Đang tải...
Tìm thấy 66 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Burya Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Burya

  Vàng 14K
  7.897.037,00 ₫
  4.521.204  - 45.212.047  4.521.204 ₫ - 45.212.047 ₫
 2. Nhẫn Obman Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Obman

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  23.570.829,00 ₫
  7.417.322  - 116.150.384  7.417.322 ₫ - 116.150.384 ₫
 3. Dây chuyền nữ Gobaith Infinity

  Dây chuyền nữ Gobaith

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.198 crt - VS1

  21.227.445,00 ₫
  7.607.511  - 91.556.169  7.607.511 ₫ - 91.556.169 ₫
 4. Nhẫn Mysterium Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Mysterium

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  19.323.869,00 ₫
  7.174.494  - 83.971.296  7.174.494 ₫ - 83.971.296 ₫
 5. Nhẫn Doveriye Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Doveriye

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.392 crt - VS1

  46.296.288,00 ₫
  10.915.985  - 164.051.103  10.915.985 ₫ - 164.051.103 ₫
 6. Nhẫn đeo ngón út Inneffable Infinity

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Inneffable

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  16.052.187,00 ₫
  8.023.546  - 87.593.920  8.023.546 ₫ - 87.593.920 ₫
 7. Nhẫn Milota Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Milota

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.132 crt - AAA

  11.559.850,00 ₫
  6.261.762  - 78.806.229  6.261.762 ₫ - 78.806.229 ₫
 8. Dây chuyền nữ Unebelle Infinity

  Dây chuyền nữ Unebelle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.054 crt - VS

  11.058.342,00 ₫
  5.068.277  - 49.429.005  5.068.277 ₫ - 49.429.005 ₫
 9. Dây chuyền nữ Tempete Infinity

  Dây chuyền nữ Tempete

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  7.692.415,00 ₫
  3.871.679  - 45.565.817  3.871.679 ₫ - 45.565.817 ₫
 10. Nhẫn Iskrenne Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Iskrenne

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.576 crt - VS

  35.813.602,00 ₫
  9.549.010  - 129.848.435  9.549.010 ₫ - 129.848.435 ₫
 11. Nhẫn Igavesti Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Igavesti

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.608 crt - VS

  34.632.570,00 ₫
  12.858.901  - 204.296.200  12.858.901 ₫ - 204.296.200 ₫
 12. Nhẫn Sucenot Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Sucenot

  Vàng 14K
  9.157.596,00 ₫
  5.242.899  - 52.428.990  5.242.899 ₫ - 52.428.990 ₫
 13. Nhẫn Bezumiye Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Bezumiye

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.174 crt - VS

  12.573.052,00 ₫
  5.837.235  - 79.711.878  5.837.235 ₫ - 79.711.878 ₫
 14. Mặt dây chuyền nữ Fadeless Infinity

  Mặt dây chuyền nữ Fadeless

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.236 crt - VS

  21.682.254,00 ₫
  7.096.664  - 76.966.612  7.096.664 ₫ - 76.966.612 ₫
 15. Nhẫn đeo ngón út Shram Infinity

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Shram

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  13.244.653,00 ₫
  5.476.389  - 68.009.110  5.476.389 ₫ - 68.009.110 ₫
 16. Nhẫn Aveniren Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Aveniren

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  12.213.053,00 ₫
  5.582.520  - 64.655.346  5.582.520 ₫ - 64.655.346 ₫
 17. Nhẫn Imfihlelo Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Imfihlelo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  18.620.570,00 ₫
  8.212.036  - 98.504.247  8.212.036 ₫ - 98.504.247 ₫
 18. Nhẫn Weligeed Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Weligeed

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.312 crt - VS

  33.238.142,00 ₫
  13.943.141  - 205.725.435  13.943.141 ₫ - 205.725.435 ₫
 19. Nhẫn Shprese Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Shprese

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.084 crt - AAA

  15.132.945,00 ₫
  7.539.586  - 88.839.197  7.539.586 ₫ - 88.839.197 ₫
 20. Nhẫn Inarite Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Inarite

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.344 crt - VS

  17.517.368,00 ₫
  7.323.078  - 94.145.775  7.323.078 ₫ - 94.145.775 ₫
 21. Nhẫn Apanza Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Apanza

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  19.189.436,00 ₫
  8.415.808  - 101.645.737  8.415.808 ₫ - 101.645.737 ₫
 22. Dây chuyền nữ Piacevale Infinity

  Dây chuyền nữ Piacevale

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.665 crt - VS

  57.119.444,00 ₫
  10.559.383  - 3.634.100.699  10.559.383 ₫ - 3.634.100.699 ₫
 23. Nhẫn Koshmar Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Koshmar

  Vàng 14K
  8.379.016,00 ₫
  4.797.147  - 47.971.470  4.797.147 ₫ - 47.971.470 ₫
 24. Nhẫn Utes Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Utes

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.474 crt - VS

  35.072.945,00 ₫
  7.959.867  - 106.740.057  7.959.867 ₫ - 106.740.057 ₫
 25. Dây chuyền nữ Metonia Infinity

  Dây chuyền nữ Metonia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.15 crt - AAA

  17.931.140,00 ₫
  8.223.073  - 102.494.793  8.223.073 ₫ - 102.494.793 ₫
 26. Dây chuyền nữ Evidemment Infinity

  Dây chuyền nữ Evidemment

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.18 crt - VS1

  18.114.535,00 ₫
  5.412.709  - 70.428.904  5.412.709 ₫ - 70.428.904 ₫
 27. Dây chuyền nữ Labas Infinity

  Dây chuyền nữ Labas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.496 crt - VS

  19.228.491,00 ₫
  5.670.538  - 85.145.815  5.670.538 ₫ - 85.145.815 ₫
 28. Nhẫn Vaten Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Vaten

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  17.551.897,00 ₫
  8.293.545  - 108.466.464  8.293.545 ₫ - 108.466.464 ₫
 29. Nhẫn Dochas Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Dochas

  Vàng Trắng 14K
  9.899.102,00 ₫
  5.440.728  - 56.674.252  5.440.728 ₫ - 56.674.252 ₫
 30. Mặt dây chuyền nữ Uferlos Infinity

  Mặt dây chuyền nữ Uferlos

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.072 crt - VS1

  15.008.984,00 ₫
  3.699.604  - 49.301.648  3.699.604 ₫ - 49.301.648 ₫
 31. Dây chuyền nữ Seychas Infinity

  Dây chuyền nữ Seychas

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.178 crt - VS1

  18.278.969,00 ₫
  6.235.441  - 75.112.849  6.235.441 ₫ - 75.112.849 ₫
 32. Nhẫn Hoppas Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Hoppas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  15.988.791,00 ₫
  7.621.095  - 98.518.396  7.621.095 ₫ - 98.518.396 ₫
 33. Dây chuyền nữ Shag Infinity

  Dây chuyền nữ Shag

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.782 crt - VS

  54.533.796,00 ₫
  17.321.804  - 288.041.080  17.321.804 ₫ - 288.041.080 ₫
 34. Nhẫn Jaiunreve Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Jaiunreve

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.204 crt - VS

  17.677.839,00 ₫
  8.191.658  - 110.348.529  8.191.658 ₫ - 110.348.529 ₫
 35. Nhẫn Reveuse Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Reveuse

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  34.420.024,00 ₫
  13.871.820  - 188.178.348  13.871.820 ₫ - 188.178.348 ₫
 36. Dây Chuyền Parfois Infinity

  Dây Chuyền GLAMIRA Parfois

  Vàng Hồng 14K
  16.795.107,00 ₫
  8.333.450  - 96.155.197  8.333.450 ₫ - 96.155.197 ₫
 37. Nhẫn Infinitime Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Infinitime

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  18.744.532,00 ₫
  8.171.281  - 99.098.580  8.171.281 ₫ - 99.098.580 ₫
 38. Nhẫn Komorebi Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Komorebi

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.114 crt - VS

  11.863.527,00 ₫
  5.900.915  - 72.990.217  5.900.915 ₫ - 72.990.217 ₫
 39. Nhẫn Meapohi Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Meapohi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.264 crt - AAA

  19.234.152,00 ₫
  8.782.599  - 123.862.616  8.782.599 ₫ - 123.862.616 ₫
 40. Dây Chuyền Attends Infinity

  Dây Chuyền GLAMIRA Attends

  Vàng Hồng 14K
  30.068.064,00 ₫
  12.853.523  - 172.145.407  12.853.523 ₫ - 172.145.407 ₫
 41. Nhẫn Senvoler Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Senvoler

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.214 crt - VS

  19.960.942,00 ₫
  9.093.352  - 108.975.895  9.093.352 ₫ - 108.975.895 ₫
 42. Dây Chuyền Guimauve Infinity

  Dây Chuyền GLAMIRA Guimauve

  Vàng Trắng 14K
  10.619.099,00 ₫
  5.240.351  - 44.504.500  5.240.351 ₫ - 44.504.500 ₫
 43. Mặt dây chuyền nữ Montresor Infinity

  Mặt dây chuyền nữ Montresor

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.114 crt - VS

  12.954.277,00 ₫
  4.559.977  - 62.943.092  4.559.977 ₫ - 62.943.092 ₫
 44. Nhẫn Audette Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Audette

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  15.989.640,00 ₫
  7.886.000  - 96.862.746  7.886.000 ₫ - 96.862.746 ₫
 45. Nhẫn Insolite Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Insolite

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.068 crt - VS

  18.173.968,00 ₫
  9.212.219  - 102.834.410  9.212.219 ₫ - 102.834.410 ₫
 46. Nhẫn Puteshestviye Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Puteshestviye

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  2.112 crt - VS

  27.346.283,00 ₫
  9.984.858  - 226.017.793  9.984.858 ₫ - 226.017.793 ₫
 47. Nhẫn Safirax Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Safirax

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.436 crt - VS

  24.168.846,00 ₫
  9.648.067  - 122.532.433  9.648.067 ₫ - 122.532.433 ₫
 48. Nhẫn Toietmoi Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Toietmoi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.222 crt - VS

  16.486.619,00 ₫
  7.705.152  - 104.277.806  7.705.152 ₫ - 104.277.806 ₫
 49. Dây Chuyền Apriori Infinity

  Dây Chuyền GLAMIRA Apriori

  Vàng Trắng 14K
  26.138.082,00 ₫
  11.173.531  - 149.645.512  11.173.531 ₫ - 149.645.512 ₫
 50. Dây Chuyền Abyssos Infinity

  Dây Chuyền GLAMIRA Abyssos

  Vàng Trắng 14K
  16.498.505,00 ₫
  8.186.281  - 94.457.092  8.186.281 ₫ - 94.457.092 ₫
 51. Dây chuyền nữ Hoffen Infinity

  Dây chuyền nữ Hoffen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.162 crt - VS

  14.449.175,00 ₫
  6.099.027  - 70.273.249  6.099.027 ₫ - 70.273.249 ₫
 52. Dây chuyền nữ Endlos Infinity

  Dây chuyền nữ Endlos

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.342 crt - VS

  24.557.712,00 ₫
  9.868.820  - 139.513.482  9.868.820 ₫ - 139.513.482 ₫
 53. Nhẫn Flaks Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Flaks

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  14.892.947,00 ₫
  7.376.568  - 90.084.475  7.376.568 ₫ - 90.084.475 ₫
 54. Nhẫn Hofn Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Hofn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.384 crt - VS

  25.812.612,00 ₫
  10.995.230  - 164.900.156  10.995.230 ₫ - 164.900.156 ₫
 55. Dây chuyền nữ Krov Infinity

  Dây chuyền nữ Krov

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.618 crt - VS

  27.342.321,00 ₫
  9.254.672  - 120.820.177  9.254.672 ₫ - 120.820.177 ₫
 56. Nhẫn Magnumopus Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Magnumopus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.344 crt - VS

  50.518.060,00 ₫
  15.298.228  - 251.602.574  15.298.228 ₫ - 251.602.574 ₫
 57. Nhẫn Mauloa Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Mauloa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  23.477.151,00 ₫
  10.357.025  - 143.051.203  10.357.025 ₫ - 143.051.203 ₫
 58. Dây Chuyền Noroc Infinity

  Dây Chuyền GLAMIRA Noroc

  Vàng Trắng 14K
  11.694.283,00 ₫
  5.801.858  - 50.660.132  5.801.858 ₫ - 50.660.132 ₫
 59. Nhẫn Prematuru Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Prematuru

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  12.455.600,00 ₫
  6.580.157  - 74.631.718  6.580.157 ₫ - 74.631.718 ₫
 60. Nhẫn Sanco Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Sanco

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  19.325.568,00 ₫
  9.192.409  - 117.622.081  9.192.409 ₫ - 117.622.081 ₫

You’ve viewed 60 of 66 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng