Đang tải...
Tìm thấy 77 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn GLAMIRA Lingua

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.174 crt - AAAAA

  14.904.268,00 ₫
  8.191.658  - 103.754.220  8.191.658 ₫ - 103.754.220 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Jabuka

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  10.418.157,00 ₫
  5.964.594  - 62.447.813  5.964.594 ₫ - 62.447.813 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Epistula

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.141 crt - AAAAA

  10.195.705,00 ₫
  5.837.235  - 66.523.261  5.837.235 ₫ - 66.523.261 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Yibariki

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.064 crt - AAAAA

  11.419.190,00 ₫
  6.537.704  - 71.263.805  6.537.704 ₫ - 71.263.805 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Valsigna

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.158 crt - AAAAA

  11.678.718,00 ₫
  6.686.289  - 81.438.292  6.686.289 ₫ - 81.438.292 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Sempiternal

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.198 crt - AAAAA

  16.461.431,00 ₫
  9.047.504  - 104.744.784  9.047.504 ₫ - 104.744.784 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Prutegge

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.04 crt - AAAAA

  12.012.394,00 ₫
  6.877.325  - 72.452.479  6.877.325 ₫ - 72.452.479 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Permatentin

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  1.548 crt - AAAAA

  24.136.016,00 ₫
  11.975.886  - 213.607.470  11.975.886 ₫ - 213.607.470 ₫
 9. Nhẫn GLAMIRA Pelindung

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.04 crt - AAAAA

  13.198.804,00 ₫
  7.556.567  - 79.244.899  7.556.567 ₫ - 79.244.899 ₫
 10. Nhẫn GLAMIRA Mugisha

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAAAA

  20.836.315,00 ₫
  11.133.908  - 141.593.660  11.133.908 ₫ - 141.593.660 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Korgoo

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.192 crt - AAAAA

  13.384.180,00 ₫
  7.662.699  - 94.287.283  7.662.699 ₫ - 94.287.283 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Jinasi

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.112 crt - AAAAA

  18.426.422,00 ₫
  9.846.179  - 115.796.619  9.846.179 ₫ - 115.796.619 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Indefinite

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.216 crt - AAAAA

  13.977.385,00 ₫
  8.002.320  - 100.287.254  8.002.320 ₫ - 100.287.254 ₫
 14. Nhẫn GLAMIRA Immortale

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.092 crt - AAAAA

  13.421.256,00 ₫
  7.683.925  - 81.395.837  7.683.925 ₫ - 81.395.837 ₫
 15. Nhẫn GLAMIRA Eternal

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.148 crt - AAAAA

  14.681.817,00 ₫
  8.069.395  - 91.612.772  8.069.395 ₫ - 91.612.772 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Dateless

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.332 crt - AAAAA

  17.796.141,00 ₫
  9.781.085  - 119.093.771  9.781.085 ₫ - 119.093.771 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Boundless

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.112 crt - AAAAA

  14.755.967,00 ₫
  8.110.149  - 90.707.111  8.110.149 ₫ - 90.707.111 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Benedica

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.062 crt - AAAAA

  11.382.115,00 ₫
  6.516.478  - 70.910.040  6.516.478 ₫ - 70.910.040 ₫
 19. Nhẫn GLAMIRA Beannaigh

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.216 crt - AAAAA

  15.386.247,00 ₫
  8.456.563  - 107.957.031  8.456.563 ₫ - 107.957.031 ₫
 20. Nhẫn GLAMIRA Abysmal

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.256 crt - AAAAA

  14.311.063,00 ₫
  8.193.357  - 105.480.628  8.193.357 ₫ - 105.480.628 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Zegenen

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.066 crt - AAAAA

  16.683.882,00 ₫
  9.169.767  - 101.603.286  9.169.767 ₫ - 101.603.286 ₫
 22. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Siunata

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.008 crt - AAAAA

  8.638.543,00 ₫
  5.011.674  - 50.193.155  5.011.674 ₫ - 50.193.155 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Onnistama

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAAAA

  15.089.645,00 ₫
  8.293.545  - 112.117.389  8.293.545 ₫ - 112.117.389 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Manus

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAAAA

  11.975.320,00 ₫
  6.856.099  - 83.277.906  6.856.099 ₫ - 83.277.906 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Javaid

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.088 crt - AAAAA

  11.122.587,00 ₫
  6.367.893  - 71.773.238  6.367.893 ₫ - 71.773.238 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Harena

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.19 crt - AAAAA

  15.015.493,00 ₫
  8.252.790  - 95.334.447  8.252.790 ₫ - 95.334.447 ₫
 27. Nhẫn GLAMIRA Estrange

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.558 crt - AAAAA

  19.464.530,00 ₫
  10.400.894  - 138.834.246  10.400.894 ₫ - 138.834.246 ₫
 28. Nhẫn GLAMIRA Comeliness

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.088 crt - AAAAA

  12.865.127,00 ₫
  7.365.531  - 81.749.610  7.365.531 ₫ - 81.749.610 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Castout

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.338 crt - AAAAA

  11.827.019,00 ₫
  6.771.194  - 84.438.277  6.771.194 ₫ - 84.438.277 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Abraxas

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  19.835.282,00 ₫
  10.599.005  - 135.636.144  10.599.005 ₫ - 135.636.144 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Tekelakayi

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.176 crt - AAAAA

  17.165.861,00 ₫
  9.434.671  - 114.466.434  9.434.671 ₫ - 114.466.434 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Pushtetin

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.54 crt - AAAAA

  20.725.089,00 ₫
  11.074.475  - 145.088.928  11.074.475 ₫ - 145.088.928 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Puipui

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.332 crt - AAAAA

  20.836.315,00 ₫
  11.133.908  - 141.537.057  11.133.908 ₫ - 141.537.057 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Prutettore

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.22 crt - AAAAA

  13.643.707,00 ₫
  7.811.283  - 89.065.608  7.811.283 ₫ - 89.065.608 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Poverenje

  Vàng 14K & Đá Swarovski & Ngọc Trai Trắng

  0.292 crt - AAAAA

  17.833.217,00 ₫
  9.801.462  - 227.135.714  9.801.462 ₫ - 227.135.714 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Muhofiz

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.14 crt - AAAAA

  15.460.397,00 ₫
  8.497.317  - 101.589.134  8.497.317 ₫ - 101.589.134 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Kuvimba

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.18 crt - AAAAA

  16.572.656,00 ₫
  9.108.635  - 111.692.863  9.108.635 ₫ - 111.692.863 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Kaitiaki

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.408 crt - AAAAA

  17.314.162,00 ₫
  9.516.180  - 238.173.395  9.516.180 ₫ - 238.173.395 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Bashitsn

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.4 crt - AAAAA

  12.939.277,00 ₫
  7.407.983  - 98.702.356  7.407.983 ₫ - 98.702.356 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Babeslea

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.224 crt - AAAAA

  17.536.614,00 ₫
  9.638.444  - 221.616.872  9.638.444 ₫ - 221.616.872 ₫
 41. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Vikela

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  16.127.753,00 ₫
  8.864.108  - 110.730.604  8.864.108 ₫ - 110.730.604 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Suspend

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.112 crt - AAAAA

  20.984.617,00 ₫
  10.412.214  - 125.772.988  10.412.214 ₫ - 125.772.988 ₫
 43. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Stature

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.072 crt - AAAAA

  13.829.084,00 ₫
  7.600.718  - 85.796.757  7.600.718 ₫ - 85.796.757 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Khusela

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  13.272.955,00 ₫
  7.599.020  - 194.999.071  7.599.020 ₫ - 194.999.071 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Fascination

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.248 crt - AAAAA

  15.237.946,00 ₫
  8.375.054  - 109.824.948  8.375.054 ₫ - 109.824.948 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Emphasis

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.088 crt - AAAAA

  11.827.019,00 ₫
  6.771.194  - 75.806.243  6.771.194 ₫ - 75.806.243 ₫
 47. Nhẫn GLAMIRA Dignify

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.316 crt - AAAAA

  13.235.879,00 ₫
  7.577.793  - 91.853.332  7.577.793 ₫ - 91.853.332 ₫
 48. Nhẫn GLAMIRA Bezorgd

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.105 crt - AAAAA

  13.940.311,00 ₫
  7.981.094  - 88.924.106  7.981.094 ₫ - 88.924.106 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Cinara

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.342 crt - AAAAA

  15.794.075,00 ₫
  8.680.713  - 121.923.945  8.680.713 ₫ - 121.923.945 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Sintag

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.78 crt - AAAAA

  24.024.790,00 ₫
  11.920.697  - 514.101.329  11.920.697 ₫ - 514.101.329 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Tenacity

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.088 crt - AAAAA

  18.908.399,00 ₫
  10.103.725  - 116.348.498  10.103.725 ₫ - 116.348.498 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Uaminifu

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.184 crt - AAAAA

  17.240.011,00 ₫
  9.475.426  - 115.626.802  9.475.426 ₫ - 115.626.802 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Protegir

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.124 crt - AAAAA

  20.354.337,00 ₫
  10.876.363  - 122.673.945  10.876.363 ₫ - 122.673.945 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Jumbaq

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.012 crt - AAAAA

  15.719.925,00 ₫
  8.639.958  - 91.301.452  8.639.958 ₫ - 91.301.452 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Zastiti

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.012 crt - AAAAA

  11.567.491,00 ₫
  6.622.609  - 67.527.975  6.622.609 ₫ - 67.527.975 ₫
 56. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Ngajaga

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.06 crt - AAAAA

  16.016.527,00 ₫
  8.802.977  - 97.301.424  8.802.977 ₫ - 97.301.424 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Kuboja

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.398 crt - AAAAA

  17.425.388,00 ₫
  9.577.312  - 136.414.441  9.577.312 ₫ - 136.414.441 ₫
 58. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Kulinda

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.14 crt - AAAAA

  16.350.204,00 ₫
  8.986.371  - 100.513.667  8.986.371 ₫ - 100.513.667 ₫
 59. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Ilaali

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.084 crt - AAAAA

  19.724.056,00 ₫
  10.539.572  - 120.735.273  10.539.572 ₫ - 120.735.273 ₫
 60. Nhẫn GLAMIRA Excessively

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.296 crt - AAAAA

  16.313.130,00 ₫
  8.965.995  - 108.480.616  8.965.995 ₫ - 108.480.616 ₫

You’ve viewed 60 of 77 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng