Đang tải...
Tìm thấy 194 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Zvezda Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Zvezda

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  7.811.283,00 ₫
  3.764.132  - 47.447.882  3.764.132 ₫ - 47.447.882 ₫
 2. Bông tai nữ Thankful Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Thankful

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  13.782.952,00 ₫
  6.439.214  - 97.159.909  6.439.214 ₫ - 97.159.909 ₫
 3. Nhẫn Burya Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Burya

  Vàng Hồng 9K
  6.028.273,00 ₫
  4.521.204  - 45.212.047  4.521.204 ₫ - 45.212.047 ₫
 4. Phụ kiện Apple Watch® Lavenir - A Vàng Hồng 9K

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Lavenir - A

  Vàng Hồng 9K
  4.075.452,00 ₫
  3.097.343  - 30.565.890  3.097.343 ₫ - 30.565.890 ₫
 5. Vòng tay nữ Estbelle Vàng Hồng 9K

  Vòng tay nữ Estbelle

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  9.226.371,00 ₫
  4.775.920  - 58.061.042  4.775.920 ₫ - 58.061.042 ₫
 6. Bông tai nữ Linstant Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Linstant

  Vàng Hồng 9K & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  6.339.592,00 ₫
  3.957.716  - 53.773.326  3.957.716 ₫ - 53.773.326 ₫
 7. Bông tai nữ Expectancy Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  7.386.757,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 8. Nhẫn Apanza Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Apanza

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  15.565.963,00 ₫
  8.415.808  - 101.645.737  8.415.808 ₫ - 101.645.737 ₫
 9. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  18.226.327,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 10. Bông tai nữ Speranta Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Speranta

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  13.528.237,00 ₫
  6.500.346  - 83.900.544  6.500.346 ₫ - 83.900.544 ₫
 11. Bông tai nữ Interit Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Interit

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  12.311.261,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 12. Bông tai nữ Timia Set Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Timia Set

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.042 crt - VS

  6.820.721,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 13. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  7.018.834,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 14. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Timia B Vàng Hồng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Timia B

  Vàng Hồng 9K
  4.924.504,00 ₫
  3.742.623  - 36.933.780  3.742.623 ₫ - 36.933.780 ₫
 15. Dây chuyền nữ Apricitas Vàng Hồng 9K

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  12.169.753,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 16. Dây Chuyền Attends Vàng Hồng 9K

  Dây Chuyền GLAMIRA Attends

  Vàng Hồng 9K
  22.952.721,00 ₫
  12.853.523  - 172.145.407  12.853.523 ₫ - 172.145.407 ₫
 17. Vòng tay Adinfinitum Vàng Hồng 9K

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  28.641.372,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 18. Vòng Tay Cestlavie Vàng Hồng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Cestlavie

  Vàng Hồng 9K
  22.924.419,00 ₫
  12.837.674  - 40.346.977  12.837.674 ₫ - 40.346.977 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Commeunreve Vàng Hồng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Commeunreve

  Vàng Hồng 9K
  8.830.146,00 ₫
  6.357.705  - 66.226.095  6.357.705 ₫ - 66.226.095 ₫
 21. Vòng tay Eccedentesiast Vàng Hồng 9K

  Vòng tay GLAMIRA Eccedentesiast

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.581 crt - VS

  61.188.388,00 ₫
  19.415.002  - 138.925.378  19.415.002 ₫ - 138.925.378 ₫
 22. Vòng đeo ngón tay Elpiso Vàng Hồng 9K

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.105 crt - VS

  8.462.223,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 23. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  8.858.447,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 24. Bông tai nữ Grafetul Set Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.249 crt - VS

  13.613.141,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 25. Vòng tay nữ Knopka Vàng Hồng 9K

  Vòng tay nữ Knopka

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  10.754.665,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 26. Bông tai nữ Molitva Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Molitva

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.348 crt - VS

  15.113.135,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 27. Bông tai nữ Mutantur Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Mutantur

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  11.943.339,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 28. Bông tai nữ Nabegu Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Nabegu

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  9.792.406,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 29. Dây chuyền nữ Nekogda Vàng Hồng 9K

  Dây chuyền nữ Nekogda

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.375 crt - VS

  29.603.633,00 ₫
  13.566.728  - 64.147.620  13.566.728 ₫ - 64.147.620 ₫
 30. Bông Tai Omnia Vàng Hồng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Omnia

  Vàng Hồng 9K
  10.103.725,00 ₫
  7.072.607  - 75.777.937  7.072.607 ₫ - 75.777.937 ₫
 31. Bông tai nữ Orenda Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Orenda

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.276 crt - VS

  13.358.427,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 32. Dây Chuyền Parfois Vàng Hồng 9K

  Dây Chuyền GLAMIRA Parfois

  Vàng Hồng 9K
  12.820.693,00 ₫
  8.333.450  - 96.155.197  8.333.450 ₫ - 96.155.197 ₫
 33. Vòng tay Petillante Vàng Hồng 9K

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  28.216.846,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 34. Bông tai nữ Ponnade Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Ponnade

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.532 crt - VS

  19.754.623,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 35. Dây chuyền nữ Soifdevivre Vàng Hồng 9K

  Dây chuyền nữ Soifdevivre

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.534 crt - VS

  22.782.910,00 ₫
  9.989.103  - 57.273.688  9.989.103 ₫ - 57.273.688 ₫
 36. Vòng đeo ngón tay Soyuz Vàng Hồng 9K

  Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.078 crt - VS

  9.056.560,00 ₫
  6.007.047  - 69.636.462  6.007.047 ₫ - 69.636.462 ₫
 37. Dây chuyền nữ Strannik Vàng Hồng 9K

  Dây chuyền nữ Strannik

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.136 crt - VS

  14.433.893,00 ₫
  8.756.561  - 29.176.841  8.756.561 ₫ - 29.176.841 ₫
 38. Vòng tay Wabisabi Vàng Hồng 9K

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.49 crt - VS

  72.339.277,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 39. Vòng tay nữ Amoursansfin Vàng Hồng 9K

  Vòng tay nữ Amoursansfin

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.381 crt - VS

  25.330.067,00 ₫
  12.641.543  - 56.938.596  12.641.543 ₫ - 56.938.596 ₫
 40. Bông Tai Croire Vàng Hồng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Croire

  Vàng Hồng 9K
  6.254.687,00 ₫
  4.691.015  - 46.910.152  4.691.015 ₫ - 46.910.152 ₫
 41. Bông tai nữ Espoiryn Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Espoiryn

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  12.056.545,00 ₫
  7.030.154  - 93.834.455  7.030.154 ₫ - 93.834.455 ₫
 42. Xỏ khuyên tai Incassable Vàng Hồng 9K

  Xỏ khuyên tai Incassable

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - VS

  8.915.051,00 ₫
  5.412.709  - 61.542.154  5.412.709 ₫ - 61.542.154 ₫
 43. Vòng tay nữ Laviecontinue Vàng Hồng 9K

  Vòng tay nữ Laviecontinue

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.17 crt - VS

  16.556.524,00 ₫
  7.706.566  - 92.164.651  7.706.566 ₫ - 92.164.651 ₫
 44. Bông Tai Miloserdiye Vàng Hồng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Miloserdiye

  Vàng Hồng 9K
  6.792.420,00 ₫
  5.094.315  - 50.943.150  5.094.315 ₫ - 50.943.150 ₫
 45. Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye Vàng Hồng 9K

  Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.525 crt - VS

  25.528.180,00 ₫
  11.375.606  - 57.166.143  11.375.606 ₫ - 57.166.143 ₫
 46. Bông tai nữ Redko Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Redko

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.356 crt - VS

  15.452.756,00 ₫
  7.559.964  - 98.900.472  7.559.964 ₫ - 98.900.472 ₫
 47. Nhẫn Senvoler Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Senvoler

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.214 crt - VS

  15.933.886,00 ₫
  9.093.352  - 108.975.895  9.093.352 ₫ - 108.975.895 ₫
 48. Dây chuyền nữ Seychas Vàng Hồng 9K

  Dây chuyền nữ Seychas

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nâu

  0.178 crt - VS1

  15.594.265,00 ₫
  6.235.441  - 75.112.849  6.235.441 ₫ - 75.112.849 ₫
 49. Nhẫn Apeiro Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Apeiro

  Vàng Hồng 9K
  7.273.550,00 ₫
  5.455.162  - 54.551.625  5.455.162 ₫ - 54.551.625 ₫
 50. Bông tai nữ Belleame Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Belleame

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  10.358.440,00 ₫
  6.276.196  - 80.093.953  6.276.196 ₫ - 80.093.953 ₫
 51. Bông tai nữ Compound Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Compound

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  8.462.223,00 ₫
  5.009.409  - 66.282.699  5.009.409 ₫ - 66.282.699 ₫
 52. Bông tai nữ Exyen Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Exyen

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.318 crt - VS

  14.603.702,00 ₫
  7.356.191  - 112.400.404  7.356.191 ₫ - 112.400.404 ₫
 53. Vòng tay nữ Fidelite Vàng Hồng 9K

  Vòng tay nữ Fidelite

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.28 crt - VS

  11.716.923,00 ₫
  4.733.467  - 65.362.890  4.733.467 ₫ - 65.362.890 ₫
 54. Bông Tai Forevigt Vàng Hồng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Forevigt

  Vàng Hồng 9K
  6.877.325,00 ₫
  5.157.993  - 51.579.937  5.157.993 ₫ - 51.579.937 ₫
 55. Bông tai nữ Hoopfol Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Hoopfol

  Vàng Hồng 9K & Hồng Ngọc

  0.123 crt - AAA

  9.735.802,00 ₫
  5.646.199  - 64.160.071  5.646.199 ₫ - 64.160.071 ₫
 56. Nhẫn Infinitime Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Infinitime

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  15.226.342,00 ₫
  8.171.281  - 99.098.580  8.171.281 ₫ - 99.098.580 ₫
 57. Nhẫn Iskrenne Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Iskrenne

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.576 crt - VS

  31.584.755,00 ₫
  9.549.010  - 129.848.435  9.549.010 ₫ - 129.848.435 ₫
 58. Nhẫn Komorebi Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Komorebi

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.114 crt - VS

  9.424.483,00 ₫
  5.900.915  - 72.990.217  5.900.915 ₫ - 72.990.217 ₫
 59. Bông tai nữ Likelihood Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Likelihood

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  9.849.008,00 ₫
  5.922.141  - 76.881.703  5.922.141 ₫ - 76.881.703 ₫
 60. Nhẫn Meapohi Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Meapohi

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.264 crt - AAA

  15.452.755,00 ₫
  8.782.599  - 123.862.616  8.782.599 ₫ - 123.862.616 ₫
 61. Nhẫn Milota Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Milota

  Vàng Hồng 9K & Đá Thạch Anh Tím

  0.132 crt - AAA

  8.971.655,00 ₫
  6.261.762  - 78.806.229  6.261.762 ₫ - 78.806.229 ₫

You’ve viewed 60 of 194 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng