Đang tải...
Tìm thấy 16 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn GLAMIRA Domonique

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  4 crt - VS

  38.559.156,00 ₫
  11.268.625  - 2.497.558.915  11.268.625 ₫ - 2.497.558.915 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Damion

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  5.2 crt - AAA

  30.401.459,00 ₫
  10.876.363  - 4.359.587.827  10.876.363 ₫ - 4.359.587.827 ₫
 3. Bông Tai GLAMIRA Neuner

  Vàng Trắng 14K
  8.341.941,00 ₫
  4.584.883  - 47.759.205  4.584.883 ₫ - 47.759.205 ₫
 4. Bông Tai GLAMIRA Stroh

  Vàng Trắng 14K
  21.651.972,00 ₫
  9.916.933  - 123.961.672  9.916.933 ₫ - 123.961.672 ₫
 5. lifetime warranty
 6. Nhẫn GLAMIRA Musick

  Vàng 14K
  22.838.381,00 ₫
  10.460.327  - 130.754.092  10.460.327 ₫ - 130.754.092 ₫
 7. Bông tai nữ Blohm

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  1.184 crt - AAA

  33.579.745,00 ₫
  13.669.180  - 229.399.853  13.669.180 ₫ - 229.399.853 ₫
 8. Bông Tai GLAMIRA Waldon

  Vàng Hồng 14K
  27.843.546,00 ₫
  11.902.584  - 159.409.620  11.902.584 ₫ - 159.409.620 ₫
 9. Nhẫn GLAMIRA Alto

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  20.533.486,00 ₫
  6.115.442  - 87.339.202  6.115.442 ₫ - 87.339.202 ₫
 10. Bông Tai GLAMIRA Wiggin

  Vàng 14K
  14.125.686,00 ₫
  7.979.395  - 80.872.252  7.979.395 ₫ - 80.872.252 ₫
 11. Bông Tai GLAMIRA Tetzlaff

  Vàng Trắng 14K
  39.299.812,00 ₫
  14.999.928  - 224.998.927  14.999.928 ₫ - 224.998.927 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Hetty

  Vàng 14K
  16.572.656,00 ₫
  8.096.565  - 94.881.622  8.096.565 ₫ - 94.881.622 ₫
 13. lifetime warranty
 14. Bông Tai GLAMIRA Belmira

  Vàng Trắng 14K
  48.754.013,00 ₫
  18.608.402  - 279.126.030  18.608.402 ₫ - 279.126.030 ₫
 15. Bông Tai GLAMIRA Puentes

  Vàng 14K
  9.194.672,00 ₫
  5.053.560  - 52.641.255  5.053.560 ₫ - 52.641.255 ₫

You’ve viewed 16 of 16 products