Đang tải...
Tìm thấy 9 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay Grenzenlos Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Grenzenlos

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  56.085.864,00 ₫
  21.207.069  - 81.343.764  21.207.069 ₫ - 81.343.764 ₫
 2. Vòng tay Adinfinitum Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  35.984.827,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 3. Vòng tay Petillante Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  35.648.037,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 4. Vòng tay Eccedentesiast Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Eccedentesiast

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.581 crt - VS

  73.225.689,00 ₫
  19.415.002  - 138.925.378  19.415.002 ₫ - 138.925.378 ₫
 5. Vòng tay Wabisabi Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.49 crt - VS

  87.227.979,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 6. Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye Vòng Tay

  Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.525 crt - VS

  31.125.700,00 ₫
  11.375.606  - 57.166.143  11.375.606 ₫ - 57.166.143 ₫
 7. Vòng tay Tristesse Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Tristesse

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.614 crt - VS

  54.806.342,00 ₫
  18.396.138  - 97.556.139  18.396.138 ₫ - 97.556.139 ₫
 8. Vòng tay Wishlove Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Wishlove

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.242 crt - VS

  77.391.424,00 ₫
  22.938.570  - 140.092.543  22.938.570 ₫ - 140.092.543 ₫
 9. Vòng tay Inoportuna Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Inoportuna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.051 crt - VS

  60.550.750,00 ₫
  17.504.634  - 111.229.283  17.504.634 ₫ - 111.229.283 ₫

You’ve viewed 9 of 9 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng