crt - AAA

  17.078.075,00 ₫
 24. Nhẫn Protegir Vàng 585 & Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Protegir

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.124 crt - AAA

  18.740.002,00 ₫
 25. Nhẫn Jumbaq Vàng 585 & Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Jumbaq

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.012 crt - AAA

  13.673.112,00 ₫
 26. Nhẫn Zastiti Vàng 585 & Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Zastiti

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.012 crt - AAA

  10.237.598,00 ₫
 27. Nhẫn Excessively Vàng 585 & Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Excessively

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.296 crt - AAA

  16.500.578,00 ₫

You’ve viewed 60 of 77 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...