Đang tải...
Tìm thấy 163 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây chuyền nữ Strannik Đá Moissanite

  Dây chuyền nữ Strannik

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.136 crt - VS

  16.925.012,00 ₫
  8.756.561  - 29.176.841  8.756.561 ₫ - 29.176.841 ₫
 2. Nhẫn Apanza Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Apanza

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.114 crt - VS

  15.764.924,00 ₫
  8.415.808  - 101.645.737  8.415.808 ₫ - 101.645.737 ₫
 3. Bông tai nữ Interit Đá Moissanite

  Bông tai nữ Interit

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.33 crt - VS

  11.414.661,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 4. Bông tai nữ Timia Set Đá Moissanite

  Bông tai nữ Timia Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.042 crt - VS

  7.251.190,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 5. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Đá Moissanite

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.084 crt - VS

  8.051.281,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 6. Dây chuyền nữ Apricitas Đá Moissanite

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.192 crt - VS

  13.295.596,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 7. Vòng tay Adinfinitum Đá Moissanite

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  32.475.409,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 8. Vòng tay Eccedentesiast Đá Moissanite

  Vòng tay GLAMIRA Eccedentesiast

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.581 crt - VS

  57.348.406,00 ₫
  19.415.002  - 138.925.378  19.415.002 ₫ - 138.925.378 ₫
 9. Vòng đeo ngón tay Elpiso Đá Moissanite

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.105 crt - VS

  9.619.198,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 10. Bông tai nữ Expectancy Đá Moissanite

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.06 crt - VS

  8.568.355,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 11. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Đá Moissanite

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  9.935.328,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 12. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Đá Moissanite

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.378 crt - VS

  18.582.928,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 13. Bông tai nữ Grafetul Set Đá Moissanite

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.249 crt - VS

  14.374.741,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 14. Vòng tay nữ Knopka Đá Moissanite

  Vòng tay nữ Knopka

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.078 crt - VS

  10.914.853,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 15. Bông tai nữ Molitva Đá Moissanite

  Bông tai nữ Molitva

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.348 crt - VS

  14.984.644,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 16. Bông tai nữ Mutantur Đá Moissanite

  Bông tai nữ Mutantur

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  10.750.985,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 17. Bông tai nữ Nabegu Đá Moissanite

  Bông tai nữ Nabegu

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  10.639.759,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 18. Dây chuyền nữ Nekogda Đá Moissanite

  Dây chuyền nữ Nekogda

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.375 crt - VS

  33.264.747,00 ₫
  13.566.728  - 64.147.620  13.566.728 ₫ - 64.147.620 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Orenda Đá Moissanite

  Bông tai nữ Orenda

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.276 crt - VS

  13.700.595,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 21. Vòng tay Petillante Đá Moissanite

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.312 crt - VS

  32.676.353,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 22. Bông tai nữ Ponnade Đá Moissanite

  Bông tai nữ Ponnade

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.532 crt - VS

  18.492.364,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 23. Dây chuyền nữ Soifdevivre Đá Moissanite

  Dây chuyền nữ Soifdevivre

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.534 crt - VS

  22.311.118,00 ₫
  9.989.103  - 57.273.688  9.989.103 ₫ - 57.273.688 ₫
 24. Vòng đeo ngón tay Soyuz Đá Moissanite

  Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.078 crt - VS

  10.803.627,00 ₫
  6.007.047  - 69.636.462  6.007.047 ₫ - 69.636.462 ₫
 25. Vòng tay Wabisabi Đá Moissanite

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.49 crt - VS

  69.680.894,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 26. Vòng tay nữ Amoursansfin Đá Moissanite

  Vòng tay nữ Amoursansfin

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.381 crt - VS

  27.842.980,00 ₫
  12.641.543  - 56.938.596  12.641.543 ₫ - 56.938.596 ₫
 27. Bông tai nữ Espoiryn Đá Moissanite

  Bông tai nữ Espoiryn

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.168 crt - VS

  13.470.218,00 ₫
  7.030.154  - 93.834.455  7.030.154 ₫ - 93.834.455 ₫
 28. Xỏ khuyên tai Incassable Đá Moissanite

  Xỏ khuyên tai Incassable

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.124 crt - VS

  9.935.328,00 ₫
  5.412.709  - 61.542.154  5.412.709 ₫ - 61.542.154 ₫
 29. Vòng tay nữ Laviecontinue Đá Moissanite

  Vòng tay nữ Laviecontinue

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.17 crt - VS

  15.101.531,00 ₫
  7.706.566  - 92.164.651  7.706.566 ₫ - 92.164.651 ₫
 30. Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye Đá Moissanite

  Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.525 crt - VS

  25.804.971,00 ₫
  11.375.606  - 57.166.143  11.375.606 ₫ - 57.166.143 ₫
 31. Bông tai nữ Redko Đá Moissanite

  Bông tai nữ Redko

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.356 crt - VS

  15.198.323,00 ₫
  7.559.964  - 98.900.472  7.559.964 ₫ - 98.900.472 ₫
 32. Nhẫn Senvoler Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Senvoler

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.214 crt - VS

  17.894.914,00 ₫
  9.093.352  - 108.975.895  9.093.352 ₫ - 108.975.895 ₫
 33. Dây chuyền nữ Seychas Đá Moissanite

  Dây chuyền nữ Seychas

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.178 crt - VS

  12.052.583,00 ₫
  6.235.441  - 75.112.849  6.235.441 ₫ - 75.112.849 ₫
 34. Bông tai nữ Belleame Đá Moissanite

  Bông tai nữ Belleame

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  11.900.319,00 ₫
  6.276.196  - 80.093.953  6.276.196 ₫ - 80.093.953 ₫
 35. Bông tai nữ Compound Đá Moissanite

  Bông tai nữ Compound

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.132 crt - VS

  9.287.502,00 ₫
  5.009.409  - 66.282.699  5.009.409 ₫ - 66.282.699 ₫
 36. Vòng tay nữ Estbelle Đá Moissanite

  Vòng tay nữ Estbelle

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.084 crt - VS

  8.681.562,00 ₫
  4.775.920  - 58.061.042  4.775.920 ₫ - 58.061.042 ₫
 37. Bông tai nữ Exyen Đá Moissanite

  Bông tai nữ Exyen

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.318 crt - VS

  14.686.059,00 ₫
  7.356.191  - 112.400.404  7.356.191 ₫ - 112.400.404 ₫
 38. Vòng tay nữ Fidelite Đá Moissanite

  Vòng tay nữ Fidelite

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.28 crt - VS

  9.314.953,00 ₫
  4.733.467  - 65.362.890  4.733.467 ₫ - 65.362.890 ₫
 39. Bông tai nữ Hoopfol Đá Moissanite

  Bông tai nữ Hoopfol

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.123 crt - VS

  10.343.157,00 ₫
  5.646.199  - 64.160.071  5.646.199 ₫ - 64.160.071 ₫
 40. Nhẫn Infinitime Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Infinitime

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.114 crt - VS

  15.320.020,00 ₫
  8.171.281  - 99.098.580  8.171.281 ₫ - 99.098.580 ₫
 41. Nhẫn Iskrenne Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Iskrenne

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.576 crt - VS

  20.219.336,00 ₫
  9.549.010  - 129.848.435  9.549.010 ₫ - 129.848.435 ₫
 42. Nhẫn Komorebi Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Komorebi

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.114 crt - VS

  10.759.759,00 ₫
  5.900.915  - 72.990.217  5.900.915 ₫ - 72.990.217 ₫
 43. Bông tai nữ Likelihood Đá Moissanite

  Bông tai nữ Likelihood

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.144 crt - VS

  10.910.041,00 ₫
  5.922.141  - 76.881.703  5.922.141 ₫ - 76.881.703 ₫
 44. Nhẫn Meapohi Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Meapohi

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.264 crt - VS

  17.026.616,00 ₫
  8.782.599  - 123.862.616  8.782.599 ₫ - 123.862.616 ₫
 45. Nhẫn Milota Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Milota

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.132 crt - VS

  11.474.945,00 ₫
  6.261.762  - 78.806.229  6.261.762 ₫ - 78.806.229 ₫
 46. Dây chuyền nữ Nuitetjour Đá Moissanite

  Dây chuyền nữ Nuitetjour

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.4 crt - VS

  11.837.205,00 ₫
  5.837.235  - 81.891.113  5.837.235 ₫ - 81.891.113 ₫
 47. Nhẫn Obman Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Obman

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.16 crt - VS

  14.146.346,00 ₫
  7.417.322  - 116.150.384  7.417.322 ₫ - 116.150.384 ₫
 48. Bông tai nữ Oiana Đá Moissanite

  Bông tai nữ Oiana

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.52 crt - VS

  14.054.082,00 ₫
  6.479.969  - 106.839.112  6.479.969 ₫ - 106.839.112 ₫
 49. Nhẫn đeo ngón út Shram Đá Moissanite

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Shram

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.108 crt - VS

  9.989.952,00 ₫
  5.476.389  - 68.009.110  5.476.389 ₫ - 68.009.110 ₫
 50. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Simplicite A Đá Moissanite

  Bông tai nữ Simplicite A

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.216 crt - VS

  13.816.631,00 ₫
  7.111.663  - 100.570.272  7.111.663 ₫ - 100.570.272 ₫
 51. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Simplicite B Đá Moissanite

  Bông tai nữ Simplicite B

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.216 crt - VS

  15.040.116,00 ₫
  7.784.113  - 107.574.957  7.784.113 ₫ - 107.574.957 ₫
 52. Bông tai nữ Simplicite Set Đá Moissanite

  Bông tai nữ Simplicite Set

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.216 crt - VS

  14.446.911,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  7.458.077  - 104.178.747  7.458.077 ₫ - 104.178.747 ₫
 53. Dây chuyền nữ Tempete Đá Moissanite

  Dây chuyền nữ Tempete

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.06 crt - VS

  6.899.966,00 ₫
  3.871.679  - 45.565.817  3.871.679 ₫ - 45.565.817 ₫
 54. Nhẫn Aveniren Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Aveniren

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.072 crt - VS

  10.033.818,00 ₫
  5.582.520  - 64.655.346  5.582.520 ₫ - 64.655.346 ₫
 55. Bông tai nữ Bonasavoir Đá Moissanite

  Bông tai nữ Bonasavoir

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  3.82 crt - VS

  46.115.440,00 ₫
  12.393.903  - 407.516.931  12.393.903 ₫ - 407.516.931 ₫
 56. Bông tai nữ Convergence Đá Moissanite

  Bông tai nữ Convergence

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  16.201.054,00 ₫
  8.399.960  - 104.716.483  8.399.960 ₫ - 104.716.483 ₫
 57. Vòng tay nữ Evasion Đá Moissanite

  Vòng tay nữ Evasion

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.096 crt - VS

  11.787.112,00 ₫
  6.276.196  - 77.150.571  6.276.196 ₫ - 77.150.571 ₫
 58. Dây chuyền nữ Evidemment Đá Moissanite

  Dây chuyền nữ Evidemment

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.18 crt - VS

  10.190.044,00 ₫
  5.412.709  - 70.428.904  5.412.709 ₫ - 70.428.904 ₫
 59. Dây chuyền nữ Foralltid Đá Moissanite

  Dây chuyền nữ Foralltid

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.102 crt - VS

  16.968.880,00 ₫
  8.223.073  - 34.774.928  8.223.073 ₫ - 34.774.928 ₫
 60. Bông tai nữ Gordost Đá Moissanite

  Bông tai nữ Gordost

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.168 crt - VS

  14.656.627,00 ₫
  7.682.227  - 100.626.875  7.682.227 ₫ - 100.626.875 ₫
 61. Airpods® Intrepide Đá Moissanite

  Airpods® GLAMIRA Intrepide

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.072 crt - VS

  8.142.979,00 ₫
  4.499.978  - 53.829.928  4.499.978 ₫ - 53.829.928 ₫

You’ve viewed 60 of 163 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng