Đang tải...
Tìm thấy 8 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Milele Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Milele

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  10.655.608,00 ₫
  5.306.578  - 64.499.692  5.306.578 ₫ - 64.499.692 ₫
 2. Vòng tay nữ Ewig Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Ewig

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  8.191.940,00 ₫
  4.139.130  - 50.221.453  4.139.130 ₫ - 50.221.453 ₫
 3. Vòng tay nữ Sukha Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Sukha

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  15.506.246,00 ₫
  6.500.346  - 81.579.800  6.500.346 ₫ - 81.579.800 ₫
 4. Vòng tay nữ Knopka Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Knopka

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  13.263.898,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 5. Vòng tay nữ Estbelle Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Estbelle

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  11.200.418,00 ₫
  4.775.920  - 58.061.042  4.775.920 ₫ - 58.061.042 ₫
 6. Vòng tay nữ Fidelite Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Fidelite

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.28 crt - VS

  13.673.422,00 ₫
  4.733.467  - 65.362.890  4.733.467 ₫ - 65.362.890 ₫
 7. Vòng tay nữ Evasion Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Evasion

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.096 crt - VS

  12.721.070,00 ₫
  6.276.196  - 77.150.571  6.276.196 ₫ - 77.150.571 ₫
 8. Vòng tay nữ Chiomer Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Chiomer

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  9.118.823,00 ₫
  4.669.788  - 55.528.033  4.669.788 ₫ - 55.528.033 ₫

You’ve viewed 8 of 8 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng