Đang tải...
Tìm thấy 20 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Pfau

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.118 crt - VS

  10.557.684,00 ₫
  3.957.716  - 45.594.119  3.957.716 ₫ - 45.594.119 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Vitoria

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.18 crt - AAA

  16.710.768,00 ₫
  8.160.810  - 99.126.886  8.160.810 ₫ - 99.126.886 ₫
 3. Bông tai nữ Sondre

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.288 crt - VS

  19.291.888,00 ₫
  6.507.987  - 93.240.123  6.507.987 ₫ - 93.240.123 ₫
 4. Dây chuyền nữ Janita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.43 crt - VS

  40.539.146,00 ₫
  11.599.473  - 152.277.577  11.599.473 ₫ - 152.277.577 ₫
 5. Bông tai nữ Hudde

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  16.781.521,00 ₫
  5.200.446  - 75.664.731  5.200.446 ₫ - 75.664.731 ₫
 6. lifetime warranty
 7. Vòng đeo ngón tay GLAMIRA Madere

  Vàng 14K
  10.937.212,00 ₫
  6.261.762  - 62.617.627  6.261.762 ₫ - 62.617.627 ₫
 8. Dây chuyền nữ Gephart

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  10.815.513,00 ₫
  4.634.411  - 40.825.275  4.634.411 ₫ - 40.825.275 ₫
 9. Nhẫn GLAMIRA Ray

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  12.853.806,00 ₫
  6.516.478  - 70.598.721  6.516.478 ₫ - 70.598.721 ₫
 10. Nhẫn GLAMIRA Logan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.12 crt - AAA

  19.665.754,00 ₫
  9.165.239  - 117.820.189  9.165.239 ₫ - 117.820.189 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Hopkin

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  29.955.421,00 ₫
  9.230.898  - 120.494.704  9.230.898 ₫ - 120.494.704 ₫
 12. Cung Hoàng Đạo
  Nhẫn Seona - Libra

  Nhẫn GLAMIRA Seona - Libra

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.095 crt - VS

  15.644.641,00 ₫
  7.174.494  - 79.810.939  7.174.494 ₫ - 79.810.939 ₫
 13. Bông tai nữ Feofil

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.248 crt - VS

  20.221.600,00 ₫
  9.551.841  - 118.329.622  9.551.841 ₫ - 118.329.622 ₫
 14. lifetime warranty
 15. Bông tai nữ Valene

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.48 crt - AAA

  13.452.104,00 ₫
  6.303.931  - 115.966.426  6.303.931 ₫ - 115.966.426 ₫
 16. Bông tai nữ Alfonso

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.636 crt - VS

  42.718.098,00 ₫
  11.508.624  - 171.168.999  11.508.624 ₫ - 171.168.999 ₫
 17. Bông tai nữ Kaitlin

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.27 crt - AAA

  13.503.614,00 ₫
  6.856.099  - 91.485.414  6.856.099 ₫ - 91.485.414 ₫
 18. Bông tai nữ Blazh

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.72 crt - VS

  49.852.686,00 ₫
  11.538.058  - 183.296.297  11.538.058 ₫ - 183.296.297 ₫
 19. Cung Hoàng Đạo
  Nhẫn Argus - Cancer

  Nhẫn GLAMIRA Argus - Cancer

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  19.074.531,00 ₫
  9.096.748  - 107.051.374  9.096.748 ₫ - 107.051.374 ₫
 20. Mặt dây chuyền nữ Garsea

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  22.521.118,00 ₫
  4.839.599  - 71.843.996  4.839.599 ₫ - 71.843.996 ₫
 21. Dây Chuyền GLAMIRA Maurer

  Vàng Hồng 14K
  20.406.978,00 ₫
  9.888.631  - 100.541.972  9.888.631 ₫ - 100.541.972 ₫
 22. Bông tai nữ Grusha

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.456 crt - VS

  14.658.891,00 ₫
  7.030.154  - 100.372.160  7.030.154 ₫ - 100.372.160 ₫

You’ve viewed 20 of 20 products