Đang tải...
Tìm thấy 20 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Zvezda Studs

  Bông tai nữ Zvezda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  9.346.652,00 ₫
  3.764.132  - 47.447.882  3.764.132 ₫ - 47.447.882 ₫
 2. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Studs

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  11.095.700,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 3. Bông tai nữ Linstant Studs

  Bông tai nữ Linstant

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  7.953.923,00 ₫
  3.957.716  - 53.773.326  3.957.716 ₫ - 53.773.326 ₫
 4. Bông tai nữ Suerte Studs

  Bông tai nữ Suerte

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  9.924.857,00 ₫
  4.839.599  - 61.641.212  4.839.599 ₫ - 61.641.212 ₫
 5. Bông tai nữ Timia Set Studs

  Bông tai nữ Timia Set

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.042 crt - VS

  8.496.467,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 6. Bông tai nữ Skoro Studs

  Bông tai nữ Skoro

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  21.527.727,00 ₫
  7.634.397  - 110.164.569  7.634.397 ₫ - 110.164.569 ₫
 7. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Studs

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  8.843.730,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 8. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Timia B Studs

  Bông Tai GLAMIRA Timia B

  Vàng Hồng 14K
  6.451.100,00 ₫
  3.742.623  - 36.933.780  3.742.623 ₫ - 36.933.780 ₫
 9. Bông Tai Croire Studs

  Bông Tai GLAMIRA Croire

  Vàng Hồng 14K
  8.193.639,00 ₫
  4.691.015  - 46.910.152  4.691.015 ₫ - 46.910.152 ₫
 10. Bông tai nữ Molitva Studs

  Bông tai nữ Molitva

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.348 crt - VS

  18.324.251,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 11. Bông Tai Omnia Studs

  Bông Tai GLAMIRA Omnia

  Vàng Trắng 14K
  13.235.879,00 ₫
  7.072.607  - 75.777.937  7.072.607 ₫ - 75.777.937 ₫
 12. Bông tai nữ Ponnade Studs

  Bông tai nữ Ponnade

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.532 crt - VS

  23.614.982,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 13. Bông tai nữ Espoiryn Studs

  Bông tai nữ Espoiryn

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  15.083.417,00 ₫
  7.030.154  - 93.834.455  7.030.154 ₫ - 93.834.455 ₫
 14. Bông tai nữ Likelihood Studs

  Bông tai nữ Likelihood

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  12.296.826,00 ₫
  5.922.141  - 76.881.703  5.922.141 ₫ - 76.881.703 ₫
 15. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Simplicite A Studs

  Bông tai nữ Simplicite A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - VS

  15.882.659,00 ₫
  7.111.663  - 100.570.272  7.111.663 ₫ - 100.570.272 ₫
 16. Bông tai nữ Espiegle Studs

  Bông tai nữ Espiegle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  22.883.381,00 ₫
  9.290.050  - 125.136.198  9.290.050 ₫ - 125.136.198 ₫
 17. Bông tai nữ Jesuispret Studs

  Bông tai nữ Jesuispret

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.612 crt - VS

  35.276.435,00 ₫
  12.908.994  - 192.083.988  12.908.994 ₫ - 192.083.988 ₫
 18. Bông tai nữ Lootust Studs

  Bông tai nữ Lootust

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  13.668.612,00 ₫
  6.439.214  - 84.735.440  6.439.214 ₫ - 84.735.440 ₫
 19. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Aeternitas Studs

  Bông tai nữ Aeternitas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.34 crt - VS

  20.223.864,00 ₫
  8.281.092  - 119.518.296  8.281.092 ₫ - 119.518.296 ₫
 20. Bông tai nữ Bonaespei Studs

  Bông tai nữ Bonaespei

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  17.465.859,00 ₫
  8.380.148  - 105.975.909  8.380.148 ₫ - 105.975.909 ₫

You’ve viewed 20 of 20 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng