Đang tải...
Tìm thấy 19 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Interit Drops & Dangle

  Bông tai nữ Interit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  14.697.664,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 2. Bông tai nữ Nihil Drops & Dangle

  Bông tai nữ Nihil

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.18 crt - AAA

  14.257.006,00 ₫
  6.622.609  - 79.400.561  6.622.609 ₫ - 79.400.561 ₫
 3. Bông tai nữ Thankful Drops & Dangle

  Bông tai nữ Thankful

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  16.555.391,00 ₫
  6.439.214  - 97.159.909  6.439.214 ₫ - 97.159.909 ₫
 4. Bông tai nữ Fortuin Drops & Dangle

  Bông tai nữ Fortuin

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.878 crt - VS

  34.799.266,00 ₫
  8.281.092  - 1.847.595.012  8.281.092 ₫ - 1.847.595.012 ₫
 5. Bông tai nữ Simplicite Set Drops & Dangle

  Bông tai nữ Simplicite Set

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.216 crt - AAA

  15.324.265,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  7.458.077  - 104.178.747  7.458.077 ₫ - 104.178.747 ₫
 6. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Simplicite B Drops & Dangle

  Bông tai nữ Simplicite B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.216 crt - AAA

  17.106.144,00 ₫
  7.784.113  - 107.574.957  7.784.113 ₫ - 107.574.957 ₫
 7. Bông tai nữ Hyatt Drops & Dangle

  Bông tai nữ Hyatt

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  16.867.842,00 ₫
  6.367.893  - 84.282.612  6.367.893 ₫ - 84.282.612 ₫
 8. Bông tai nữ Pravda Drops & Dangle

  Bông tai nữ Pravda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.182 crt - VS1

  20.103.015,00 ₫
  7.944.301  - 97.994.811  7.944.301 ₫ - 97.994.811 ₫
 9. Bông tai nữ Compound Drops & Dangle

  Bông tai nữ Compound

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  10.532.779,00 ₫
  5.009.409  - 66.282.699  5.009.409 ₫ - 66.282.699 ₫
 10. Bông tai nữ Belleame Drops & Dangle

  Bông tai nữ Belleame

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  13.060.691,00 ₫
  6.276.196  - 80.093.953  6.276.196 ₫ - 80.093.953 ₫
 11. Bông tai nữ Exyen Drops & Dangle

  Bông tai nữ Exyen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.318 crt - VS

  17.770.950,00 ₫
  7.356.191  - 112.400.404  7.356.191 ₫ - 112.400.404 ₫
 12. Bông tai nữ Oiana Drops & Dangle

  Bông tai nữ Oiana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.52 crt - VS

  19.997.450,00 ₫
  6.479.969  - 106.839.112  6.479.969 ₫ - 106.839.112 ₫
 13. Bông tai nữ Bonasavoir Drops & Dangle

  Bông tai nữ Bonasavoir

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.82 crt - VS

  91.143.528,00 ₫
  12.393.903  - 407.516.931  12.393.903 ₫ - 407.516.931 ₫
 14. Bông tai nữ Convergence Drops & Dangle

  Bông tai nữ Convergence

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  17.361.426,00 ₫
  8.399.960  - 104.716.483  8.399.960 ₫ - 104.716.483 ₫
 15. Bông tai nữ Amonavis Drops & Dangle

  Bông tai nữ Amonavis

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.28 crt - VS

  48.310.806,00 ₫
  11.571.171  - 1.944.033.235  11.571.171 ₫ - 1.944.033.235 ₫
 16. Bông tai nữ Harepan Drops & Dangle

  Bông tai nữ Harepan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.19 crt - VS

  17.501.236,00 ₫
  7.884.867  - 105.424.023  7.884.867 ₫ - 105.424.023 ₫
 17. Bông tai nữ Lagionia Drops & Dangle

  Bông tai nữ Lagionia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.95 crt - VS

  38.755.004,00 ₫
  12.213.621  - 229.739.472  12.213.621 ₫ - 229.739.472 ₫
 18. Bông tai nữ Virewig Drops & Dangle

  Bông tai nữ Virewig

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.294 crt - VS

  20.813.955,00 ₫
  8.333.450  - 114.664.543  8.333.450 ₫ - 114.664.543 ₫
 19. Bông tai nữ Zufall Drops & Dangle

  Bông tai nữ Zufall

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  13.594.462,00 ₫
  6.398.460  - 84.310.918  6.398.460 ₫ - 84.310.918 ₫

You’ve viewed 19 of 19 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng