Đang tải...
Tìm thấy 924 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Mirandus black-onyx

  Khuy măng sét GLAMIRA Mirandus

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.496 crt - AAA

  40.600.276,00 ₫
  20.204.835  - 266.430.109  20.204.835 ₫ - 266.430.109 ₫
 2. Khuy măng sét Regice black-onyx

  Khuy măng sét GLAMIRA Regice

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.2 crt - AAA

  33.949.864,00 ₫
  14.247.096  - 208.328.903  14.247.096 ₫ - 208.328.903 ₫
 3. Khuy măng sét Xoana black-onyx

  Khuy măng sét GLAMIRA Xoana

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.04 crt - AAA

  22.713.000,00 ₫
  12.093.377  - 132.708.118  12.093.377 ₫ - 132.708.118 ₫
 4. Khuy măng sét Liossey black-onyx

  Khuy măng sét GLAMIRA Liossey

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.32 crt - AAA

  24.598.788,00 ₫
  12.207.470  - 162.759.068  12.207.470 ₫ - 162.759.068 ₫
 5. Khuy măng sét Jaxan black-onyx

  Khuy măng sét GLAMIRA Jaxan

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.96 crt - AAA

  26.157.165,00 ₫
  10.719.387  - 527.479.980  10.719.387 ₫ - 527.479.980 ₫
 6. Khuy măng sét Lasalle black-onyx

  Khuy măng sét GLAMIRA Lasalle

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.144 crt - AAA

  22.268.522,00 ₫
  11.639.166  - 137.358.380  11.639.166 ₫ - 137.358.380 ₫
 7. Khuy măng sét Splendid Logic black-onyx

  Khuy măng sét GLAMIRA Splendid Logic

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.08 crt - AAA

  19.564.612,00 ₫
  11.030.847  - 117.229.786  11.030.847 ₫ - 117.229.786 ₫
 8. Khuy Măng Sét Aleser black-onyx

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Aleser

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.372 crt - AAA

  29.514.545,00 ₫
  13.812.891  - 202.962.184  13.812.891 ₫ - 202.962.184 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Fair&Noble black-onyx

  Khuy măng sét GLAMIRA Fair&Noble

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  1.008 crt - AAA

  27.443.827,00 ₫
  15.075.491  - 229.903.946  15.075.491 ₫ - 229.903.946 ₫
 11. Khuy măng sét Youthful Mind black-onyx

  Khuy măng sét GLAMIRA Youthful Mind

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  36.821.400,00 ₫
  13.950.777  - 220.238.436  13.950.777 ₫ - 220.238.436 ₫
 12. Khuy măng sét Urban Line black-onyx

  Khuy măng sét GLAMIRA Urban Line

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.18 crt - AAA

  35.664.783,00 ₫
  13.437.086  - 217.615.906  13.437.086 ₫ - 217.615.906 ₫
 13. Khuy măng sét Mysterious Vibe black-onyx

  Khuy măng sét GLAMIRA Mysterious Vibe

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.54 crt - AAA

  27.890.740,00 ₫
  14.383.359  - 202.286.275  14.383.359 ₫ - 202.286.275 ₫
 14. Khuy măng sét Stylish Humour black-onyx

  Khuy măng sét GLAMIRA Stylish Humour

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  1.4 crt - AAA

  31.500.368,00 ₫
  12.669.252  - 279.488.688  12.669.252 ₫ - 279.488.688 ₫
 15. Khuy măng sét Simply Wise black-onyx

  Khuy măng sét GLAMIRA Simply Wise

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.72 crt - AAA

  26.595.696,00 ₫
  13.585.785  - 195.932.717  13.585.785 ₫ - 195.932.717 ₫
 16. Khuy măng sét Alexander black-onyx

  Khuy măng sét GLAMIRA Alexander

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  1.296 crt - AAA

  34.886.405,00 ₫
  17.945.403  - 293.331.315  17.945.403 ₫ - 293.331.315 ₫
 17. Khuy măng sét Smooth Life black-onyx

  Khuy măng sét GLAMIRA Smooth Life

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.06 crt - AAA

  48.146.674,00 ₫
  14.610.465  - 279.299.435  14.610.465 ₫ - 279.299.435 ₫
 18. Khuy măng sét Contemporary Tale black-onyx

  Khuy măng sét GLAMIRA Contemporary Tale

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.38 crt - AAA

  25.533.706,00 ₫
  13.829.113  - 171.545.895  13.829.113 ₫ - 171.545.895 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy măng sét Sultan's Power black-onyx

  Khuy măng sét GLAMIRA Sultan's Power

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  3.34 crt - AAA

  48.809.605,00 ₫
  15.954.173  - 875.343.704  15.954.173 ₫ - 875.343.704 ₫
 21. Khuy măng sét Jazzy Mood black-onyx

  Khuy măng sét GLAMIRA Jazzy Mood

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  2.24 crt - AAA

  29.343.133,00 ₫
  15.654.069  - 370.236.330  15.654.069 ₫ - 370.236.330 ₫
 22. Khuy măng sét Fearless black-onyx

  Khuy măng sét GLAMIRA Fearless

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  2.4 crt - AAA

  33.164.727,00 ₫
  13.322.181  - 270.350.383  13.322.181 ₫ - 270.350.383 ₫
 23. Khuy măng sét Absolute Confidence black-onyx

  Khuy măng sét GLAMIRA Absolute Confidence

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  2.016 crt - AAA

  36.934.141,00 ₫
  17.012.648  - 286.166.671  17.012.648 ₫ - 286.166.671 ₫
 24. Khuy măng sét Hidden Charisma black-onyx

  Khuy măng sét GLAMIRA Hidden Charisma

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  2.56 crt - AAA

  43.964.143,00 ₫
  17.864.295  - 574.834.221  17.864.295 ₫ - 574.834.221 ₫
 25. Khuy măng sét Adventurous Spirit black-onyx

  Khuy măng sét GLAMIRA Adventurous Spirit

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  1.424 crt - AAA

  37.292.103,00 ₫
  19.121.487  - 316.339.287  19.121.487 ₫ - 316.339.287 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy măng sét Apollo black-onyx

  Khuy măng sét GLAMIRA Apollo

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  3.472 crt - AAA

  37.696.837,00 ₫
  11.463.429  - 1.436.686.772  11.463.429 ₫ - 1.436.686.772 ₫
 28. Khuy măng sét Oriental Attraction black-onyx

  Khuy măng sét GLAMIRA Oriental Attraction

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  26.861.464,00 ₫
  14.340.101  - 501.376.348  14.340.101 ₫ - 501.376.348 ₫
 29. Khuy măng sét Romantic Knight black-onyx

  Khuy măng sét GLAMIRA Romantic Knight

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.228 crt - AAA

  25.430.157,00 ₫
  13.971.054  - 166.422.501  13.971.054 ₫ - 166.422.501 ₫
 30. Khuy măng sét VIP black-onyx

  Khuy măng sét GLAMIRA VIP

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.576 crt - AAA

  31.921.866,00 ₫
  17.641.245  - 226.591.991  17.641.245 ₫ - 226.591.991 ₫
 31. Khuy măng sét Adelhard black-onyx

  Khuy măng sét GLAMIRA Adelhard

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.208 crt - AAA

  19.934.741,00 ₫
  11.010.570  - 128.382.300  11.010.570 ₫ - 128.382.300 ₫
 32. Khuy măng sét Archibaldo black-onyx

  Khuy măng sét GLAMIRA Archibaldo

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - AAA

  25.881.125,00 ₫
  14.538.819  - 155.337.581  14.538.819 ₫ - 155.337.581 ₫
 33. Khuy măng sét Baldwin black-onyx

  Khuy măng sét GLAMIRA Baldwin

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  26.323.980,00 ₫
  14.498.264  - 164.881.425  14.498.264 ₫ - 164.881.425 ₫
 34. Khuy măng sét Bartolomeo black-onyx

  Khuy măng sét GLAMIRA Bartolomeo

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.34 crt - AAA

  24.607.169,00 ₫
  13.484.399  - 162.421.110  13.484.399 ₫ - 162.421.110 ₫
 35. Khuy măng sét Humberto black-onyx

  Khuy măng sét GLAMIRA Humberto

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.42 crt - AAA

  36.422.612,00 ₫
  20.419.233  - 241.664.774  20.419.233 ₫ - 241.664.774 ₫
 36. Khuy măng sét Parfaid black-onyx

  Khuy măng sét GLAMIRA Parfaid

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.54 crt - AAA

  29.401.803,00 ₫
  15.796.011  - 202.732.373  15.796.011 ₫ - 202.732.373 ₫
 37. Khuy măng sét Primerio black-onyx

  Khuy măng sét GLAMIRA Primerio

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.88 crt - AAA

  28.706.427,00 ₫
  15.552.683  - 224.523.701  15.552.683 ₫ - 224.523.701 ₫
 38. Khuy măng sét Ramiro black-onyx

  Khuy măng sét GLAMIRA Ramiro

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  23.313.479,00 ₫
  12.774.694  - 147.645.728  12.774.694 ₫ - 147.645.728 ₫
 39. Khuy măng sét Renzo black-onyx

  Khuy măng sét GLAMIRA Renzo

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  1.44 crt - AAA

  29.929.553,00 ₫
  15.633.792  - 284.814.856  15.633.792 ₫ - 284.814.856 ₫
 40. Khuy măng sét Reynard black-onyx

  Khuy măng sét GLAMIRA Reynard

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.03 crt - AAA

  31.665.290,00 ₫
  18.067.068  - 183.158.027  18.067.068 ₫ - 183.158.027 ₫
 41. Khuy măng sét Wilfredo black-onyx

  Khuy măng sét GLAMIRA Wilfredo

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.56 crt - AAA

  27.774.483,00 ₫
  14.802.423  - 197.230.468  14.802.423 ₫ - 197.230.468 ₫
 42. Khuy Măng Sét Andreis black-onyx

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Andreis

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.2 crt - AAA

  39.439.604,00 ₫
  16.297.536  - 230.377.083  16.297.536 ₫ - 230.377.083 ₫
 43. Khuy Măng Sét Atanas black-onyx

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Atanas

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  1.14 crt - AAA

  38.119.957,00 ₫
  16.607.102  - 309.174.644  16.607.102 ₫ - 309.174.644 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy Măng Sét Brendis black-onyx

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Brendis

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  27.361.367,00 ₫
  13.039.651  - 178.575.361  13.039.651 ₫ - 178.575.361 ₫
 46. Khuy Măng Sét Damarcus black-onyx

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Damarcus

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.432 crt - AAA

  40.027.105,00 ₫
  16.919.913  - 269.404.109  16.919.913 ₫ - 269.404.109 ₫
 47. Khuy Măng Sét Didacus black-onyx

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Didacus

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.192 crt - AAA

  35.468.228,00 ₫
  16.641.168  - 220.603.424  16.641.168 ₫ - 220.603.424 ₫
 48. Khuy Măng Sét Drefan black-onyx

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Drefan

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.412 crt - AAA

  42.633.953,00 ₫
  18.833.549  - 283.760.433  18.833.549 ₫ - 283.760.433 ₫
 49. Khuy Măng Sét Earvin black-onyx

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Earvin

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  5.36 crt - AAA

  59.065.321,00 ₫
  15.461.570  - 2.296.660.292  15.461.570 ₫ - 2.296.660.292 ₫
 50. Khuy Măng Sét Efisio black-onyx

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Efisio

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.476 crt - AAA

  25.239.280,00 ₫
  12.906.091  - 187.159.414  12.906.091 ₫ - 187.159.414 ₫
 51. Khuy Măng Sét Elston black-onyx

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Elston

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.816 crt - AAA

  39.267.924,00 ₫
  16.400.274  - 289.573.262  16.400.274 ₫ - 289.573.262 ₫
 52. Khuy Măng Sét Emidio black-onyx

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Emidio

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.384 crt - AAA

  27.549.810,00 ₫
  12.417.002  - 192.810.014  12.417.002 ₫ - 192.810.014 ₫
 53. Khuy Măng Sét Eoforwic black-onyx

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Eoforwic

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.648 crt - AAA

  32.364.991,00 ₫
  13.156.447  - 246.044.666  13.156.447 ₫ - 246.044.666 ₫
 54. Khuy Măng Sét Farlow black-onyx

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Farlow

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.708 crt - AAA

  32.654.010,00 ₫
  14.047.026  - 192.309.842  14.047.026 ₫ - 192.309.842 ₫
 55. Khuy Măng Sét Gadiel black-onyx

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Gadiel

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.56 crt - AAA

  34.237.261,00 ₫
  13.591.193  - 238.758.365  13.591.193 ₫ - 238.758.365 ₫
 56. Khuy Măng Sét Hwitloc black-onyx

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Hwitloc

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.432 crt - AAA

  26.957.984,00 ₫
  12.093.377  - 194.580.899  12.093.377 ₫ - 194.580.899 ₫
 57. Khuy Măng Sét Jacolbie black-onyx

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Jacolbie

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.72 crt - AAA

  30.193.428,00 ₫
  13.478.992  - 239.880.370  13.478.992 ₫ - 239.880.370 ₫
 58. Khuy Măng Sét Jurang black-onyx

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Jurang

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.504 crt - AAA

  38.955.382,00 ₫
  14.550.985  - 268.917.457  14.550.985 ₫ - 268.917.457 ₫
 59. Khuy Măng Sét Kelven black-onyx

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Kelven

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.192 crt - AAA

  29.553.477,00 ₫
  13.577.675  - 186.740.347  13.577.675 ₫ - 186.740.347 ₫
 60. Khuy Măng Sét Kennard black-onyx

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Kennard

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.624 crt - AAA

  33.721.948,00 ₫
  14.885.155  - 253.168.762  14.885.155 ₫ - 253.168.762 ₫
 61. Khuy Măng Sét Leonato black-onyx

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Leonato

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.816 crt - AAA

  43.828.421,00 ₫
  15.397.224  - 326.559.045  15.397.224 ₫ - 326.559.045 ₫
 62. Khuy Măng Sét Martinus black-onyx

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Martinus

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  33.205.282,00 ₫
  14.713.203  - 212.032.891  14.713.203 ₫ - 212.032.891 ₫
 63. Khuy Măng Sét Meldrick black-onyx

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Meldrick

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.108 crt - AAA

  29.962.537,00 ₫
  13.512.787  - 181.562.876  13.512.787 ₫ - 181.562.876 ₫
 64. Khuy Măng Sét Silvius black-onyx

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Silvius

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.876 crt - AAA

  43.088.435,00 ₫
  15.633.522  - 328.113.634  15.633.522 ₫ - 328.113.634 ₫

You’ve viewed 60 of 924 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng