Đang tải...
Tìm thấy 20 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Cung Hoàng Đạo
  Nhẫn Seona - Libra Vàng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Seona - Libra

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.095 crt - VS

  13.953.480,00 ₫
 2. Bông Tai Pfau Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Pfau

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.118 crt - VS

  9.228.060,00 ₫
 3. lifetime warranty
 4. Nhẫn Vitoria Vàng Trắng 585 & Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Vitoria

  Vàng Trắng 585 & Hồng Ngọc

  0.18 crt - AAA

  14.830.269,00 ₫
 5. Nhẫn Ray Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Ray

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  11.322.839,00 ₫
 6. lifetime warranty
 7. Bông Tai Kaitlin Vàng 585 & Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Kaitlin

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.27 crt - AAA

  11.943.595,00 ₫
 8. Cung Hoàng Đạo
  Nhẫn Argus - Cancer Vàng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Argus - Cancer

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  16.450.831,00 ₫
 9. Bông Tai Feofil Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Feofil

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.248 crt - AAA

  16.263.738,00 ₫
 10. Bông Tai Grusha Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Grusha

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.456 crt - AAAAA

  11.298.236,00 ₫

You’ve viewed 20 of 20 products

Đang tải...