Đang tải...
Tìm thấy 82 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây chuyền nữ Achievable

  Dây chuyền nữ Achievable

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  12.110.036,00 ₫
  6.500.346  - 18.097.271  6.500.346 ₫ - 18.097.271 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Gianysada

  Mặt dây chuyền nữ Gianysada

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.222 crt - AAA

  14.056.063,00 ₫
  4.624.505  - 65.221.381  4.624.505 ₫ - 65.221.381 ₫
 3. Dây chuyền nữ Edittie

  Dây chuyền nữ Edittie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.132 crt - AAA

  12.826.353,00 ₫
  5.864.122  - 57.311.043  5.864.122 ₫ - 57.311.043 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Enhance

  Mặt dây chuyền nữ Enhance

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.269 crt - AAA

  17.138.124,00 ₫
  6.474.025  - 81.608.099  6.474.025 ₫ - 81.608.099 ₫
 5. Mặt dây chuyền nữ Conclusion

  Mặt dây chuyền nữ Conclusion

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.036 crt - AAA

  12.099.280,00 ₫
  4.691.015  - 54.778.038  4.691.015 ₫ - 54.778.038 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Doerun

  Mặt dây chuyền nữ Doerun

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.266 crt - AAA

  18.859.437,00 ₫
  4.882.617  - 86.023.169  4.882.617 ₫ - 86.023.169 ₫
 7. Dây chuyền nữ Abnormally

  Dây chuyền nữ Abnormally

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  15.844.168,00 ₫
  7.785.811  - 25.802.139  7.785.811 ₫ - 25.802.139 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Dionysades

  Mặt dây chuyền nữ Dionysades

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  11.346.172,00 ₫
  4.086.773  - 53.122.388  4.086.773 ₫ - 53.122.388 ₫
 9. Mặt dây chuyền nữ Duluth

  Mặt dây chuyền nữ Duluth

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.094 crt - AAA

  12.930.785,00 ₫
  4.710.543  - 59.136.504  4.710.543 ₫ - 59.136.504 ₫
 10. Dây chuyền nữ Mavros

  Dây chuyền nữ Mavros

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  11.736.451,00 ₫
  5.412.426  - 19.761.413  5.412.426 ₫ - 19.761.413 ₫
 11. Dây chuyền nữ Unconstitutional

  Dây chuyền nữ Unconstitutional

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  10.583.155,00 ₫
  4.874.693  - 45.311.098  4.874.693 ₫ - 45.311.098 ₫
 12. Dây chuyền nữ Megatzedes

  Dây chuyền nữ Megatzedes

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  11.826.169,00 ₫
  5.562.992  - 21.581.783  5.562.992 ₫ - 21.581.783 ₫
 13. Dây chuyền nữ Souda

  Dây chuyền nữ Souda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  11.116.927,00 ₫
  5.003.749  - 52.471.444  5.003.749 ₫ - 52.471.444 ₫
 14. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền nữ Velopoula - W

  Mặt dây chuyền nữ Velopoula - W

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  12.074.092,00 ₫
  4.344.885  - 58.612.929  4.344.885 ₫ - 58.612.929 ₫
 15. Dây chuyền nữ Achieve

  Dây chuyền nữ Achieve

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.036 crt - AAA

  13.322.765,00 ₫
  6.523.553  - 20.519.901  6.523.553 ₫ - 20.519.901 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Antikeros

  Mặt dây chuyền nữ Antikeros

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  9.122.502,00 ₫
  3.075.834  - 36.523.406  3.075.834 ₫ - 36.523.406 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Denton

  Mặt dây chuyền nữ Denton

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.222 crt - AAA

  13.906.630,00 ₫
  4.882.617  - 67.768.538  4.882.617 ₫ - 67.768.538 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Conclusive

  Mặt dây chuyền nữ Conclusive

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  13.086.729,00 ₫
  5.094.315  - 62.263.850  5.094.315 ₫ - 62.263.850 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền nữ Domain

  Mặt dây chuyền nữ Domain

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.212 crt - AAA

  14.238.326,00 ₫
  5.073.088  - 65.391.192  5.073.088 ₫ - 65.391.192 ₫
 21. Dây chuyền nữ Generation

  Dây chuyền nữ Generation

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.384 crt - AAA

  24.063.564,00 ₫
  10.577.779  - 48.226.184  10.577.779 ₫ - 48.226.184 ₫
 22. Dây chuyền nữ Lecturer

  Dây chuyền nữ Lecturer

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  11.611.641,00 ₫
  5.175.824  - 55.584.637  5.175.824 ₫ - 55.584.637 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Symbolism

  Mặt dây chuyền nữ Symbolism

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  11.063.154,00 ₫
  4.086.773  - 49.499.764  4.086.773 ₫ - 49.499.764 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Symbolist

  Mặt dây chuyền nữ Symbolist

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  11.508.057,00 ₫
  4.344.885  - 52.046.922  4.344.885 ₫ - 52.046.922 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Symbolically

  Mặt dây chuyền nữ Symbolically

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  12.694.467,00 ₫
  4.966.957  - 58.839.342  4.966.957 ₫ - 58.839.342 ₫
 26. Dây chuyền nữ Strongyli

  Dây chuyền nữ Strongyli

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  11.665.132,00 ₫
  6.255.819  - 17.499.538  6.255.819 ₫ - 17.499.538 ₫
 27. Mặt dây chuyền nữ Symbolize

  Mặt dây chuyền nữ Symbolize

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  10.491.458,00 ₫
  3.656.585  - 46.612.978  3.656.585 ₫ - 46.612.978 ₫
 28. Dây chuyền nữ Telluride

  Dây chuyền nữ Telluride

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.222 crt - AAA

  12.460.693,00 ₫
  5.175.824  - 59.490.278  5.175.824 ₫ - 59.490.278 ₫
 29. Dây chuyền nữ Unconstituionally

  Dây chuyền nữ Unconstituionally

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  13.884.273,00 ₫
  5.821.104  - 26.028.555  5.821.104 ₫ - 26.028.555 ₫
 30. Dây chuyền nữ Acquire

  Dây chuyền nữ Acquire

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.72 crt - AAA

  30.893.909,00 ₫
  12.284.941  - 71.366.830  12.284.941 ₫ - 71.366.830 ₫
 31. Dây chuyền nữ Argolidos

  Dây chuyền nữ Argolidos

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  9.161.559,00 ₫
  4.164.885  - 36.834.729  4.164.885 ₫ - 36.834.729 ₫
 32. Dây chuyền nữ Aspros

  Dây chuyền nữ Aspros

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  19.850.282,00 ₫
  9.016.937  - 106.103.265  9.016.937 ₫ - 106.103.265 ₫
 33. Vòng Cổ Computing

  GLAMIRA Vòng Cổ Computing

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.48 crt - AAA

  100.114.617,00 ₫
  28.528.166  - 603.619.773  28.528.166 ₫ - 603.619.773 ₫
 34. Mặt dây chuyền nữ Conclude

  Mặt dây chuyền nữ Conclude

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.136 crt - AAA

  12.501.449,00 ₫
  4.559.977  - 61.471.401  4.559.977 ₫ - 61.471.401 ₫
 35. Dây chuyền nữ Dacula

  Dây chuyền nữ Dacula

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.222 crt - AAA

  16.767.372,00 ₫
  7.825.434  - 35.297.943  7.825.434 ₫ - 35.297.943 ₫
 36. Vòng Cổ Diversity

  GLAMIRA Vòng Cổ Diversity

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.44 crt - AAA

  87.751.280,00 ₫
  26.439.497  - 513.167.375  26.439.497 ₫ - 513.167.375 ₫
 37. Dây chuyền nữ Elasa

  Dây chuyền nữ Elasa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.128 crt - AAA

  11.666.263,00 ₫
  5.240.351  - 56.278.029  5.240.351 ₫ - 56.278.029 ₫
 38. Dây chuyền nữ Generate

  Dây chuyền nữ Generate

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  19.617.358,00 ₫
  9.212.219  - 34.114.930  9.212.219 ₫ - 34.114.930 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Geraldton

  Mặt dây chuyền nữ Geraldton

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.266 crt - AAA

  18.155.289,00 ₫
  3.850.169  - 75.834.539  3.850.169 ₫ - 75.834.539 ₫
 40. Dây chuyền nữ Haswell

  Dây chuyền nữ Haswell

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.222 crt - AAA

  12.259.751,00 ₫
  4.960.730  - 57.367.643  4.960.730 ₫ - 57.367.643 ₫
 41. Mặt dây chuyền nữ Ranson

  Mặt dây chuyền nữ Ranson

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.266 crt - AAA

  16.375.392,00 ₫
  3.441.492  - 71.801.542  3.441.492 ₫ - 71.801.542 ₫
 42. Dây chuyền nữ Insecurely

  Dây chuyền nữ Insecurely

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  34.898.889,00 ₫
  14.422.572  - 50.931.832  14.422.572 ₫ - 50.931.832 ₫
 43. Mặt dây chuyền nữ Welch

  Mặt dây chuyền nữ Welch

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.094 crt - AAA

  11.184.284,00 ₫
  3.828.660  - 50.433.714  3.828.660 ₫ - 50.433.714 ₫
 44. Dây chuyền nữ Intermission

  Dây chuyền nữ Intermission

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.228 crt - AAA

  15.393.604,00 ₫
  6.672.137  - 31.283.623  6.672.137 ₫ - 31.283.623 ₫
 45. Dây chuyền nữ Interval

  Dây chuyền nữ Interval

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  9.530.330,00 ₫
  4.444.506  - 38.858.298  4.444.506 ₫ - 38.858.298 ₫
 46. Dây chuyền nữ Lazaretta

  Dây chuyền nữ Lazaretta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  9.063.069,00 ₫
  3.992.811  - 36.608.315  3.992.811 ₫ - 36.608.315 ₫
 47. Mặt dây chuyền nữ Liadi

  Mặt dây chuyền nữ Liadi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.44 crt - AAA

  17.036.804,00 ₫
  4.022.244  - 64.994.968  4.022.244 ₫ - 64.994.968 ₫
 48. Dây chuyền nữ Manassa

  Dây chuyền nữ Manassa

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.896 crt - AAA

  30.848.059,00 ₫
  7.224.022  - 120.625.465  7.224.022 ₫ - 120.625.465 ₫
 49. Dây chuyền nữ Meeker

  Dây chuyền nữ Meeker

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.266 crt - AAAAA

  10.285.421,00 ₫
  5.046.767  - 76.471.327  5.046.767 ₫ - 76.471.327 ₫
 50. Dây chuyền nữ Mignant

  Dây chuyền nữ Mignant

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  12.532.863,00 ₫
  5.283.370  - 64.457.238  5.283.370 ₫ - 64.457.238 ₫
 51. Dây chuyền nữ Nopis

  Dây chuyền nữ Nopis

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.296 crt - AAA

  14.263.233,00 ₫
  6.091.952  - 48.172.978  6.091.952 ₫ - 48.172.978 ₫
 52. Dây chuyền nữ Nunnu

  Dây chuyền nữ Nunnu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.752 crt - AAA

  32.820.974,00 ₫
  12.980.315  - 105.771.572  12.980.315 ₫ - 105.771.572 ₫
 53. Dây chuyền nữ Stratton

  Dây chuyền nữ Stratton

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.094 crt - AAA

  10.854.569,00 ₫
  4.638.090  - 47.249.769  4.638.090 ₫ - 47.249.769 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Transition

  Mặt dây chuyền nữ Transition

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  11.413.529,00 ₫
  4.043.754  - 50.490.322  4.043.754 ₫ - 50.490.322 ₫
 55. Dây chuyền nữ Vona

  Dây chuyền nữ Vona

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.282 crt - AAA

  14.579.929,00 ₫
  6.208.271  - 41.783.572  6.208.271 ₫ - 41.783.572 ₫
 56. Dây chuyền nữ Aniros

  Dây chuyền nữ Aniros

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  23.936.206,00 ₫
  11.143.814  - 39.962.073  11.143.814 ₫ - 39.962.073 ₫
 57. Dây chuyền nữ Achievement

  Dây chuyền nữ Achievement

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.152 crt - AAA

  42.644.513,00 ₫
  14.866.344  - 106.382.889  14.866.344 ₫ - 106.382.889 ₫
 58. Mặt dây chuyền nữ Arkansas

  Mặt dây chuyền nữ Arkansas

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.296 crt - AAA

  13.611.443,00 ₫
  3.742.623  - 74.773.222  3.742.623 ₫ - 74.773.222 ₫
 59. Dây chuyền nữ Anydros

  Dây chuyền nữ Anydros

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  25.062.333,00 ₫
  11.304.285  - 49.240.520  11.304.285 ₫ - 49.240.520 ₫
 60. Dây chuyền nữ Cusseta

  Dây chuyền nữ Cusseta

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.266 crt - AAA

  37.196.426,00 ₫
  12.488.997  - 73.128.331  12.488.997 ₫ - 73.128.331 ₫
 61. Dây chuyền nữ Daroan

  Dây chuyền nữ Daroan

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.094 crt - AAA

  13.285.972,00 ₫
  6.602.232  - 24.827.426  6.602.232 ₫ - 24.827.426 ₫

You’ve viewed 60 of 82 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng