Đang tải...
Tìm thấy 77 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Jabuka Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Jabuka

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.03 crt - AAAAA

  9.102.341,00 ₫
 2. Nhẫn Prutegge Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Prutegge

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.04 crt - AAAAA

  10.519.048,00 ₫
 3. Nhẫn Pelindung Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Pelindung

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.04 crt - AAAAA

  11.510.743,00 ₫
 4. Nhẫn Korgoo Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Korgoo

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.192 crt - AAAAA

  11.794.084,00 ₫
 5. Nhẫn Jinasi Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Jinasi

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.112 crt - AAAAA

  15.831.698,00 ₫
 6. Nhẫn Immortale Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Immortale

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.092 crt - AAAAA

  11.652.413,00 ₫
 7. Nhẫn Eternal Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Eternal

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.148 crt - AAAAA

  12.750.361,00 ₫
 8. Nhẫn Abysmal Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Abysmal

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.256 crt - AAAAA

  12.537.855,00 ₫
 9. Nhẫn Manus Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Manus

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.16 crt - AAAAA

  10.554.465,00 ₫
 10. Nhẫn Javaid Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Javaid

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.088 crt - AAAAA

  9.775.276,00 ₫
 11. Nhẫn Harena Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Harena

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.19 crt - AAAAA

  13.139.956,00 ₫
 12. Nhẫn Abraxas Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Abraxas

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.24 crt - AAAAA

  17.106.734,00 ₫
 13. Nhẫn Tekelakayi Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Tekelakayi

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.176 crt - AAAAA

  14.981.674,00 ₫
 14. Nhẫn Pushtetin Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Pushtetin

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.54 crt - AAAAA

  18.098.429,00 ₫
 15. Nhẫn Kuvimba Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Kuvimba

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.18 crt - AAAAA

  14.308.738,00 ₫
 16. Nhẫn Suspend Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Suspend

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.112 crt - AAAAA

  17.956.759,00 ₫
 17. Nhẫn Khusela Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Khusela

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.2 crt - AAAAA

  11.546.160,00 ₫
 18. Nhẫn Emphasis Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Emphasis

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.088 crt - AAAAA

  10.377.377,00 ₫
 19. Nhẫn Dignify Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Dignify

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.316 crt - AAAAA

  11.687.830,00 ₫
 20. Nhẫn Bezorgd Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Bezorgd

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.105 crt - AAAAA

  12.183.678,00 ₫
 21. Nhẫn Tenacity Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Tenacity

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.088 crt - AAAAA

  16.185.875,00 ₫
 22. Nhẫn Protegir Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Protegir

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.124 crt - AAAAA

  17.496.329,00 ₫
 23. Nhẫn Jumbaq Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Jumbaq

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.012 crt - AAAAA

  13.564.967,00 ₫
 24. Nhẫn Zastiti Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Zastiti

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.012 crt - AAAAA

  10.129.453,00 ₫

You’ve viewed 60 of 77 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...