Đang tải...
Tìm thấy 1130 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy Măng Sét Arturo Bạc

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Arturo

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  16.268.877,00 ₫
  14.944.094  - 201.380.553  14.944.094 ₫ - 201.380.553 ₫
 2. Khuy măng sét Elouan Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Elouan

  Bạc 925 & Đá Moissanite

  0.39 crt - VS

  12.181.244,00 ₫
  10.667.207  - 154.715.744  10.667.207 ₫ - 154.715.744 ₫
 3. Khuy măng sét Daiane Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Daiane

  Bạc 925
  8.277.191,00 ₫
  8.277.191  - 95.506.050  8.277.191 ₫ - 95.506.050 ₫
 4. Khuy măng sét Febinasin Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Febinasin

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  10.143.241,00 ₫
  9.521.405  - 115.837.412  9.521.405 ₫ - 115.837.412 ₫
 5. Khuy măng sét Seppo Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Seppo

  Bạc 925
  11.528.316,00 ₫
  11.528.316  - 133.019.040  11.528.316 ₫ - 133.019.040 ₫
 6. Khuy măng sét Considerare Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Considerare

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  15.64 crt - AAAAA

  28.627.482,00 ₫
  28.627.482  - 447.276.526  28.627.482 ₫ - 447.276.526 ₫
 7. Khuy măng sét Werne Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Werne

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  9.070.707,00 ₫
  8.611.089  - 93.992.006  8.611.089 ₫ - 93.992.006 ₫
 8. Khuy măng sét Litleo Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Litleo

  Bạc 925 & Đá Aquamarine

  1 crt - AAA

  17.158.374,00 ₫
  10.885.932  - 2.109.068.297  10.885.932 ₫ - 2.109.068.297 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Ludo Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Ludo

  Bạc 925 & Đá Sapphire

  0.16 crt - AAA

  11.177.654,00 ₫
  9.555.471  - 127.814.535  9.555.471 ₫ - 127.814.535 ₫
 11. Khuy măng sét Flavio Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Flavio

  Bạc 925 & Đá Onyx Đen
  10.767.242,00 ₫
  10.767.242  - 107.672.422  10.767.242 ₫ - 107.672.422 ₫
 12. Khuy măng sét Carafonage Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Carafonage

  Bạc 925 & Đá Moissanite

  1.84 crt - VS

  22.207.689,00 ₫
  12.582.735  - 846.725.682  12.582.735 ₫ - 846.725.682 ₫
 13. Khuy măng sét Occulter Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Occulter

  Bạc 925
  8.554.313,00 ₫
  8.554.313  - 91.653.360  8.554.313 ₫ - 91.653.360 ₫
 14. Khuy măng sét Kittyro Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Kittyro

  Bạc 925
  8.226.902,00 ₫
  8.226.902  - 97.939.320  8.226.902 ₫ - 97.939.320 ₫
 15. Khuy măng sét Xoana Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Xoana

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  13.012.614,00 ₫
  12.093.377  - 132.708.118  12.093.377 ₫ - 132.708.118 ₫
 16. Khuy măng sét Guess Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Guess

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  12.728.732,00 ₫
  11.809.495  - 171.518.857  11.809.495 ₫ - 171.518.857 ₫
 17. Khuy măng sét Barga Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Barga

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.85 crt - VS

  48.075.027,00 ₫
  21.741.583  - 341.307.395  21.741.583 ₫ - 341.307.395 ₫
 18. Khuy măng sét Cicatrice Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Cicatrice

  Bạc 925 & Đá Thạch Anh Tím

  0.52 crt - AAA

  14.396.877,00 ₫
  12.774.694  - 194.256.466  12.774.694 ₫ - 194.256.466 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy măng sét Alisky Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Alisky

  Bạc 925 & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.26 crt - AAA

  10.859.707,00 ₫
  10.373.052  - 146.794.083  10.373.052 ₫ - 146.794.083 ₫
 21. Khuy măng sét Daxton Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Daxton

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  24.665.298,00 ₫
  17.608.800  - 228.484.533  17.608.800 ₫ - 228.484.533 ₫
 22. Khuy măng sét Poeticus Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Poeticus

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  12.957.189,00 ₫
  12.037.952  - 142.035.673  12.037.952 ₫ - 142.035.673 ₫
 23. Khuy măng sét Renna Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Renna

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.32 crt - AAA

  15.535.650,00 ₫
  13.183.484  - 183.279.689  13.183.484 ₫ - 183.279.689 ₫
 24. Khuy măng sét Ahmad Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Ahmad

  Bạc 925
  10.032.393,00 ₫
  10.032.393  - 119.433.255  10.032.393 ₫ - 119.433.255 ₫
 25. Khuy măng sét Esben Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Esben

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.18 crt - AAA

  11.738.119,00 ₫
  10.764.809  - 144.212.108  10.764.809 ₫ - 144.212.108 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy măng sét Crixalis Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Crixalis

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  11.033.551,00 ₫
  8.681.385  - 108.605.180  8.681.385 ₫ - 108.605.180 ₫
 28. Khuy măng sét Hitmontop Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Hitmontop

  Bạc 925 & Kim Cương Nâu

  0.06 crt - VS1

  11.771.643,00 ₫
  10.068.351  - 113.228.397  10.068.351 ₫ - 113.228.397 ₫
 29. Khuy măng sét Jorrit Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Jorrit

  Bạc 925 & Đá Sapphire

  0.432 crt - AAA

  12.250.188,00 ₫
  10.790.223  - 162.461.672  10.790.223 ₫ - 162.461.672 ₫
 30. Khuy măng sét Ludicolo Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Ludicolo

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  1 crt - AA

  18.348.245,00 ₫
  11.156.566  - 2.096.090.830  11.156.566 ₫ - 2.096.090.830 ₫
 31. Khuy măng sét Volbety Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Volbety

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  11.685.668,00 ₫
  10.117.558  - 125.800.325  10.117.558 ₫ - 125.800.325 ₫
 32. Khuy măng sét Laktena Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Laktena

  Bạc 925 & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.72 crt - VS

  17.501.195,00 ₫
  14.689.411  - 224.739.996  14.689.411 ₫ - 224.739.996 ₫
 33. Khuy măng sét Luxio Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Luxio

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  18.640.239,00 ₫
  13.935.907  - 176.858.543  13.935.907 ₫ - 176.858.543 ₫
 34. Khuy măng sét Youthful Mind Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Youthful Mind

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  24.927.551,00 ₫
  13.950.777  - 220.238.436  13.950.777 ₫ - 220.238.436 ₫
 35. Khuy măng sét Ferretie Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Ferretie

  Bạc 925 & Đá Sapphire Đen

  0.576 crt - AAA

  18.247.399,00 ₫
  14.867.851  - 249.735.135  14.867.851 ₫ - 249.735.135 ₫
 36. Khuy măng sét Splendid Logic Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Splendid Logic

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  13.680.413,00 ₫
  11.030.847  - 117.229.786  11.030.847 ₫ - 117.229.786 ₫
 37. Khuy măng sét Zaur Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Zaur

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  22.706.512,00 ₫
  14.568.559  - 185.996.850  14.568.559 ₫ - 185.996.850 ₫
 38. Khuy Măng Sét Akerion Bạc

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Akerion

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.4 crt - VS

  37.212.887,00 ₫
  18.557.778  - 401.220.032  18.557.778 ₫ - 401.220.032 ₫
 39. Khuy măng sét Arachne Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Arachne

  Bạc 925 & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  8.736.808,00 ₫
  7.925.717  - 93.937.937  7.925.717 ₫ - 93.937.937 ₫
 40. Khuy măng sét Menz Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Menz

  Bạc 925
  10.543.380,00 ₫
  10.543.380  - 125.516.437  10.543.380 ₫ - 125.516.437 ₫
 41. Khuy măng sét Sette Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Sette

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  10.364.398,00 ₫
  9.120.725  - 109.619.040  9.120.725 ₫ - 109.619.040 ₫
 42. Khuy Măng Sét Euston Bạc

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Euston

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  13.403.560,00 ₫
  11.835.450  - 144.049.887  11.835.450 ₫ - 144.049.887 ₫
 43. Khuy măng sét Black Magic Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Black Magic

  Bạc 925 & Đá Onyx Đen
  9.773.655,00 ₫
  9.773.655  - 97.736.550  9.773.655 ₫ - 97.736.550 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy măng sét Fair&Noble Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Fair&Noble

  Bạc 925 & Kim Cương

  1.008 crt - VS

  39.759.715,00 ₫
  15.075.491  - 229.903.946  15.075.491 ₫ - 229.903.946 ₫
 46. Khuy măng sét Wombat Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Wombat

  Bạc 925 & Đá Moissanite

  0.56 crt - VS

  15.543.759,00 ₫
  13.353.813  - 181.657.506  13.353.813 ₫ - 181.657.506 ₫
 47. Khuy măng sét Reprotr Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Reprotr

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  15.497.258,00 ₫
  9.981.835  - 128.531.002  9.981.835 ₫ - 128.531.002 ₫
 48. Khuy măng sét Urban Line Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Urban Line

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  18.141.418,00 ₫
  13.437.086  - 217.615.906  13.437.086 ₫ - 217.615.906 ₫
 49. Khuy măng sét Arrokuda Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Arrokuda

  Bạc 925 & Đá Moissanite

  0.352 crt - VS

  11.518.853,00 ₫
  10.139.998  - 147.929.608  10.139.998 ₫ - 147.929.608 ₫
 50. Khuy măng sét VIP Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA VIP

  Bạc 925 & Ngọc Lục Bảo

  0.576 crt - AAA

  22.642.977,00 ₫
  17.641.245  - 226.591.991  17.641.245 ₫ - 226.591.991 ₫
 51. Khuy Măng Sét Urian Bạc

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Urian

  Bạc 925 & Hồng Ngọc & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - AAA

  12.501.626,00 ₫
  11.420.171  - 156.811.065  11.420.171 ₫ - 156.811.065 ₫
 52. Khuy măng sét Inspiring Whisper Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Inspiring Whisper

  Bạc 925 & Kim Cương & Đá Swarovski

  18.12 crt - SI

  7.069.259.196,00 ₫
  29.848.175  - 11.903.149.591  29.848.175 ₫ - 11.903.149.591 ₫
 53. Khuy măng sét Expos Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Expos

  Bạc 925 & Đá Moissanite

  0.52 crt - VS

  13.456.822,00 ₫
  11.429.093  - 176.831.512  11.429.093 ₫ - 176.831.512 ₫
 54. Khuy măng sét Frou Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Frou

  Bạc 925
  9.349.183,00 ₫
  9.349.183  - 107.875.192  9.349.183 ₫ - 107.875.192 ₫
 55. Khuy măng sét Niquel Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Niquel

  Bạc 925 & Đá Onyx Đen
  13.099.131,00 ₫
  13.099.131  - 130.991.310  13.099.131 ₫ - 130.991.310 ₫
 56. Khuy Măng Sét Brendis Bạc

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Brendis

  Bạc 925 & Đá Thạch Anh Tím

  0.24 crt - AAA

  14.121.106,00 ₫
  13.039.651  - 178.575.361  13.039.651 ₫ - 178.575.361 ₫
 57. Khuy măng sét Tahlia Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Tahlia

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  9.743.914,00 ₫
  6.472.511  - 81.460.640  6.472.511 ₫ - 81.460.640 ₫
 58. Khuy măng sét Liossey Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Liossey

  Bạc 925 & Ngọc Lục Bảo

  0.32 crt - AAA

  17.209.202,00 ₫
  12.207.470  - 162.759.068  12.207.470 ₫ - 162.759.068 ₫
 59. Khuy măng sét Dorete Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Dorete

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  10.819.962,00 ₫
  9.576.289  - 107.577.792  9.576.289 ₫ - 107.577.792 ₫
 60. Khuy măng sét Scrafty Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Scrafty

  Bạc 925 & Đá Sapphire

  0.048 crt - AAA

  12.159.886,00 ₫
  11.673.231  - 160.555.603  11.673.231 ₫ - 160.555.603 ₫
 61. Khuy măng sét Vlastislav Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Vlastislav

  Bạc 925 & Đá Sapphire

  0.24 crt - AAA

  10.880.524,00 ₫
  10.015.360  - 140.643.298  10.015.360 ₫ - 140.643.298 ₫
 62. Khuy măng sét Broth Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Broth

  Bạc 925 & Kim Cương Đen

  0.2 crt - AAA

  14.189.238,00 ₫
  12.161.509  - 162.677.962  12.161.509 ₫ - 162.677.962 ₫
 63. Khuy Măng Sét Meldrick Bạc

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Meldrick

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  17.027.517,00 ₫
  13.512.787  - 181.562.876  13.512.787 ₫ - 181.562.876 ₫
 64. Khuy măng sét Parox Bạc

  Khuy măng sét GLAMIRA Parox

  Bạc 925 & Đá Onyx Đen
  15.694.624,00 ₫
  15.694.624  - 156.946.245  15.694.624 ₫ - 156.946.245 ₫

You’ve viewed 60 of 1130 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng