Đang tải...
Tìm thấy 194 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Burya Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Burya

  Vàng Hồng 18K
  10.609.760,00 ₫
  4.521.204  - 45.212.047  4.521.204 ₫ - 45.212.047 ₫
 2. Bông tai nữ Timia Set Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Timia Set

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.042 crt - VS

  10.929.002,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 3. Nhẫn Imfihlelo Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Imfihlelo

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  23.753.093,00 ₫
  8.212.036  - 98.504.247  8.212.036 ₫ - 98.504.247 ₫
 4. Dây chuyền nữ Evidemment Vàng Hồng 18K

  Dây chuyền nữ Evidemment

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Xanh Dương

  0.18 crt - VS1

  21.362.160,00 ₫
  5.412.709  - 70.428.904  5.412.709 ₫ - 70.428.904 ₫
 5. Bông tai nữ Pravda Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Pravda

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.182 crt - VS1

  25.210.066,00 ₫
  7.944.301  - 97.994.811  7.944.301 ₫ - 97.994.811 ₫
 6. Nhẫn Iskrenne Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Iskrenne

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.576 crt - VS

  41.952.252,00 ₫
  9.549.010  - 129.848.435  9.549.010 ₫ - 129.848.435 ₫
 7. Dây chuyền nữ Tempete Vàng Hồng 18K

  Dây chuyền nữ Tempete

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  9.984.857,00 ₫
  3.871.679  - 45.565.817  3.871.679 ₫ - 45.565.817 ₫
 8. Nhẫn Vaten Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Vaten

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  22.735.362,00 ₫
  8.293.545  - 108.466.464  8.293.545 ₫ - 108.466.464 ₫
 9. Dây chuyền nữ Shag Vàng Hồng 18K

  Dây chuyền nữ Shag

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.782 crt - VS

  69.523.819,00 ₫
  17.321.804  - 288.041.080  17.321.804 ₫ - 288.041.080 ₫
 10. Nhẫn Mysterium Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Mysterium

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  23.628.565,00 ₫
  7.174.494  - 83.971.296  7.174.494 ₫ - 83.971.296 ₫
 11. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  14.343.325,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 12. Bông tai nữ Nabegu Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Nabegu

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  15.685.962,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 13. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Simplicite B Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Simplicite B

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Đen

  0.216 crt - AAA

  21.971.215,00 ₫
  7.784.113  - 107.574.957  7.784.113 ₫ - 107.574.957 ₫
 14. Phụ kiện Apple Watch® Gracioso - B Vàng Hồng 18K

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Gracioso - B

  Vàng Hồng 18K
  11.655.793,00 ₫
  4.966.957  - 49.669.575  4.966.957 ₫ - 49.669.575 ₫
 15. Dây chuyền nữ Piacevale Vàng Hồng 18K

  Dây chuyền nữ Piacevale

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.665 crt - VS

  63.907.619,00 ₫
  10.559.383  - 3.634.100.699  10.559.383 ₫ - 3.634.100.699 ₫
 16. Bông tai nữ Interit Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Interit

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  18.161.798,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 17. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  11.492.774,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 18. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Timia B Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Timia B

  Vàng Hồng 18K
  8.667.127,00 ₫
  3.742.623  - 36.933.780  3.742.623 ₫ - 36.933.780 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Dây chuyền nữ Apricitas Vàng Hồng 18K

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  19.439.906,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 21. Dây Chuyền Attends Vàng Hồng 18K

  Dây Chuyền GLAMIRA Attends

  Vàng Hồng 18K
  40.396.788,00 ₫
  12.853.523  - 172.145.407  12.853.523 ₫ - 172.145.407 ₫
 22. Vòng tay Adinfinitum Vàng Hồng 18K

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  46.644.682,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 23. Vòng Tay Cestlavie Vàng Hồng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Cestlavie

  Vàng Hồng 18K
  40.346.977,00 ₫
  12.837.674  - 40.346.977  12.837.674 ₫ - 40.346.977 ₫
 24. Bông Tai Commeunreve Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Commeunreve

  Vàng Hồng 18K
  15.541.056,00 ₫
  6.357.705  - 66.226.095  6.357.705 ₫ - 66.226.095 ₫
 25. Vòng tay Eccedentesiast Vàng Hồng 18K

  Vòng tay GLAMIRA Eccedentesiast

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.581 crt - VS

  90.699.191,00 ₫
  19.415.002  - 138.925.378  19.415.002 ₫ - 138.925.378 ₫
 26. Vòng đeo ngón tay Elpiso Vàng Hồng 18K

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.105 crt - VS

  13.796.536,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 27. Bông tai nữ Expectancy Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  12.226.356,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 28. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  28.120.619,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 29. Bông tai nữ Grafetul Set Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.249 crt - VS

  21.378.009,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 30. Vòng tay nữ Knopka Vàng Hồng 18K

  Vòng tay nữ Knopka

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  16.906.333,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 31. Bông tai nữ Molitva Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Molitva

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.348 crt - VS

  22.985.550,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 32. Bông tai nữ Mutantur Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Mutantur

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  17.901.423,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 33. Dây chuyền nữ Nekogda Vàng Hồng 18K

  Dây chuyền nữ Nekogda

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.375 crt - VS

  48.015.621,00 ₫
  13.566.728  - 64.147.620  13.566.728 ₫ - 64.147.620 ₫
 34. Bông Tai Omnia Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Omnia

  Vàng Hồng 18K
  17.782.556,00 ₫
  7.072.607  - 75.777.937  7.072.607 ₫ - 75.777.937 ₫
 35. Bông tai nữ Orenda Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Orenda

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.276 crt - VS

  20.650.090,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 36. Dây Chuyền Parfois Vàng Hồng 18K

  Dây Chuyền GLAMIRA Parfois

  Vàng Hồng 18K
  22.564.419,00 ₫
  8.333.450  - 96.155.197  8.333.450 ₫ - 96.155.197 ₫
 37. Vòng tay Petillante Vàng Hồng 18K

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  46.435.249,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 38. Bông tai nữ Ponnade Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Ponnade

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.532 crt - VS

  29.218.728,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 39. Dây chuyền nữ Soifdevivre Vàng Hồng 18K

  Dây chuyền nữ Soifdevivre

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.534 crt - VS

  34.462.476,00 ₫
  9.989.103  - 57.273.688  9.989.103 ₫ - 57.273.688 ₫
 40. Vòng đeo ngón tay Soyuz Vàng Hồng 18K

  Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.078 crt - VS

  15.143.700,00 ₫
  6.007.047  - 69.636.462  6.007.047 ₫ - 69.636.462 ₫
 41. Dây chuyền nữ Strannik Vàng Hồng 18K

  Dây chuyền nữ Strannik

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.136 crt - VS

  23.941.017,00 ₫
  8.756.561  - 29.176.841  8.756.561 ₫ - 29.176.841 ₫
 42. Vòng tay Wabisabi Vàng Hồng 18K

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.49 crt - VS

  108.840.613,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 43. Vòng tay nữ Amoursansfin Vàng Hồng 18K

  Vòng tay nữ Amoursansfin

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.381 crt - VS

  40.580.182,00 ₫
  12.641.543  - 56.938.596  12.641.543 ₫ - 56.938.596 ₫
 44. Bông Tai Croire Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Croire

  Vàng Hồng 18K
  11.008.249,00 ₫
  4.691.015  - 46.910.152  4.691.015 ₫ - 46.910.152 ₫
 45. Bông tai nữ Espoiryn Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Espoiryn

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  19.477.264,00 ₫
  7.030.154  - 93.834.455  7.030.154 ₫ - 93.834.455 ₫
 46. Xỏ khuyên tai Incassable Vàng Hồng 18K

  Xỏ khuyên tai Incassable

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - VS

  14.399.929,00 ₫
  5.412.709  - 61.542.154  5.412.709 ₫ - 61.542.154 ₫
 47. Vòng tay nữ Laviecontinue Vàng Hồng 18K

  Vòng tay nữ Laviecontinue

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.17 crt - VS

  24.923.653,00 ₫
  7.706.566  - 92.164.651  7.706.566 ₫ - 92.164.651 ₫
 48. Bông Tai Miloserdiye Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Miloserdiye

  Vàng Hồng 18K
  11.954.659,00 ₫
  5.094.315  - 50.943.150  5.094.315 ₫ - 50.943.150 ₫
 49. Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye Vàng Hồng 18K

  Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.525 crt - VS

  39.251.133,00 ₫
  11.375.606  - 57.166.143  11.375.606 ₫ - 57.166.143 ₫
 50. Bông tai nữ Redko Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Redko

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.356 crt - VS

  23.432.718,00 ₫
  7.559.964  - 98.900.472  7.559.964 ₫ - 98.900.472 ₫
 51. Nhẫn Senvoler Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Senvoler

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.214 crt - VS

  25.806.669,00 ₫
  9.093.352  - 108.975.895  9.093.352 ₫ - 108.975.895 ₫
 52. Dây chuyền nữ Seychas Vàng Hồng 18K

  Dây chuyền nữ Seychas

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nâu

  0.178 crt - VS1

  22.176.120,00 ₫
  6.235.441  - 75.112.849  6.235.441 ₫ - 75.112.849 ₫
 53. Nhẫn Apeiro Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Apeiro

  Vàng Hồng 18K
  12.801.448,00 ₫
  5.455.162  - 54.551.625  5.455.162 ₫ - 54.551.625 ₫
 54. Bông tai nữ Belleame Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Belleame

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  16.983.313,00 ₫
  6.276.196  - 80.093.953  6.276.196 ₫ - 80.093.953 ₫
 55. Bông tai nữ Compound Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Compound

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  13.538.424,00 ₫
  5.009.409  - 66.282.699  5.009.409 ₫ - 66.282.699 ₫
 56. Vòng tay nữ Estbelle Vàng Hồng 18K

  Vòng tay nữ Estbelle

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  14.065.970,00 ₫
  4.775.920  - 58.061.042  4.775.920 ₫ - 58.061.042 ₫
 57. Bông tai nữ Exyen Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Exyen

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.318 crt - VS

  22.368.570,00 ₫
  7.356.191  - 112.400.404  7.356.191 ₫ - 112.400.404 ₫
 58. Vòng tay nữ Fidelite Vàng Hồng 18K

  Vòng tay nữ Fidelite

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.28 crt - VS

  16.513.503,00 ₫
  4.733.467  - 65.362.890  4.733.467 ₫ - 65.362.890 ₫
 59. Bông Tai Forevigt Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Forevigt

  Vàng Hồng 18K
  12.104.092,00 ₫
  5.157.993  - 51.579.937  5.157.993 ₫ - 51.579.937 ₫
 60. Bông tai nữ Hoopfol Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Hoopfol

  Vàng Hồng 18K & Hồng Ngọc

  0.123 crt - AAA

  15.457.284,00 ₫
  5.646.199  - 64.160.071  5.646.199 ₫ - 64.160.071 ₫
 61. Nhẫn Infinitime Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Infinitime

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  23.851.583,00 ₫
  8.171.281  - 99.098.580  8.171.281 ₫ - 99.098.580 ₫

You’ve viewed 60 of 194 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng