Đang tải...
Tìm thấy 163 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Nihil Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Nihil

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  14.540.024,00 ₫
  6.622.609  - 79.400.561  6.622.609 ₫ - 79.400.561 ₫
 2. Bông tai nữ Thankful Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Thankful

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  16.555.391,00 ₫
  6.439.214  - 97.159.909  6.439.214 ₫ - 97.159.909 ₫
 3. Bông tai nữ Linstant Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Linstant

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  8.463.354,00 ₫
  3.957.716  - 53.773.326  3.957.716 ₫ - 53.773.326 ₫
 4. Vòng tay nữ Ewig Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng tay nữ Ewig

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  8.191.940,00 ₫
  4.139.130  - 50.221.453  4.139.130 ₫ - 50.221.453 ₫
 5. Nhẫn Bezumiye Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Bezumiye

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.174 crt - VS

  12.573.052,00 ₫
  5.837.235  - 79.711.878  5.837.235 ₫ - 79.711.878 ₫
 6. Vòng tay nữ Milele Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng tay nữ Milele

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  10.655.608,00 ₫
  5.306.578  - 64.499.692  5.306.578 ₫ - 64.499.692 ₫
 7. Nhẫn Weligeed Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Weligeed

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.312 crt - VS

  33.238.142,00 ₫
  13.943.141  - 205.725.435  13.943.141 ₫ - 205.725.435 ₫
 8. Vòng tay nữ Euphoria Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng tay nữ Euphoria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  12.833.144,00 ₫
  6.418.836  - 76.131.707  6.418.836 ₫ - 76.131.707 ₫
 9. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  8.843.730,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 10. Bông tai nữ Suerte Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Suerte

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  9.924.857,00 ₫
  4.839.599  - 61.641.212  4.839.599 ₫ - 61.641.212 ₫
 11. Bông tai nữ Interit Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Interit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  14.697.664,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 12. Bông tai nữ Timia Set Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Timia Set

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.042 crt - VS

  7.647.415,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 13. Dây chuyền nữ Apricitas Kim Cương Nhân Tạo

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  15.135.210,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 14. Vòng tay Adinfinitum Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  35.984.827,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 15. Vòng tay Eccedentesiast Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng tay GLAMIRA Eccedentesiast

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.581 crt - VS

  73.225.689,00 ₫
  19.415.002  - 138.925.378  19.415.002 ₫ - 138.925.378 ₫
 16. Vòng đeo ngón tay Elpiso Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.105 crt - VS

  10.638.061,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 17. Bông tai nữ Expectancy Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  9.162.691,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 18. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  11.095.700,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  22.262.156,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 21. Bông tai nữ Grafetul Set Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.249 crt - VS

  16.780.389,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 22. Vòng tay nữ Knopka Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng tay nữ Knopka

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.078 crt - VS

  11.650.698,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 23. Bông tai nữ Molitva Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Molitva

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.348 crt - VS

  18.324.251,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 24. Bông tai nữ Mutantur Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Mutantur

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  11.911.357,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 25. Bông tai nữ Nabegu Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Nabegu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  11.800.131,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 26. Dây chuyền nữ Nekogda Kim Cương Nhân Tạo

  Dây chuyền nữ Nekogda

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.375 crt - VS

  37.113.786,00 ₫
  13.566.728  - 64.147.620  13.566.728 ₫ - 64.147.620 ₫
 27. Bông tai nữ Orenda Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Orenda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.276 crt - VS

  16.332.658,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 28. Vòng tay Petillante Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  35.648.037,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 29. Bông tai nữ Ponnade Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Ponnade

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.532 crt - VS

  23.614.982,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 30. Dây chuyền nữ Soifdevivre Kim Cương Nhân Tạo

  Dây chuyền nữ Soifdevivre

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.534 crt - VS

  27.546.943,00 ₫
  9.989.103  - 57.273.688  9.989.103 ₫ - 57.273.688 ₫
 31. Vòng đeo ngón tay Soyuz Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.078 crt - VS

  11.539.472,00 ₫
  6.007.047  - 69.636.462  6.007.047 ₫ - 69.636.462 ₫
 32. Dây chuyền nữ Strannik Kim Cương Nhân Tạo

  Dây chuyền nữ Strannik

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.136 crt - VS

  18.311.798,00 ₫
  8.756.561  - 29.176.841  8.756.561 ₫ - 29.176.841 ₫
 33. Vòng tay Wabisabi Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.49 crt - VS

  87.227.979,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 34. Vòng tay nữ Amoursansfin Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng tay nữ Amoursansfin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.381 crt - VS

  31.550.509,00 ₫
  12.641.543  - 56.938.596  12.641.543 ₫ - 56.938.596 ₫
 35. Bông tai nữ Espoiryn Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Espoiryn

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  15.083.417,00 ₫
  7.030.154  - 93.834.455  7.030.154 ₫ - 93.834.455 ₫
 36. Xỏ khuyên tai Incassable Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ khuyên tai Incassable

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - VS

  11.152.304,00 ₫
  5.412.709  - 61.542.154  5.412.709 ₫ - 61.542.154 ₫
 37. Vòng tay nữ Laviecontinue Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng tay nữ Laviecontinue

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.17 crt - VS

  16.743.032,00 ₫
  7.706.566  - 92.164.651  7.706.566 ₫ - 92.164.651 ₫
 38. Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.525 crt - VS

  31.125.700,00 ₫
  11.375.606  - 57.166.143  11.375.606 ₫ - 57.166.143 ₫
 39. Bông tai nữ Redko Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Redko

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.356 crt - VS

  18.707.740,00 ₫
  7.559.964  - 98.900.472  7.559.964 ₫ - 98.900.472 ₫
 40. Nhẫn Senvoler Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Senvoler

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.214 crt - VS

  19.960.942,00 ₫
  9.093.352  - 108.975.895  9.093.352 ₫ - 108.975.895 ₫
 41. Dây chuyền nữ Seychas Kim Cương Nhân Tạo

  Dây chuyền nữ Seychas

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.178 crt - VS

  13.807.292,00 ₫
  6.235.441  - 75.112.849  6.235.441 ₫ - 75.112.849 ₫
 42. Bông tai nữ Belleame Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Belleame

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  13.060.691,00 ₫
  6.276.196  - 80.093.953  6.276.196 ₫ - 80.093.953 ₫
 43. Bông tai nữ Compound Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Compound

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  10.532.779,00 ₫
  5.009.409  - 66.282.699  5.009.409 ₫ - 66.282.699 ₫
 44. Vòng tay nữ Estbelle Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng tay nữ Estbelle

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  9.474.011,00 ₫
  4.775.920  - 58.061.042  4.775.920 ₫ - 58.061.042 ₫
 45. Bông tai nữ Exyen Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Exyen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.318 crt - VS

  17.770.950,00 ₫
  7.356.191  - 112.400.404  7.356.191 ₫ - 112.400.404 ₫
 46. Vòng tay nữ Fidelite Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng tay nữ Fidelite

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.28 crt - VS

  13.673.422,00 ₫
  4.733.467  - 65.362.890  4.733.467 ₫ - 65.362.890 ₫
 47. Bông tai nữ Hoopfol Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Hoopfol

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.123 crt - VS

  11.531.831,00 ₫
  5.646.199  - 64.160.071  5.646.199 ₫ - 64.160.071 ₫
 48. Nhẫn Infinitime Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Infinitime

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.114 crt - VS

  16.423.788,00 ₫
  8.171.281  - 99.098.580  8.171.281 ₫ - 99.098.580 ₫
 49. Nhẫn Iskrenne Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Iskrenne

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.576 crt - VS

  25.964.592,00 ₫
  9.549.010  - 129.848.435  9.549.010 ₫ - 129.848.435 ₫
 50. Nhẫn Komorebi Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Komorebi

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.114 crt - VS

  11.863.527,00 ₫
  5.900.915  - 72.990.217  5.900.915 ₫ - 72.990.217 ₫
 51. Bông tai nữ Likelihood Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Likelihood

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  12.296.826,00 ₫
  5.922.141  - 76.881.703  5.922.141 ₫ - 76.881.703 ₫
 52. Nhẫn Meapohi Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Meapohi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.264 crt - VS

  19.573.774,00 ₫
  8.782.599  - 123.862.616  8.782.599 ₫ - 123.862.616 ₫
 53. Nhẫn Milota Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Milota

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  12.720.222,00 ₫
  6.261.762  - 78.806.229  6.261.762 ₫ - 78.806.229 ₫
 54. Dây chuyền nữ Nuitetjour Kim Cương Nhân Tạo

  Dây chuyền nữ Nuitetjour

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  15.318.322,00 ₫
  5.837.235  - 81.891.113  5.837.235 ₫ - 81.891.113 ₫
 55. Nhẫn Obman Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Obman

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  15.787.847,00 ₫
  7.417.322  - 116.150.384  7.417.322 ₫ - 116.150.384 ₫
 56. Bông tai nữ Oiana Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Oiana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.52 crt - VS

  19.997.450,00 ₫
  6.479.969  - 106.839.112  6.479.969 ₫ - 106.839.112 ₫
 57. Nhẫn đeo ngón út Shram Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Shram

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  11.037.117,00 ₫
  5.476.389  - 68.009.110  5.476.389 ₫ - 68.009.110 ₫
 58. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Simplicite A Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Simplicite A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - VS

  15.882.659,00 ₫
  7.111.663  - 100.570.272  7.111.663 ₫ - 100.570.272 ₫
 59. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Simplicite B Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Simplicite B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - VS

  17.106.144,00 ₫
  7.784.113  - 107.574.957  7.784.113 ₫ - 107.574.957 ₫
 60. Bông tai nữ Simplicite Set Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Simplicite Set

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - VS

  16.512.939,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  7.458.077  - 104.178.747  7.458.077 ₫ - 104.178.747 ₫
 61. Dây chuyền nữ Tempete Kim Cương Nhân Tạo

  Dây chuyền nữ Tempete

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  7.494.302,00 ₫
  3.871.679  - 45.565.817  3.871.679 ₫ - 45.565.817 ₫

You’ve viewed 60 of 163 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng