Đang tải...
Tìm thấy 194 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Burya Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Burya

  Vàng 18K
  10.609.760,00 ₫
  4.521.204  - 45.212.047  4.521.204 ₫ - 45.212.047 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Fadeless Vàng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Fadeless

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.236 crt - VS

  25.685.536,00 ₫
  7.096.664  - 76.966.612  7.096.664 ₫ - 76.966.612 ₫
 3. Vòng tay nữ Epuise Vàng 18K

  Vòng tay nữ Epuise

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.96 crt - VS

  60.878.200,00 ₫
  15.119.928  - 138.934.434  15.119.928 ₫ - 138.934.434 ₫
 4. Bông tai nữ Nabegu Vàng 18K

  Bông tai nữ Nabegu

  Vàng 18K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  15.685.962,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 5. Nhẫn Milota Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Milota

  Vàng 18K & Đá Thạch Anh Tím

  0.132 crt - AAA

  15.316.907,00 ₫
  6.261.762  - 78.806.229  6.261.762 ₫ - 78.806.229 ₫
 6. Bông tai nữ Mutantur Vàng 18K

  Bông tai nữ Mutantur

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  17.901.423,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 7. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Vàng 18K

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  14.343.325,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 8. Vòng tay Grenzenlos Vàng 18K

  Vòng tay GLAMIRA Grenzenlos

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  74.438.136,00 ₫
  21.207.069  - 81.343.764  21.207.069 ₫ - 81.343.764 ₫
 9. Bông tai nữ Fortuin Vàng 18K

  Bông tai nữ Fortuin

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.878 crt - VS

  40.122.826,00 ₫
  8.281.092  - 1.847.595.012  8.281.092 ₫ - 1.847.595.012 ₫
 10. Nhẫn Inarite Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Inarite

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.344 crt - VS

  21.911.215,00 ₫
  7.323.078  - 94.145.775  7.323.078 ₫ - 94.145.775 ₫
 11. Dây chuyền nữ Gobaith Vàng 18K

  Dây chuyền nữ Gobaith

  Vàng 18K & Kim Cương Vàng

  0.198 crt - VS1

  26.117.988,00 ₫
  7.607.511  - 91.556.169  7.607.511 ₫ - 91.556.169 ₫
 12. Vòng đeo ngón tay Soyuz Vàng 18K

  Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.078 crt - VS

  15.143.700,00 ₫
  6.007.047  - 69.636.462  6.007.047 ₫ - 69.636.462 ₫
 13. Nhẫn Iskrenne Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Iskrenne

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.576 crt - VS

  41.952.252,00 ₫
  9.549.010  - 129.848.435  9.549.010 ₫ - 129.848.435 ₫
 14. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Vàng 18K

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  28.120.619,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 15. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Simplicite B Vàng 18K

  Bông tai nữ Simplicite B

  Vàng 18K & Kim Cương Đen

  0.216 crt - AAA

  21.971.215,00 ₫
  7.784.113  - 107.574.957  7.784.113 ₫ - 107.574.957 ₫
 16. Vòng Tay Cestlavie Vàng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Cestlavie

  Vàng 18K
  40.346.977,00 ₫
  12.837.674  - 40.346.977  12.837.674 ₫ - 40.346.977 ₫
 17. Bông tai nữ Compound Vàng 18K

  Bông tai nữ Compound

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  13.538.424,00 ₫
  5.009.409  - 66.282.699  5.009.409 ₫ - 66.282.699 ₫
 18. Bông tai nữ Zvezda Vàng 18K

  Bông tai nữ Zvezda

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  11.575.415,00 ₫
  3.764.132  - 47.447.882  3.764.132 ₫ - 47.447.882 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Apanza Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Apanza

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  24.449.316,00 ₫
  8.415.808  - 101.645.737  8.415.808 ₫ - 101.645.737 ₫
 21. Vòng tay nữ Knopka Vàng 18K

  Vòng tay nữ Knopka

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  16.906.333,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 22. Nhẫn đeo ngón út Shram Vàng 18K

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Shram

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  16.530.486,00 ₫
  5.476.389  - 68.009.110  5.476.389 ₫ - 68.009.110 ₫
 23. Dây chuyền nữ Foralltid Vàng 18K

  Dây chuyền nữ Foralltid

  Vàng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.102 crt - AAA

  24.218.374,00 ₫
  8.223.073  - 34.774.928  8.223.073 ₫ - 34.774.928 ₫
 24. Vòng tay nữ Euphoria Vàng 18K

  Vòng tay nữ Euphoria

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  16.959.539,00 ₫
  6.418.836  - 76.131.707  6.418.836 ₫ - 76.131.707 ₫
 25. Nhẫn Mysterium Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Mysterium

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  23.628.565,00 ₫
  7.174.494  - 83.971.296  7.174.494 ₫ - 83.971.296 ₫
 26. Bông tai nữ Hoopfol Vàng 18K

  Bông tai nữ Hoopfol

  Vàng 18K & Hồng Ngọc

  0.123 crt - AAA

  15.457.284,00 ₫
  5.646.199  - 64.160.071  5.646.199 ₫ - 64.160.071 ₫
 27. Bông tai nữ Famoe Vàng 18K

  Bông tai nữ Famoe

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.198 crt - VS

  21.090.464,00 ₫
  6.261.762  - 85.825.063  6.261.762 ₫ - 85.825.063 ₫
 28. Dây chuyền nữ Piacevale Vàng 18K

  Dây chuyền nữ Piacevale

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.665 crt - VS

  63.907.619,00 ₫
  10.559.383  - 3.634.100.699  10.559.383 ₫ - 3.634.100.699 ₫
 29. Vòng Tay Remeny Vàng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Remeny

  Vàng 18K
  10.809.004,00 ₫
  4.606.110  - 46.061.100  4.606.110 ₫ - 46.061.100 ₫
 30. Bông tai nữ Interit Vàng 18K

  Bông tai nữ Interit

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  18.161.798,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 31. Bông tai nữ Timia Set Vàng 18K

  Bông tai nữ Timia Set

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.042 crt - VS

  10.929.002,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 32. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Vàng 18K

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  11.492.774,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 33. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Timia B Vàng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Timia B

  Vàng 18K
  8.667.127,00 ₫
  3.742.623  - 36.933.780  3.742.623 ₫ - 36.933.780 ₫
 34. Dây chuyền nữ Apricitas Vàng 18K

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  19.439.906,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 35. Dây Chuyền Attends Vàng 18K

  Dây Chuyền GLAMIRA Attends

  Vàng 18K
  40.396.788,00 ₫
  12.853.523  - 172.145.407  12.853.523 ₫ - 172.145.407 ₫
 36. Vòng tay Adinfinitum Vàng 18K

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  46.644.682,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 37. Bông Tai Commeunreve Vàng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Commeunreve

  Vàng 18K
  15.541.056,00 ₫
  6.357.705  - 66.226.095  6.357.705 ₫ - 66.226.095 ₫
 38. Vòng tay Eccedentesiast Vàng 18K

  Vòng tay GLAMIRA Eccedentesiast

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.581 crt - VS

  90.699.191,00 ₫
  19.415.002  - 138.925.378  19.415.002 ₫ - 138.925.378 ₫
 39. Vòng đeo ngón tay Elpiso Vàng 18K

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.105 crt - VS

  13.796.536,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 40. Bông tai nữ Expectancy Vàng 18K

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng 18K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  12.226.356,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 41. Bông tai nữ Grafetul Set Vàng 18K

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.249 crt - VS

  21.378.009,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 42. Bông tai nữ Molitva Vàng 18K

  Bông tai nữ Molitva

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.348 crt - VS

  22.985.550,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 43. Dây chuyền nữ Nekogda Vàng 18K

  Dây chuyền nữ Nekogda

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.375 crt - VS

  48.015.621,00 ₫
  13.566.728  - 64.147.620  13.566.728 ₫ - 64.147.620 ₫
 44. Bông Tai Omnia Vàng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Omnia

  Vàng 18K
  17.782.556,00 ₫
  7.072.607  - 75.777.937  7.072.607 ₫ - 75.777.937 ₫
 45. Bông tai nữ Orenda Vàng 18K

  Bông tai nữ Orenda

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.276 crt - VS

  20.650.090,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 46. Dây Chuyền Parfois Vàng 18K

  Dây Chuyền GLAMIRA Parfois

  Vàng 18K
  22.564.419,00 ₫
  8.333.450  - 96.155.197  8.333.450 ₫ - 96.155.197 ₫
 47. Vòng tay Petillante Vàng 18K

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  46.435.249,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 48. Bông tai nữ Ponnade Vàng 18K

  Bông tai nữ Ponnade

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.532 crt - VS

  29.218.728,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 49. Dây chuyền nữ Soifdevivre Vàng 18K

  Dây chuyền nữ Soifdevivre

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.534 crt - VS

  34.462.476,00 ₫
  9.989.103  - 57.273.688  9.989.103 ₫ - 57.273.688 ₫
 50. Dây chuyền nữ Strannik Vàng 18K

  Dây chuyền nữ Strannik

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.136 crt - VS

  23.941.017,00 ₫
  8.756.561  - 29.176.841  8.756.561 ₫ - 29.176.841 ₫
 51. Vòng tay Wabisabi Vàng 18K

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.49 crt - VS

  108.840.613,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 52. Vòng tay nữ Amoursansfin Vàng 18K

  Vòng tay nữ Amoursansfin

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.381 crt - VS

  40.580.182,00 ₫
  12.641.543  - 56.938.596  12.641.543 ₫ - 56.938.596 ₫
 53. Bông Tai Croire Vàng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Croire

  Vàng 18K
  11.008.249,00 ₫
  4.691.015  - 46.910.152  4.691.015 ₫ - 46.910.152 ₫
 54. Bông tai nữ Espoiryn Vàng 18K

  Bông tai nữ Espoiryn

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  19.477.264,00 ₫
  7.030.154  - 93.834.455  7.030.154 ₫ - 93.834.455 ₫
 55. Xỏ khuyên tai Incassable Vàng 18K

  Xỏ khuyên tai Incassable

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - VS

  14.399.929,00 ₫
  5.412.709  - 61.542.154  5.412.709 ₫ - 61.542.154 ₫
 56. Vòng tay nữ Laviecontinue Vàng 18K

  Vòng tay nữ Laviecontinue

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.17 crt - VS

  24.923.653,00 ₫
  7.706.566  - 92.164.651  7.706.566 ₫ - 92.164.651 ₫
 57. Bông Tai Miloserdiye Vàng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Miloserdiye

  Vàng 18K
  11.954.659,00 ₫
  5.094.315  - 50.943.150  5.094.315 ₫ - 50.943.150 ₫
 58. Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye Vàng 18K

  Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.525 crt - VS

  39.251.133,00 ₫
  11.375.606  - 57.166.143  11.375.606 ₫ - 57.166.143 ₫
 59. Bông tai nữ Redko Vàng 18K

  Bông tai nữ Redko

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.356 crt - VS

  23.432.718,00 ₫
  7.559.964  - 98.900.472  7.559.964 ₫ - 98.900.472 ₫
 60. Nhẫn Senvoler Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Senvoler

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.214 crt - VS

  25.806.669,00 ₫
  9.093.352  - 108.975.895  9.093.352 ₫ - 108.975.895 ₫
 61. Dây chuyền nữ Seychas Vàng 18K

  Dây chuyền nữ Seychas

  Vàng 18K & Kim Cương Nâu

  0.178 crt - VS1

  22.176.120,00 ₫
  6.235.441  - 75.112.849  6.235.441 ₫ - 75.112.849 ₫

You’ve viewed 60 of 194 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng