Đang tải...
Tìm thấy 194 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Burya Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Burya

  Vàng 9K
  6.028.273,00 ₫
  4.521.204  - 45.212.047  4.521.204 ₫ - 45.212.047 ₫
 2. Nhẫn Milota Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Milota

  Vàng 9K & Đá Thạch Anh Tím

  0.132 crt - AAA

  8.971.655,00 ₫
  6.261.762  - 78.806.229  6.261.762 ₫ - 78.806.229 ₫
 3. Nhẫn Igavesti Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Igavesti

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.608 crt - VS

  28.499.864,00 ₫
  12.858.901  - 204.296.200  12.858.901 ₫ - 204.296.200 ₫
 4. Dây chuyền nữ Tempete Vàng 9K

  Dây chuyền nữ Tempete

  Vàng 9K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  6.113.178,00 ₫
  3.871.679  - 45.565.817  3.871.679 ₫ - 45.565.817 ₫
 5. Vòng tay nữ Knopka Vàng 9K

  Vòng tay nữ Knopka

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  10.754.665,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 6. Dây chuyền nữ Apricitas Vàng 9K

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  12.169.753,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 7. Vòng tay nữ Laviecontinue Vàng 9K

  Vòng tay nữ Laviecontinue

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.17 crt - VS

  16.556.524,00 ₫
  7.706.566  - 92.164.651  7.706.566 ₫ - 92.164.651 ₫
 8. Nhẫn Sucenot Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Sucenot

  Vàng 9K
  6.990.532,00 ₫
  5.242.899  - 52.428.990  5.242.899 ₫ - 52.428.990 ₫
 9. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Vàng 9K

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  8.858.447,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 10. Nhẫn Hoppas Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Hoppas

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  12.707.486,00 ₫
  7.621.095  - 98.518.396  7.621.095 ₫ - 98.518.396 ₫
 11. Phụ kiện Apple Watch® Lavenir - A Vàng 9K

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Lavenir - A

  Vàng 9K
  4.075.452,00 ₫
  3.097.343  - 30.565.890  3.097.343 ₫ - 30.565.890 ₫
 12. Phụ kiện Apple Watch® Lavenir - B Vàng 9K

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Lavenir - B

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  6.424.496,00 ₫
  3.828.660  - 50.292.206  3.828.660 ₫ - 50.292.206 ₫
 13. Phụ kiện Apple Watch® Lavenir - C Vàng 9K

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Lavenir - C

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  5.518.840,00 ₫
  3.570.548  - 42.594.130  3.570.548 ₫ - 42.594.130 ₫
 14. Phụ kiện Apple Watch® Lavenir - SET Vàng 9K

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Lavenir - SET

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.162 crt - VS

  12.056.545,00 ₫
  7.091.286  - 93.735.397  7.091.286 ₫ - 93.735.397 ₫
 15. Bông tai nữ Mutantur Vàng 9K

  Bông tai nữ Mutantur

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  11.943.339,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 16. Vòng tay nữ Estbelle Vàng 9K

  Vòng tay nữ Estbelle

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  9.226.371,00 ₫
  4.775.920  - 58.061.042  4.775.920 ₫ - 58.061.042 ₫
 17. Nhẫn đeo ngón út Shram Vàng 9K

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Shram

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  10.981.079,00 ₫
  5.476.389  - 68.009.110  5.476.389 ₫ - 68.009.110 ₫
 18. Nhẫn Vaten Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Vaten

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  13.981.065,00 ₫
  8.293.545  - 108.466.464  8.293.545 ₫ - 108.466.464 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Dây chuyền nữ Evidemment Vàng 9K

  Dây chuyền nữ Evidemment

  Vàng 9K & Kim Cương Xanh Dương

  0.18 crt - VS1

  15.877.282,00 ₫
  5.412.709  - 70.428.904  5.412.709 ₫ - 70.428.904 ₫
 21. Bông Tai Evolet Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Evolet

  Vàng 9K
  8.037.697,00 ₫
  5.787.141  - 60.282.727  5.787.141 ₫ - 60.282.727 ₫
 22. Vòng tay nữ Ewig Vàng 9K

  Vòng tay nữ Ewig

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  6.481.100,00 ₫
  4.139.130  - 50.221.453  4.139.130 ₫ - 50.221.453 ₫
 23. Phụ kiện Apple Watch® Gracioso - B Vàng 9K

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Gracioso - B

  Vàng 9K
  6.622.610,00 ₫
  4.966.957  - 49.669.575  4.966.957 ₫ - 49.669.575 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Vàng 9K

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  18.226.327,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 25. Phụ kiện Apple Watch® Hopeso - C Vàng 9K

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Hopeso - C

  Vàng 9K
  5.292.427,00 ₫
  4.022.244  - 39.693.202  4.022.244 ₫ - 39.693.202 ₫
 26. Nhẫn Koshmar Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Koshmar

  Vàng 9K
  6.396.196,00 ₫
  4.797.147  - 47.971.470  4.797.147 ₫ - 47.971.470 ₫
 27. Bông tai nữ Interit Vàng 9K

  Bông tai nữ Interit

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  12.311.261,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 28. Bông tai nữ Timia Set Vàng 9K

  Bông tai nữ Timia Set

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.042 crt - VS

  6.820.721,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 29. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Vàng 9K

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  7.018.834,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 30. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Timia B Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Timia B

  Vàng 9K
  4.924.504,00 ₫
  3.742.623  - 36.933.780  3.742.623 ₫ - 36.933.780 ₫
 31. Dây Chuyền Attends Vàng 9K

  Dây Chuyền GLAMIRA Attends

  Vàng 9K
  22.952.721,00 ₫
  12.853.523  - 172.145.407  12.853.523 ₫ - 172.145.407 ₫
 32. Vòng tay Adinfinitum Vàng 9K

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  28.641.372,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 33. Vòng Tay Cestlavie Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Cestlavie

  Vàng 9K
  22.924.419,00 ₫
  12.837.674  - 40.346.977  12.837.674 ₫ - 40.346.977 ₫
 34. Bông Tai Commeunreve Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Commeunreve

  Vàng 9K
  8.830.146,00 ₫
  6.357.705  - 66.226.095  6.357.705 ₫ - 66.226.095 ₫
 35. Vòng tay Eccedentesiast Vàng 9K

  Vòng tay GLAMIRA Eccedentesiast

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.581 crt - VS

  61.188.388,00 ₫
  19.415.002  - 138.925.378  19.415.002 ₫ - 138.925.378 ₫
 36. Vòng đeo ngón tay Elpiso Vàng 9K

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.105 crt - VS

  8.462.223,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 37. Bông tai nữ Expectancy Vàng 9K

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng 9K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  7.386.757,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 38. Bông tai nữ Grafetul Set Vàng 9K

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.249 crt - VS

  13.613.141,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 39. Bông tai nữ Molitva Vàng 9K

  Bông tai nữ Molitva

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.348 crt - VS

  15.113.135,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 40. Bông tai nữ Nabegu Vàng 9K

  Bông tai nữ Nabegu

  Vàng 9K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  9.792.406,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 41. Dây chuyền nữ Nekogda Vàng 9K

  Dây chuyền nữ Nekogda

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.375 crt - VS

  29.603.633,00 ₫
  13.566.728  - 64.147.620  13.566.728 ₫ - 64.147.620 ₫
 42. Bông Tai Omnia Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Omnia

  Vàng 9K
  10.103.725,00 ₫
  7.072.607  - 75.777.937  7.072.607 ₫ - 75.777.937 ₫
 43. Bông tai nữ Orenda Vàng 9K

  Bông tai nữ Orenda

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.276 crt - VS

  13.358.427,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 44. Dây Chuyền Parfois Vàng 9K

  Dây Chuyền GLAMIRA Parfois

  Vàng 9K
  12.820.693,00 ₫
  8.333.450  - 96.155.197  8.333.450 ₫ - 96.155.197 ₫
 45. Vòng tay Petillante Vàng 9K

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  28.216.846,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 46. Bông tai nữ Ponnade Vàng 9K

  Bông tai nữ Ponnade

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.532 crt - VS

  19.754.623,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 47. Dây chuyền nữ Soifdevivre Vàng 9K

  Dây chuyền nữ Soifdevivre

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.534 crt - VS

  22.782.910,00 ₫
  9.989.103  - 57.273.688  9.989.103 ₫ - 57.273.688 ₫
 48. Vòng đeo ngón tay Soyuz Vàng 9K

  Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.078 crt - VS

  9.056.560,00 ₫
  6.007.047  - 69.636.462  6.007.047 ₫ - 69.636.462 ₫
 49. Dây chuyền nữ Strannik Vàng 9K

  Dây chuyền nữ Strannik

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.136 crt - VS

  14.433.893,00 ₫
  8.756.561  - 29.176.841  8.756.561 ₫ - 29.176.841 ₫
 50. Vòng tay Wabisabi Vàng 9K

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.49 crt - VS

  72.339.277,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 51. Vòng tay nữ Amoursansfin Vàng 9K

  Vòng tay nữ Amoursansfin

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.381 crt - VS

  25.330.067,00 ₫
  12.641.543  - 56.938.596  12.641.543 ₫ - 56.938.596 ₫
 52. Bông Tai Croire Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Croire

  Vàng 9K
  6.254.687,00 ₫
  4.691.015  - 46.910.152  4.691.015 ₫ - 46.910.152 ₫
 53. Bông tai nữ Espoiryn Vàng 9K

  Bông tai nữ Espoiryn

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  12.056.545,00 ₫
  7.030.154  - 93.834.455  7.030.154 ₫ - 93.834.455 ₫
 54. Xỏ khuyên tai Incassable Vàng 9K

  Xỏ khuyên tai Incassable

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - VS

  8.915.051,00 ₫
  5.412.709  - 61.542.154  5.412.709 ₫ - 61.542.154 ₫
 55. Bông Tai Miloserdiye Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Miloserdiye

  Vàng 9K
  6.792.420,00 ₫
  5.094.315  - 50.943.150  5.094.315 ₫ - 50.943.150 ₫
 56. Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye Vàng 9K

  Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.525 crt - VS

  25.528.180,00 ₫
  11.375.606  - 57.166.143  11.375.606 ₫ - 57.166.143 ₫
 57. Bông tai nữ Redko Vàng 9K

  Bông tai nữ Redko

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.356 crt - VS

  15.452.756,00 ₫
  7.559.964  - 98.900.472  7.559.964 ₫ - 98.900.472 ₫
 58. Nhẫn Senvoler Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Senvoler

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.214 crt - VS

  15.933.886,00 ₫
  9.093.352  - 108.975.895  9.093.352 ₫ - 108.975.895 ₫
 59. Dây chuyền nữ Seychas Vàng 9K

  Dây chuyền nữ Seychas

  Vàng 9K & Kim Cương Nâu

  0.178 crt - VS1

  15.594.265,00 ₫
  6.235.441  - 75.112.849  6.235.441 ₫ - 75.112.849 ₫
 60. Nhẫn Apeiro Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Apeiro

  Vàng 9K
  7.273.550,00 ₫
  5.455.162  - 54.551.625  5.455.162 ₫ - 54.551.625 ₫
 61. Bông tai nữ Belleame Vàng 9K

  Bông tai nữ Belleame

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  10.358.440,00 ₫
  6.276.196  - 80.093.953  6.276.196 ₫ - 80.093.953 ₫

You’ve viewed 60 of 194 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng